Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Periodické pracovnělékařské prohlídky podle nové právní úpravy

16. 1. 2023

 

Prosím o upřesnění, jak dále posílat zaměstnance na lékařské prohlídky. Například zaměstnanec má platnou prohlídku do 30. 6. 2023, kdy mu končí platnost posudku. Podle nové právní úpravy se periodické prohlídky v kategorii 1 a 2 provádějí na žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance. S platností novely vyhlášky tedy nebudeme tohoto zaměstnance posílat na periodickou prohlídku, nebo bude provedena kontrola jeho zdravotního stavu dle platnosti stávajícího zdravotního posudku (tedy do 30. 6. 2023) a poté se budeme řídit novým zněním vyhlášky a periodické prohlídky budeme objednávat na základě nutnosti?

 

Podle vyhlášky č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., se osoba uznaná za zdravotně způsobilou podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, považuje za zdravotně způsobilou podle této vyhlášky do uplynutí doby platnosti jejího lékařského posudku nebo do provedení nejbližší pracovnělékařské prohlídky, nestanoví-li zákon jinak.

 

V tomto případě bude zaměstnanec zdravotně způsobilý do 30. 6. 2023. Je na vašem rozhodnutí, zdali budete zaměstnance i nadále posílat na periodické pracovnělékařské prohlídky.

 

 

le--kar--.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Redakce BOZPinfo

Zdroj: bozpinfo.cz

Foto: Pixabay