Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Ruční manipulace s břemeny

29. 7. 2019

 

 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

 

 

Jak správně označit ručně manipulovaná břemena pro občasné zvedání? Máme například přepravní bednu vážící 56 kg, která má 2 úchopové body. Stačí označit bednu štítkem s hmotností? Nebo je nutné uvést, že je manipulace možná dvěma osobami? Pokud zvážíme, že břemeno mohou nést i ženy, je to v rozporu se zákonem? Nebo je uvedením hmotnosti jasné, že břemeno může případně nést jeden muž a žena?

 

Problematikou ruční manipulace s břemenem se zabývá nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v § 28 až § 30. Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně mužem je 10000 kg.

Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně ženou je 6500 kg.

Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně.

Ve Vašem případě je možná občasná manipulace s břemenem o hmotnosti 56 kg dvěma muži, jelikož v případě přenášení mužem a ženou by byl hmotnostní limit 20 kg pro ženu pravděpodobně překročen. Při hodnocení je nutno rovněž zvážit i těžiště břemene, vzhledem k výšce zaměstnanců, úchopové možnosti a další faktory.

Podmínky ruční manipulace s břemenem by měly být součástí vnitřního předpisu zaměstnavatele, se kterým jsou zaměstnanci prokazatelně seznámeni, případně mohou být přijata i další preventivní opatření, jako je například označení hmotnosti či jiný doplňující text.

 

 

 

 

 

Autor: Jiří Vala

Zdroj: bozpinfo.cz