Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodatek odvětvové smlouvy zajistí růst tarifních stupňů o 6 %, říká předseda OS PHGN Rostislav Palička

3. 1. 2024

 

Hornické odbory měly i v závěru loňského roku napilno. Podílely se na přípravě a průběhu listopadového dne protestů v Praze, vyjednaly a podepsaly dodatek 1 odvětvové smlouvy, zahájily rekonstrukci kotelny v hotelu Harmonie v Luhačovicích, vypracovaly s podporou ČMKOS novou Petici za energeticky bezpečnou ČR, usilovně připravují konání X. sjezdu odborového svazu v Luhačovicích. O těchto a dalších událostech HGN hovořil s předsedou Rostislavem Paličkou.


Hornické odbory připravily novou petici k české energetice. Za jakým účelem?
 Po domluvě s členskými sdruženími zahájí odborový svaz v lednu sběr podpisů k petici, která stručně popisuje současnou nedobrou situaci, ve které se nachází odvětví energetiky. Varuje před energetickou krizí, která by mohla v Česku nastat, pokud se bude vláda a parlament nadále nezodpovědně, ba přímo diletantsky chovat ke klíčovému odvětví, kterým právě energetika je. Varuje a také navrhuje, co je třeba udělat, aby se situace zlepšila. Touto peticí nesledujeme nic jiného, než aby v ČR byl v prvé řadě dostatek elektrické energie za cenu, kterou si domácnosti a firmy mohou dovolit. Energetika je klíčové odvětví, které zásadním způsobem ovlivňuje naše životy. 


Ceny surovin a energií stále rostou, stejně jako ceny nesmyslných emisních povolenek a návazně rostou také ceny služeb, výrobků a potravin. Vláda se k české energetice chová pod vlivem Evropské unie krajně nezodpovědně až nepřátelsky. To je hlavní důvod, proč životní úroveň obyvatel v Česku prudce klesá. Vláda a její premiér nám přitom lžou, jak dobře a zodpovědně řídí tuto zemi, jakých úspěchů stále dosahují. Opak je pravdou a občané to již prokoukli. Máme nerostné suroviny, uhelné, plynové teplárny a jaderné elektrárny a dokážeme vyrábět levnou elektrickou energii. Z těžko pochopitelných důvodů ji posíláme spekulantům na německou burzu a zpátky kupujeme vlastní předraženou elektřinu. Pětikoalice hodlá odstavovat domácí výrobce elektřiny a chce je nahrazovat drahými a nespolehlivými soláry a větrníky.

 

Prohlášení ministra Rakušana, že je žádoucí odstřihnout se co nejdříve od nespolehlivých fosilních paliv, tedy od energetického uhlí, je čirá fantasmagorie, protože uhelné a plynové elektrárny jsou na rozdíl od těch solárních a větrných naprosto spolehlivé. Naši ministři prostě perlí. Na konferenci COP28 v Dubaji ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) podepsal český závazek skončit s těžbou a spalováním uhlí do roku 2033. To je v naprostém rozporu s programovým prohlášením vlády, ve kterém je napsáno, že Česko odejde od fosilních paliv, až za ně bude adekvátní a spolehlivá náhrada. A my víme, že žádná adekvátní a spolehlivá náhrada za uhlí a plyn není, a ještě dlouho nebude. To jen dokládá neprofesionalitu a hloupost ministrů vlády signalisty Petra Fialy, která nakládá s vlastním programovým prohlášením jako s cárem papíru. Kdo ještě může důvěřovat takto prolhané vládě? 


Komu budete petici adresovat? 
Vládě a poslancům. Druhého ledna petici zveřejníme a od té doby budou občané mít možnost po dva měsíce podepisovat jak papírové, tak elektronické archy. Šestého března se koná v Luhačovicích X. sjezd našeho svazu, na němž delegáty budeme informovat, kolik podpisů se podařilo získat. Po sjezdu náš petiční výbor ve složení předseda svazu Rostislav Palička, místopředsedové Josef Zelenka a Jiří Waloszek a předseda odborového sdružení CCG Most Jaromír Franta osobně doručí archy s podpisy Petičnímu výboru Sněmovny. 


Petici můžou podpisovat pouze členové svazu, nebo i veřejnost? 
Petice není určena odborářům, ale občanům. Z toho důvodu bude i v elektronické verzi, aby ji mohli podpořit podpisy pod petiční archy občané v kterékoliv části republiky. Petici uveřejňujeme i v tomto čísle HGN.


V prosinci jste ve svém sídle podepsali dodatek číslo 1 kolektivní smlouvy vyššího stupně. Vyjednávání se zaměstnavatelským svazem zřejmě probíhalo nebývale hladce. Je to tak?
Ano. Naši odboroví vyjednavači předložili 20. listopadu návrh dodatku odvětvové smlouvy. I když ekonomická situace v některých firmách Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu je velice složitá, dokázali jsme se na jednání s jeho prezidentem Vladimírem Budinským dohodnout, že dodatek odvětvové smlouvy podepíšeme již 6. prosince. 


Dodatek zajišťuje všem zaměstnancům navýšení tarifních stupňů v odvětvové smlouvě o 6 procent. Jsem za to velice rád zejména po nedávných zkušenostech, kdy jsme novou kolektivní smlouvu vyššího stupně vyjednávali se zaměstnavatelským svazem neskutečných 11 měsíců! Tentokrát se zaměstnavatelský svaz zachoval seriózně a přistoupil na návrh odborů v poměrně krátkém čase. Dodatek odvětvové smlouvy včetně tarifních tabulek zveřejňujeme v tomto čísle HGN. 


A daří se vám i uvnitř svazu? 
Samozřejmě se nevěnujeme pouze kolektivnímu vyjednávání, i když je to velice důležité. Staráme se také zodpovědně o náš majetek. V této chvíli probíhá rekonstrukce kotelny v hotelu Harmonie 1. Věřím, že všechny práce stihneme dokončit včas a 6. března bude zasedat sjezd v příjemně vyhřátých prostorách. 


Chtěl bych vyzdvihnout práci našich svazových právníků. V důsledku změn v zákoníku práce musí měnit veškeré dohody, nebo reagovat na nejrůznější podněty, které v důsledku těchto změn přicházejí. Věnovali se přípravě a vyjednávání dodatku odvětvové smlouvy, přípravě výběrového řízení na rekonstrukci již zmíněné kotelny, pracují na přípravě nebo kontrole dalších smluv. Svazoví právníci Antonín Těšík a Markéta Marinková jsou maximálně vytížení, ale zvládají to dobře. To samé lze říct o zaměstnancích pražského pracoviště. Probíhají přípravy na březnový sjezd odborového svazu. V personálním obsazení, v jakém jsme, se to s maximálním vypětím zvládnout dá.


Také svazoví inspektoři bezpečnosti práce mají napilno. V závěru roku se konaly odborové konference v regionech, který se zúčastňujeme. Byl jsem na výjezdním zasedání Sdružení hornických odborů, na kterém se jednalo za přítomnosti právničky Marie Pekařové o tom, co může vlivem změn v zákoníku práce a v důchodové reformě poškodit bývalé horníky, kterým se v uvozovkách říká rentáři. Připravujeme si z toho důvodu půdu pro jednání na toto téma s aliancí průmyslových odborových svazů. 20. prosince jsme se zúčastnili pietního aktu na Dole ČSM a uctili památku 13 horníků, kteří před 5 lety zahynuli při výbuchu metanu v dole. 


Jak pokročily přípravy na sjezd v Luhačovicích? 
V tuto chvíli, to je na začátku ledna, můžu zodpovědně říct, že po organizační stránce sjezd proběhne určitě velmi dobře. 


Co očekáváte od roku 2024? 
Jaro nám ještě vyplní přípravy sjezdu, poté se v březnu bude konat sjezd a zasedání prvního sněmu. To jsou vnitroodborové priority. Z obecného hlediska je zřejmé, že působení a rozhodování koaliční vlády Petra Fialy nám nedá nikomu klidně spát. Vláda připravuje důchodovou reformu, což se hornických odborů bezprostředně týká. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce představit změny ve zdravotnictví, takže předpokládám, že v rámci ČMKOS se náš odborový svaz bude zapojovat do případných protestních akcí včetně již zmíněné petice. Bude to další nával práce pro svazové právníky, protože zmíněné změny a návrhy vlády se budou týkat především legislativy. 


Odborový svaz jako celek bude usilovat o zachování všech služeb, které poskytujeme svým členům, ať už jde o právní servis a poradenství či další servisní služby, včetně nabídek na zvýhodněnou rekreaci pro naše členy v hotelu Harmonie 1 v Luhačovicích. Věřím, že rada odborového svazu společně s členy svazu v roce 2024 obstojí. 


Na listopadové radě OS PHGN byl hostem Josef Středula a při prezentaci z jednání sněmu odborové centrály citoval amerického zpěváka Bruce Springsteena, který bude koncertovat v ČR. S jeho slovy se plně ztotožňujeme: „Odbory jsou jediným mocným a účinným hlasem, který pracující v této zemi kdy měli.“ 

 

dsc_4576-2.jpeg

Předseda OS PHGN Rostislav Palička (foto: ivz)

 

 

 

 

 

 


Autor: Petr Kolev

Článek vyšel v HGN 1/2024