Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČSSZ: Přes 220 tisíc lidí si vloni zkontrolovalo své „důchodové konto“

19. 1. 2018

 

 

Možnost ověřit si údaje, které nejen pro budoucí starobní důchod eviduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), má každý občan bez ohledu na věk. Jednou za kalendářní rok může požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Obdrží ho zdarma. Jen na žádost občanů ČSSZ v loňském roce vyhotovila a zaslala 105 060 IOLDP. Kromě toho, aniž by museli žádat, zasílá ČSSZ od roku 2015 lidem vybraných předdůchodových ročníků jejich přehled dob důchodového pojištění.

 

Vloni jej - téměř 100 tisíc zásilek - obdrželi muži ročníku narození 1956 a ženy narozené v roce 1959 (poprvé, v roce 2015, byl zaslán mužům ročníku narození 1954 a ženám ročníku narození 1957, v roce 2016 mužům ročníku 1955 a ženám ročníku 1958). Celkově již bylo odesláno více než 300 tisíc zásilek. I letos plánuje ČSSZ tuto službu zajistit, přehledy dob důchodového pojištění (odhaduje se 99 tisíc zásilek) zašle mužům narozeným v roce 1957 a ženám narozeným v roce 1960.

 

Lidé, kteří jsou „vlastníky“ datové schránky, mohou mít přehled o svém „důchodovém kontu“ online, a to prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ. Za loňský rok ČSSZ eviduje 18 502 přístupů k této službě. Prostřednictvím ePortálu ČSSZ si o sestavení IOLDP požádalo 4 573 lidí.

 

Jaké údaje jsou v IOLDP/přehledu dob důchodového pojištění uvedeny

 

Výpis „důchodového konta“ obsahuje přehled a také součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), popřípadě náhradních dob pojištění (např. dobu evidence na úřadu práce), a také přehled vyměřovacích základů (výdělků) a vyloučených dob (např. dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Díky němu si mohou lidé snadno ověřit, zda v evidenci ČSSZ mají všechny doklady o své pracovní minulosti. Je v něm uvedena také informace o dobách neevidovaných, tzn. o obdobích, ke kterým ČSSZ v evidenci žádný doklad nemá. Zorientovat se v uvedených údajích pomohou připojené vysvětlivky, v případě nejasností je možné obrátit se na odborníky na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

 

K čemu IOLDP/přehled dob důchodového pojištění slouží

 

  • je určen především pro informaci o evidovaných údajích a jejich kontrolu. Případné nesrovnalosti v evidovaných dobách zaměstnání a výdělcích je pak možné řešit včas. Informace, jak případná „bílá místa“ v přehledu dob pojištění doložit, kde získat chybějící doklady, kdy a jakým způsobem je do evidence ČSSZ předat, podají odborníci na OSSZ nebo tel. informační lince 800 050 248;
  • pomocí něj si může každý předem ověřit, zda získá dostatečný počet let pro nárok na důchod;
  • údaje v něm uvedené lze využít i k předběžnému informativnímu výpočtu výše starobního důchodu, protože právě tyto údaje je třeba „dosadit“ do důchodové kalkulačky ČSSZ, která slouží ke zjištění orientační výše starobního důchodu. „Vlastníkům“ datových schránek orientační výši spočítá ePortál ČSSZ, k tomu slouží jedna z jeho online služeb.
  •  


Jak o IOLDP požádat

 

Pro účely žádosti je možné použít tiskopis, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ, lze však požádat i formou vlastnoručně podepsaného dopisu. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou má být IOLDP zaslán. Žádost se zasílá buď na adresu ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, lze ji zaslat i e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny ČSSZ: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3. Požádat o IOLDP lze také online prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Žádat o IOLDP je možné jednou za kalendářní rok. ČSSZ má na jeho vyhotovení 90 dnů od doručení žádosti, zpravidla jej však zasílá dříve (záleží na počtu žádostí v daném období vzhledem ke kapacitám).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení