Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČSÚ: Postavení českého trhu práce v rámci EU

2. 8. 2019

 

 

Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Již jedenáct států EU28 (Švédsko, Německo, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovinsko, Portugalsko, Irsko a nově Maďarsko) v 1. čtvrtletí roku 2019 překročilo stanovený cíl, podle kterého má míra zaměstnanosti členských zemí EU v průměru dosahovat 75 procent, a zároveň dosáhla svého národního cíle v zaměstnanosti 2064letých osob. Celková průměrná nezaměstnanost států EU je na úrovni 6,9 procent. Mezi sledovanými zeměmi EU je v České republice míra nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí roku 2019 nadále nejnižší, míra nezaměstnanosti mužů u nás činí 1,9 procent, nezanedbatelná je i nejnižší nezaměstnanost žen v ČR (2,3 %). 


ČR je stále na třetí příčce s nejvyšší mírou zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let 

Podle strategie Evropa 2020 je cílem dosáhnout míry zaměstnanosti 20–64letých v zemích EU28 v průměru 75 %. Ve většině těchto zemí se v zimním období zaměstnanost mírně snížila, především v důsledku nižšího podílu zaměstnaných mužů. V 1. čtvrtletí 2019 míra zaměstnanosti v zemích EU28 dosahovala v průměru 73,2 procent, tedy o 1,8 procentních bodů méně než stanovený cíl. Z pohledu meziročního srovnání se průměrná unijní míra zaměstnanosti v porovnání s 1. čtvrletím loňského roku zvýšila o 0,9 procentních bodů.  

V 1. čtvrtletí 2019 cílovou hranici (75 procent) dosáhlo šestnáct sledovaných států Evropy – Švédsko, Německo, Česká republika, Nizozemsko, Estonsko, Spojené království, Litva, Dánsko, Lotyšsko, Malta, Slovinsko, Finsko, Rakousko, Portugalsko, nově Irsko a středoevropský stát Maďarsko. Na druhé straně nejnižší míra zaměstnanosti je stále v Řecku, Itálii a v Chorvatsku.

Dále je pro danou míru zaměstnanosti každé z členských zemí stanoven národní cíl. Definice národních cílů v oblasti zaměstnanosti jsou srovnatelné s celounijní úrovní. V 1. čtvrtletí 2019 tuto národní míru zaměstnanosti v zemích EU28 splňuje již 14 států (Švédsko, Německo, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovinsko, Portugalsko, Irsko, Maďarsko a s úrovní pod požadovaným unijním průměrem Slovensko, Polsko a Chorvatsko). 

Tabulka seřazená od nejvyšších hodnot k nejnižším ukazuje, že si stále vysokou míru zaměstnanosti udržují severské státy včetně baltských zemí, některé země západní Evropy a naše republika. Nejvyšší míru zaměstnanosti má dlouhodobě Švédsko (82,1 %). Nejnižší míra zaměstnanosti je stále v Řecku (59,6 %), kde pracuje méně než polovina žen v produktivním věku. 

V 1. čtvrtletí 2019 se Česká republika zařadila opět na třetí místo mezi zeměmi EU28, když míra naší zaměstnanosti byla 80,1 %. Před naší republikou je Německo se zaměstnaností o 0,1 procentního bodu vyšší. Z dalších sousedních zemí, jež splňuje stanovenou průměrnou hranici zaměstnat alespoň 75 % populace ve věkové kategorii 20 až 64 let, je Rakousko (s mírou zaměstnanosti 75,9 %), ale na národní cílovou úroveň stále nedosahuje. Na Slovensku (73,5 %) a v Polsku (72,0 %) byl splněn národní cíl v dosažení dané míry zaměstnanosti.

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ