Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diamo očekává první desítky zájemců o příspěvek pro propuštěné horníky

1. 7. 2016

 

 

Od 1. června mohou propuštění zaměstnanci společnosti OKD žádat prostřednictvím státního podniku DIAMO o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby. V prvním měsíci platnosti nařízení vlády využili této možnosti 3 bývalí zaměstnanci OKD. Větší počet žadatelů se předpokládá v následujích týdnech v souvislosti s ukončenými pracovními poměry k 30. červnu.


„Naším úkolem je žádosti přijmout, posoudit, případně žadatele vyzvat k doplnění potřebných dokladů. Následně posíláme návrh ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení. Rozhodnutí o přiznání příspěvku by měli žadatelé dostat do 30 dnů od podání žádosti,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO. Příspěvek bude vyplácen měsíčně, počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byl příspěvek schválen. První částku tak mohou žadatelé dostat zhruba za dva měsíce od podání žádosti.


Výše příspěvku je diferencovaná podle převažující činnosti. V případě převažující práce v podzemí bude činit 8000 Kč a na povrchu 7000 Kč měsíčně. Příspěvek bude vyplácen po omezenou dobu v závislosti na počtu odpracovaných let.


„Kontaktovaly nás už desítky lidí, většinou ale zájemci jen zjišťovali podrobnosti a podmínky

foto---soc-centrum-1.jpg

 přiznání příspěvku. V příštích týdnech však očekáváme desítky zájemců. Podle našich informací dnes končí pracovní poměr v OKD dvěma stovkám zaměstnanců, přičemž části ještě poběží výpovědní doba,“ uvedl Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA, s. p. DIAMO. 
Na příspěvek podle Nařízení vlády č. 167/2016 Sb. mají nárok zaměstnanci OKD, a.s., kteří rozvázali pracovní poměr v důsledku snižování počtu zaměstnanců z důvodu restrukturalizace a organizačních změn, tj. výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 z týchž důvodů a ke dni skončení pracovního poměru jejich pracovní poměr trval nepřetržitě nejméně 2 roky. Vztahuje se na pracovníky propuštěné od 1. ledna 2016.

 

Žádosti o příspěvek se vyřizují na sociálním centru odštěpného závodu ODRA podniku DIAMO v Ostravě – Vítkovicích na ulici Sirotčí v přízemí správní budovy bývalého Dolu Jeremenko.

 

Zájemci mohou přijít od pondělí do čtvrtku od 6:00 do 10:30 a od 11:00 do 14:00 hodin. Zdejší pracoviště od roku 2004 administruje a vyplácí dříve schválené příspěvky pro tisíce bývalých horníků v řádech stovek milionů korun ročně. Pokyny, informace o dokladech nutných pro posouzení nároku a také tiskopis žádosti je možno nalézt v aktualitách na webových stránkách státního podniku: www.diamo.cz (http://www.diamo.cz/narizeni-vlady-socialni-prispevek/view-category)


Nový příspěvek vychází ze stejného principu, který byl v minulosti použit v souvislosti s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví a také restrukturalizací ocelářského průmyslu. Zvýhodněni budou věkově nejstarší zaměstnanci, kteří budou mít pravděpodobně na trhu práce nejmenší šanci na uplatnění. Celková maximální výše příspěvku, který bude jednotlivým fyzickým osobám vyplácen po dobu až 36 měsíců a u nejrizikovější skupiny zaměstnanců až 60 měsíců.


Návrh příspěvku pro propuštěné zaměstnance se původně vztahoval na 11 těžebních podniků, ale vláda se nakonec dohodla 11. 5. 2016, že příspěvek budou dostávat jen zaměstnanci společnosti OKD. V současné době je v meziresortním připomínkovém řízení návrh, který by rozšířil nařízení vlády o další právnické osoby těžících uhlí nebo uran.

 

foto-odra-si--dlo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Jana Dronská

zdroj, foto: Diamo, státní podnik