Jdi na obsah Jdi na menu
 


Energetické fórum Ústeckého kraje 2017

15. 9. 2017

 

 

Ústecký kraj včera pořádal společně s Hospodářskou komorou a dalšími subjekty 7. ročník konference „Energetické fórum Ústeckého kraje 2017“. Vystoupili na ní také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Hlavními tématy letošní konference byla problematika energetiky jako partnera pro život a řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.


Ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství Ladislav Havel přednesl příspěvek s názvem „Současný stav a predikce vývoje energetického trhu v EU a v ČR“. V něm se zaměřil především na rekapitulaci a naplnění platných principů energetického trhu. „Koncem loňského roku zveřejnila Evropská komise zimní balíček návrhů směrnic a nařízení, které opět posunou trh s elektřinou a využívání obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Jedná se o návrhy, které nyní evropské země projednávají. Budou prezentovány základní změny obsažené v zimním balíčku předpisů a demonstrován postoj České republiky k nim,“ uvedl Havel.


K tématu „Nová surovinová politika ČR a role Ústeckého kraje při jejím naplňování“ vystoupil Pavel Kavina, ředitel odboru surovinové politiky MPO. Ve své prezentaci představil principy a cíle nové státní surovinové politiky, kterou vláda České republiky po dokončení schvalovacího procesu SEA přijala v červnu 2017. „Ve světě surovin došlo v posledních dvou dekádách k naprosto zásadní proměně spektra komodit, o které je zájem, a to od klasických tradičních surovin typu uhlí či uranu ke komoditám využitelným v hightech oborech s vysokou přidanou hodnotou, jako je například elektronika,“ sdělil Pavel Kavina.


Vedoucí oddělení hornických procesů a využívání nerostných zdrojů Vladimír Šanda přednesl příspěvek „Významné rozvojové rekultivační a revitalizační projekty realizované z 15 mld. Kč v Ústeckém kraji“. V něm se zaměřil na sanační projekty v okolí nově vzniklých jezer Most a Ležáky a také na projekty realizace inženýrských sítí, která umožňuje rozvoj předmětných obcí a měst. V závěru seznámil přítomné s rozhodnutím vlády navýšit částku na realizaci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji o částku 5. mld. Kč.

 

 

 

 

 

 

zdroj: MPO