Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČMKOS: Přijata strategie odborů do roku 2022

30. 4. 2018

 

 

„Společně silnější“ – takové bylo motto VII. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Sjezd největší odborové centrály v ČR proběhl ve dnech 27. a 28. dubna 2018 v Praze, v odborovém Hotelu Olšanka. Bylo pozváno 197 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří reprezentovali 29 odborových svazů sdružených v ČMKOS.


Úvod sjezdu byl věnován sugestivní vizuální faktografické prezentaci, kterou komentoval Josef Středula. Dokumentovala klíčové události a fakta za minulé čtyři roky, které významně ovlivnily postavení zaměstnanců v ČR, zejména v úrovni mezd a platů, které zaznamenaly v tomto období historický nárůst.

 

Z vystoupení hostů
Slavnostní část sjezdového jednání pokračovala vystoupením hostů. Jako první k delegátům promluvil Milan Štěch, předseda Senátu, který zavzpomínal na své působení v čele konfederace a připomněl její úspěchy, kdy ČMKOS výrazně přispěla k tomu, aby se zabránilo zrušení zákoníku práce a průběžného důchodového systému a masivní privatizaci zdravotnictví. Uvedl, že rozhodně podporuje požadavky odborů na vyšší mzdy a snížení fondu pracovní doby.


Poté se ujal slova premiér Andrej Babiš, který si pochvaloval spolupráci s odbory a zdůraznil, že je s nimi připraven kdykoliv jednat nejen v rámci tripartity. Zmínil nutnost zvyšovat starobní důchody a zlepšit odměňování zejména ve zdravotnictví a školství. Za největší současný problém ČR označil rekordně nízkou nezaměstnanost, přesněji řečeno s ní spojený nedostatek pracovních sil.


Jan Hamáček, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR, hovořil mj. o nutnosti zrušení karenční doby. S odbory se shoduje také na potřebě zvyšování mezd, platů a důchodů, stejně jako na tom, že je třeba čelit pokusům o privatizaci veřejných služeb.


Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, vyjádřil radost z dosažení sociálního smíru v Česku v posledních letech, podtrhl význam tripartity a vyzval budoucí vládu, aby nezapomněla své programové prohlášení projednat se sociálními partnery.


Generální tajemník Evropské odborové konfederace Luca Visentini ocenil přínos ČMKOS, která svou kampaní Konec levné práce důrazně upozornila na mzdovou oponu a propast mezi východními a západními zeměmi EU. ČMKOS označil za jednoho z nejaktivnějších členů EOK. Zdůraznil, že v celé EU musí platit rovná práva v sociální oblasti. Jozef Kollár, prezident KOZ SR, pak ocenil velmi prospěšnou a takříkajíc příkladnou spolupráci slovenských a českých odborů.

 

Zvoleno vedení na další čtyři roky
Pracovní část sjezdu zahájil předseda ČMKOS prezentací k obsáhlé písemné zprávě o činnosti odborové centrály za čtyřleté období.


Dále byla projednána zpráva o hospodaření ČMKOS, návrh změn Statutu ČMKOS a zpráva revizní komise.


Závěr prvního dne jednání sjezdu patřil volbám vedení konfederace na další čtyři roky a volbě členů revizní komise. Předsedou ČMKOS zůstává Josef Středula, potvrzeni ve funkcích na následující období byli i místopředsedové Vít Samek a Radka Sokolová.

 

Vzpomínka na ty, kteří se z práce nevrátili
Úvod druhého dne jednání proběhl netradičně, protože připadl na 28. duben, který je Mezinárodním vzpomínkovým dnem, jímž si odbory na celém světě uctívají památku obětí pracovních úrazů. Symbolické světelné svíce připomenuly, že v loňském roce v ČR zahynulo v práci nebo zemřelo následkem pracovního úrazu 95 lidí.

 

Klíčové body pro budoucnost
Důležitým bodem druhého dne jednání bylo přijetí nového Programu ČMKOS do roku 2022, který představil nově zvolený předseda Josef Středula.
VII. Sjezd ČMKOS dále uložil Vedení ČMKOS:


- Prosazovat zkrácení týdenní pracovní doby pro všechny zaměstnance na 37,5 hod. týdně bez snížení mzdy.

- Prosazovat přijetí takového zákonného rámce, který umožní zaměstnancům dřívější odchod do důchodu pro profese, které pracují ve vysoce exponovaném zdraví škodlivém prostředí.

- Požadovat, aby byla v ČR stanovena základní výměra dovolené ve výši 5 týdnů pro zaměstnance jak státu, tak privátní sféry.

- Prosazovat zrušení karenční doby v ČR.

- Uspořádat 11.9.2018 manifestační mítink kampaně „Konec levné práce“ na podporu oprávněných požadavků na růst mezd a platů.

- Usilovat aktivně o pokračující rozvoj sociálního dialogu v ČR jak na regionální, tak na celostátní úrovni.

- Prosazovat stejné odměňování zaměstnanců bez ohledu na zemi jejich původu, pohlaví a ostatní diskriminační aspekty, včetně účinné kontroly.

- Usilovat o další zjednodušení právní úpravy evidence odborových organizací.

- VII. Sjezd ČMKOS podporuje společné stanovisko ČMOS pracovníků školství a Vysokoškolského odborového svazu k budoucnosti vzdělávání. Odbory mají bytostný zájem, aby ve vzdělanostní ekonomice našlo uplatnění co nejvíce zaměstnanců. Úspěch každé profese začíná již ve škole. Účinné kroky k zajištění růstu kvality českého školství nelze dále odkládat.

 

pk.jpg

Vít Samek, Josef Středula a Radka Sokolová (foto: Petr Kolev)

 

 

Další fotografie ze sjezdu najdete zde 

 

 

 

 

 

 

autor: (red)

zdroj: www.e-sondy.cz

foto: Petr Kolev