Jdi na obsah Jdi na menu
 


Horníci budou moci odcházet dříve do starobního důchodu

10. 10. 2014

 

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se chystá předložit vládě návrh zákona, který bude s předstihem řešit možné sociální dopady na zaměstnance v hornictví v Moravskoslezském kraji, způsobené útlumem těžby uhlí. Nová legislativní úprava umožní 3500 horníkům dřívější odchod do starobního důchodu.


Návrh zákona je reakcí zejména na současnou situaci v OKD, a.s., ale i v dalších společnostech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a vznikl na základě jednání s Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.


„Stát si musí vážit těch zaměstnanců, kteří celý život pracovali v těžkých a nebezpečných podmínkách jako horníci. Nesmíme takovým lidem znepříjemňovat život a nutit je pár let před řádným důchodem hledat novou práci v jiném oboru. Jsme povinni v takových chvílích zajistit těmto lidem důstojný odchod z pracovního života,“uvedla ministryně Marksová.


Návrh upravuje v zákoně o důchodovém pojištění nižší důchodový věk některých horníků o 5 let včetně zvláštního způsobu stanovení procentní výměry starobního důchodu těchto horníků. Podmínkou pro snížení důchodového věku bude odpracování příslušného počtu směn pod zemí v hlubinných dolech; obecně se bude jednat o 3300 směn s tím, že v některých specifických případech (skončení zaměstnání v hornictví z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo zaměstnání v uranových dolech) postačí nižší počet těchto směn. V návaznosti na to se v zákoně o organizaci a provádění upravuje evidenční povinnost hornických zaměstnavatelů, aby podmínky pro snížení důchodového věku mohly být prokázány potvrzením těchto zaměstnavatelů. Finanční náklady spojené s navrhovanou úpravou budou záviset na počtu horníků splňujících stanovené podmínky, který se bude vyvíjet v návaznosti na rozsahu útlumu těžby. Tyto dodatečné náklady však budou rozloženy v čase tak, jak budou jednotliví horníci splňovat stanovené podmínky a jak se bude snižovat rozsah těžby. Při snížení počtu horníků o 25 procent by náklady do roku 2070 činily v tomto období celkem 26 miliard korun, a pokud by se počet horníků snížil až o 70 procent, činily by tyto náklady v tomto období celkem cca 50 miliard korun.


Návrh zákona se v současné době nachází v meziresortním připomínkovém řízení a po jeho skončení plánuje MPSV předložení zákona na jednání vlády. Zákon by měl nabýt účinnosti v průběhu roku 2015.


Ministerstvo současně navrhuje úpravu nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993. Navrhovanou změnou tohoto nařízení vlády se vypouští dosavadní omezující podmínka spočívající v tom, že příslušný počtu směn pod zemí pro snížení důchodového věku podle tohoto nařízení musel být získán jen před rokem 2009. Touto úpravou se tak rozšíří okruh horníků, na které se toto nařízení bude vztahovat. Rovněž návrh novely tohoto nařízení vlády byl již rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Účinnost této novely se navrhuje již od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení, tedy dříve, než nabude účinnosti navrhovaný zákon. 

 

 

dsc_0894.jpgMinistryně Michaela Marksová v doprovodu předsedy OS PHGN Jana Sábela při návštěvě Dolu Lazy (ilustrační foto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:www.e-sondy.cz a MPSV

foto:(vs)