Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis předsedy OS PHGN ministru zdravotnictví

25. 11. 2014

 

Vážený pane ministře,

žádám Vás o prověření rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (dále jen "KHS") ze dne 13.10.2014, čj. SKHSMS 32752/2014/FMHP, ohledně kategorizace prací vykonávaných v 10 hodinových směnách na důlních pracovištích závodu Důl Paskov.

Odborová organizace působící na Dole Paskov, Sdružení hornických odborů sdružující odborové organizace v OKD, a.s. ani Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu s rozhodnutím nesouhlasí.

Řízení proběhlo zcela bez účasti příslušné odborové organizace, ani KHS ani zaměstnavatel rozhodnutí s odbory neprojednali.

KHS se v odůvodnění rozhodnutí odvolává na stanovisko prof. Jiráka. Ačkoliv jej nemáme k dispozici, předpokládáme, že je kladné, jinak by jej zaměstnavatel KHS neposkytl, nicméně by bylo jistě zajímavé porovnat jej s materiály na obdobné téma, které zpracoval prof. Jirák v předchozích letech. Považujeme za neúplný a neobjektivní postup KHS, když se v rozhodnutí opřela o toto stanovisko a nevyžádala si stanovisko odborů přesto, že se rozhodnutí bezprostředně týká oblasti BOZP.

Odvoláváme se též na stanovisko KHS ze dne 9.7.2007 čj. HP/OV - 4831/249.1/07 k tehdejšímu uvažovanému prodloužení směn. V uvedeném dopise je jasně uvedeno, že v případě takového záměru bude vyžádáno vyjádření odborové organizace, což se nestalo, a dále, že KHS bude rozhodovat s ohledem na "průkaznost dodržení všech navržených opatření na ochranu zdraví při práci". Vzhledem k tomu, že návrh s námi nebyl projednán a nejsou nám známy podklady, na jejichž základě KHS rozhodla, nelze posoudit, jaká opatření na ochranu zdraví při práci mají být zavedena, zda bude průkazné jejich dodržování, např. zda byl řádně zpracován režim práce a odpočinku. Prodloužení směny o 2 hodiny na prašném a rizikovém pracovišti bude mít dopad na zdraví horníků a delší odpočinek mezi směnami to kompenzovat nemůže. V rozhodnutí se uvádí, že pracovní doba bude rozvržena do 3 až 5 směn v týdnu. 50 hodin! týdně po 10 hodinových směnách! v dole je příliš dlouhý nápor na organizmus, který nezůstane bez následků, a následný odpočinek na tom nemůže nic změnit! Překvapuje nás, že se KHS v této souvislosti vůbec nezabývala zvyšujícím počtem nemocí z povolání u horníků.

Zavedení 10 hodinových směn na důlních pracovištích by mělo vliv i na další pracovněprávní a jiné aspekty, jako je NPE, důchodové nároky (současné i navrhované) apod.

Vážený pane ministře, požadavek zaměstnavatele považujeme za zcela nemravný a přístup KHS Ostrava za úzce formalistický. Proto Vás žádám o urychlené jednání v této věcí s Vaší osobní účastí a též za účasti hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty. S hlavním hygienikem ČR MUDr. Vladimírem Valentou náš svaz osobně jednal v září t.r. (v rámci připomínkového řízení o Zprávě o činnosti hygieny za rok 2013) o potřebě obnovy důvěry ve smysluplnost hygienické služby.

S pozdravem "Zdař Bůh"

Bc. Jan Sábel
předseda

 

 

 

Dopis na stažení ve formátu PDF