Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze Spolku svatá Barbora

25. 3. 2019

 

 

Ve středu 20. března se konala výroční členská schůze Spolku svatá Barbora (Barborka). Členové spolku se sešli, aby zhodnotili uplynulý rok. Předsedající členské schůze Ing. Radka Naňáková se ujala řízení schůze a bylo konstatováno, že z 12 řádných členů je přítomno celkem 9, tedy členská schůze byla usnášeníschopná.

 

Dále předala slovo předsedkyni spolku paní Monice Němcové a ta přítomným přednesla Výroční zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok, zprávu o hospodaření včetně čerpání schváleného rozpočtu. V loňském roce poskytl spolek podporu sirotkům, kterých ke konci roku bylo 42, ve výši skoro milion korun.  Největší část příspěvku byla na školné a výdaje související se vzděláním, dále na tábory, lyžařské kurzy, volnočasové aktivity, výpočetní techniku, ale i na zdravotní pomůcky či rehabilitace. Část dětí a maminek se zúčastnilo i společného víkendu v květnu ve Velkých Karlovicích. Největší společná akce BarboRadování se uskutečnila v prosinci za účastí více jak 120 dětí, maminek a přátel Barborky.

V roce 2018 Barborka obdržela formou darů více jak 1,2 milionů korun a formou grantu Nadace OKD bylo na podporu dětí poskytnuto 500 000 korun. Členové spolku poskytli Barborce skoro 400 000 korun formou členských příspěvků.

Součástí členské schůze byla Revizní zpráva, kterou přednesla předsedkyně revizní komise paní Zdeňka Barabošová.

Předsedkyně  Němcová také informovala přítomné o situaci, která vznikla po důlním neštěstí ze dne 20. prosince 2018 na dole ČSM. Spolek přijal pro nezaopatřené sirotky po zahynulých hornících z prosince minulého roku celkem 3 475 915 Kč a dále do 15. ledna 2019 dalších 575 446 Kč. Celkem tedy 4 051 361 Kč, které budou celé předány pozůstalým nezaopatřeným sirotkům. Barborka již navázala kontakt se všemi rodinami a spolupracuje s nimi. Tyto děti jsou již v Barborce zaevidovány a budou nadále podporovány dle obvyklých pravidel.

Na závěr členské schůze byl schválený rozpočet na rok 2019 včetně plánu akcí, kdy se opět počítá s víkendovým pobytem ke Dni dětí a BarboRadováním v prosinci.

Schůzi ukončila Ing. Naňáková hlasováním o závěrečném Usnesení, na kterém se všichni přítomni shodli a poděkováním členům, výboru, revizní komisi i tajemnici za jejich činnost a práci pro sirotky z Barborky.

 

7e868817-d8ff-41a7-8e89-b809320c5b72.jpg

Zástupci členů, výbor, revizní komise a tajemnice Barborky po jednání členské schůze

 

 

 

 

 

 

Autor: M.N.