Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Pozor na nebezpečné pády!

7. 2. 2018

 

 

Údaje o pracovní úrazovosti z roku 2017 ještě nejsou kompletně k dispozici. V roce 2016 se stalo 105 smrtelných pracovních úrazů, došlo k poklesu o 27 případů oproti roku předcházejícímu.

 Mezi časté pracovní úrazy s následkem smrti patří pády osob (z výšky, do hloubky, ze schodů, z lešení, plošiny, na rovině apod.). Za rok 2016 jich bylo evidováno celkem 16, z toho 7 případů byly pády ze střechy. Tyto úrazy utrpěli výhradně muži, průměrný věk byl 46 let. Ve 13 případech zemřeli v den pracovního úrazu. Minimálně v 8 případech se pracovní úraz stal vinou pracovníka - nebyl jištěn, nepoužíval OOPP.

 Podívejme se nyní podrobněji na popis pracovní činnosti, kterou vykonávali v době úrazu. Pracovník spadl z plošiny pracovního stroje, neměl přilbu, neuvázal se; ochranné prostředky nepoužil ani pracovník, který spadl z výšky přes 2 m na podlahu a rozbil si hlavu. Ani ten, co při bourání staré haly propadl střešní krytinou z výšky 6,5 m; další při čištění fasády pracoval na lešení, přelezl zábradlí a spadl dolů. Další nebyl jištěn, když při odvrtávání fošny na střeše uklouzl na mokrém šindeli a sjížděl, neúspěšně se zachytil okapu a spadl z 22 m na zem.

 U ostatních obětí smrtelného pádu nebylo jejich zavinění zjištěno. Jeden se zabil při rekonstrukci střechy vepřína, když měnili střešní krytinu, která se prolomila a on spadl na hlavu na betonovou podlahu haly. Jinde probíhaly bourací práce. Pracovník vylezl na obvodovou zeď a odstraňoval překlad z okna, spolu s ním spadl z 3,8 m. Na embolii za několik dní po úrazu zemřel pracovník, který při montáži potrubí spadl z výše 2 m. Při přípravných pracích elektroinstalace pro montáž výtahu v osmipatrové budově zemřel pracovník, který spadl i s podlážkou do výtahové šachty. Další pracoval na montovaném regálovém systému ve výši 9,3 m. Na okraji byly nezajištěné dřevotřískové desky, při chůzi se jedna posunula a on propadl mezi nosníky na podlahu haly.

 Z těchto úrazů jednoznačně vyplývá, že by se nemusely stát, kdyby pracovníci při práci ve výškách byli chráněni prostředky kolektivní ochrany nebo použili OOPP. Asi každý zná ustanovení § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. "Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m." Jenom jde o to si pokaždé uvědomit, jak je to důležité. A vztahuje se to i na osoby samostatně výdělečně činné (viz § 12 z. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který odkazuje na příslušná ustanovení tohoto zákona a zákoníku práce, která musí OSVČ také dodržovat).

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: bozpinfo.cz