Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis Jana Sábela předsedovi vlády

15. 7. 2014

 

 

Vážený pane předsedo vlády,                                                     


Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě podnětu ministra financí připravuje dílčí novelu Horního zákona, která by se měla týkat pouze problematiky úhrad placených těžebními společnostmi. Všem těžebním společnostem by se mělo procento úhrady z vydobytého nerostu zvýšit na dvojnásobek, hnědouhelným společnostem až na nepochopitelný desetinásobek.

 Tento návrh na úpravu úhrad považujeme za zcela nekoncepční. Společně se schválenou malou novelou Horního zákona, která spočívala ve vyjmutí vyvlastňovacích paragrafů, alibistickým odsouváním schválení reálné energetické koncepce a surovinové politiky státu jde o další devastující krok proti těžebním organizacím. Je to zároveň krok, který ohrožuje jejich zaměstnance, rozvoj regionů, cenově dostupné teplo a v neposlední řadě energetickou bezpečnost a soběstačnost státu. Neradi bychom nabyli dojmu, že jde cílevědomou likvidaci domácího nerostného bohatství, zejména pak hnědého uhlí, a vytvoření prostoru pro drahé dodávky energetických surovin z nestabilních teritorií či pro obnovitelné zdroje v čele s biomasou, které prosazuje úzká skupina podnikatelů. Proto zásadně odmítáme diskutovat o dílčích úpravách dokumentů, norem a legislativy potřebných pro fungování energetiky a těžebního odvětví.

 

Pane premiére,


požadujeme předložení koncepčního materiálu, jehož obsahem bude energetická koncepce a surovinová politika státu postavená na reálných základech s důrazem na maximální využívání domácí surovinové základny hlavně s ohledem na bezpečnostní riziko. Dále jsme přesvědčeni, že do Horního zákona je bezpodmínečně nutné vrátit vyvlastňovací paragrafy a návrh na zrušení usnesení vlády č. 444 z roku 1991 o těžebních limitech.

Na základě předložení uvedených materiálů připouštíme následnou debatu o výši úhrad, které ovšem ve svém důsledku nebudou znamenat ztrátu pracovních míst nejenom v těžebních a servisních organizacích, ale i ve firmách, které jsou existenčně spojené s těžbou hnědého uhlí. To by znamenalo další zvýšení nezaměstnanosti v regionech, které se s ní již dnes nejsou schopny potřebným způsobem vypořádat, nárůst kriminality a státních výdajů na sociální politiku.

Považujeme za správné Vás upozornit, že již nyní odmítáme podpořit myšlenku na změnu poměru přerozdělení financí z úhrad ve prospěch státního rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že minimálně 75% vybraných prostředků musí zůstat v obcích, regionu a kraji, z kterého jsou úhrady placeny.

Stále ještě věříme, že zvítězí zdravý rozum nad nepromyšleným způsobem, jak naplnit státní pokladnu, že nebude nevratně poškozen sektor energetiky a tím i občané ČR.


S pozdravem Sábel Jan                                               

V Praze, dne 19. června 2014

 

 

(Jednání s předsedou vlády je naplánováno na tento čtvrtek 17.7. 2014 )