Jdi na obsah Jdi na menu
 


Horníkům státní příspěvek dost pomůže, splnili jsme úkol z rady, říká předseda OS PHGN Rostislav Palička

6. 11. 2020

 

 

 

Vláda schválila materiál o útlumu těžby v OKD. Padlo rozhodnutí ukončit těžbu uhlí na dolech ČSA i Darkov k poslednímu únorovému dni příštího roku. Od března tyto šachty jako utlumované přebírá státní podnik Diamo. Sokolovská uhelná musela uzavřít v srpnu provoz tlakové plynárny a propouští asi tisícovku lidí. Předseda Odborového svazu PHGN Rostislav Palička HGN řekl, že existenčním problémům čelí nejen velké těžební společnosti, ale i další členské organizace odborového svazu, potažmo celý svaz.

 


Mediálně je nejznámější uzavírání provozů a propouštění zaměstnanců v OKD a Sokolovské uhelné společnosti. Můžete uvést další konkrétní případy?
Před tímto rozhovorem přijel na pražské pracoviště svazu předseda odborové organizace Moravských naftových dolů Hodonín Vladimír Baldrian. Seznámil mě s problémy, které této společnosti již od jara způsobují restriktivní opatření uplatňované v rámci boje proti koronaviru. Naftové doly měly řadu vrtných plošin a jejich osádek v zahraničí. Uzavřením hranic a omezením cestování a podnikání firma ztrácela a ztrácí zakázky v zahraničí a dostala se do složité finanční situace. Nastal problém zajistit slušné odstupné pro zaměstnance, kteří budou muset firmu opustit. A to pochopitelně trápí odborovou organizaci. Kolega Baldrian nás o složité situaci informoval už v březnu na sjezdu v Luhačovicích. Situace se vlivem epidemie ještě více zkomplikovala. Nyní jsme probírali, zda a jak by se daly využít vládní programy na pomoc propouštěným naftařům. Domluvili jsme se na společném postupu, oslovíme v této souvislosti příslušná ministerstva a budeme hledat řešení. Konkrétně vedení svazu bude o situaci v naftových dolech informovat ministerstvo práce a požádá o pomoc.


Podobné problémy řešily i odbory v OKD, že?
Ano. Vláda souhlasila se zahájením postupného převodu utlumovaných dolů OKD na státní podnik Diamo. Zároveň uložila místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou provést převod utlumovaných dolů a dobývacích prostorů dle stanoveného harmonogramu. Jedná se o to, že šachty, které přestanou být činné, přejdou postupně do fáze útlumu a následného zahlazování hornické činnosti. Tato
činnost přísluší státnímu podniku Diamo. Současně s uvedenými šachtami přejdou pod Diamo i zaměstnanci na základě přechodu práv a povinností. Někteří tam zůstanou pracovat, ale většina z nich opustí státní podnik Diamo se všemi nároky, které vyplývají z podnikové kolektivní smlouvy OKD.


Jaké nároky máte na mysli?
Protože se jedná o více než 200 zaměstnanců, připadne na to takzvaný sociální program, ve kterém se výše odchodného řídí počtem odpracovaných let. Maximum je po odpracování 16 a více let jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.


Kabinet 5. října schválil novelu nařízení o státním příspěvku pro propuštěné zaměstnance OKD. Od kdy bude platit?
Nařízení vlády je účinné od 17. října 2020. Horníci, kteří pracovali pod zemí, budou dostávat 8000 korun měsíčně. Povrchoví pracovníci dostanou 5300 korun měsíčně. Upozornil bych v této souvislosti na chybnou interpretaci v médiích. Nařízení vlády číslo 167 původně platilo pro OKD v době insolvence. V roce 2018 po ukončení insolvence o něj propuštění zaměstnanci přišli. Od té doby všichni, kdo skončili v OKD z organizačních důvodů, nedostali ani korunu. Proto mě mrzí, že v médiích bylo nařízení vlády prezentováno jako pokles příspěvku u povrchových zaměstnanců. Původní podmínky za insolvence byly 8000 korun pro hlubinné horníky a 7000 korun měsíčně pro povrchové zaměstnance. V novelizaci státního příspěvku je pro povrchové pracovníky nyní schválen příspěvek 5300 korun měsíčně. To se sice může jevit jako snížení příspěvku, ale propuštění povrchoví zaměstnanci po skončení insolvence až dosud nedostávali nic. Ve skutečnosti se v žádném případě nejedná o snížení příspěvku. Příspěvek se bude v OKD opět vyplácet, a to ve výši odpovídající příspěvku pro jiné těžební společnosti v České republice. Náš odborový svaz o to dlouhodobě usiloval a splnili jsme tak úkol, který nám uložila rada našeho odborového svazu. Společnost OKD se po několika letech půstu opět dostane na úroveň společností jako jsou Severočeské doly nebo Diamo. Podpora k překlenutí dopadů útlumu těžby se bude vyplácet tři měsíce až pět let v závislosti na odpracované době a věku pracovníka.

 

Úřad práce nabídnul OKD konkrétní pomoc, aby v ideálním případě nemuseli propuštění zaměstnanci do evidence uchazečů o zaměstnání vůbec vstoupit, nebo maximálně na nejnutnější dobu. Po vzájemné dohodě otevře 1. listopadu 2020 na třech místech (Doly Darkov, ČSM a ČSA) mobilní poradenská střediska, kde pracovníci úřadu poskytnou zájemcům veškeré služby. Jak bude pomoc probíhat?
O této otázce jsme jednali s náměstkyní ministerstva práce. Pracoviště úřadu by mělo být otevřené dva dny v týdnu na Dole ČSA a jeden den na Dole Darkov. Odbory tyto nabídky vnímají jako další pomoc zaměstnancům dotčených důlních pracovišť. Další dobrou zprávou je, že personalisté společnosti OKD naplno spustili program Nová šichta, který dlouhodobě pomáhá zaměstnancům s hledáním nového pracovního uplatnění. Při útlumu Dolu Paskov v roce 2017 se tento program velice osvědčil. V praxi vypadá tak, že personalisté pomáhají lidem s přípravou na pracovní pohovor nebo sepsat životopis. Kontaktní místa fungují na všech lokalitách. Zatím nemám zprávy, zda bude v OKD zřízena rovněž kancelář Diama, která je evidenčním a výplatním místem kompenzačního příspěvku, který byl nyní schválen. Doufám, že k tomu dojde a ten komfort, který měli zaměstnanci Paskova, budou mít i zaměstnanci dolů ČSA a Darkov. 


Sokolovská uhelná v důsledku neúměrně rostoucích cen emisních povolenek uzavřela v srpnu provoz tlakové plynárny a bude propouštět asi tisícovku zaměstnanců. Vedení společnosti a odbory jednali s vládou o kompenzačním příspěvku. V jaké fázi jsou jednání? 
Konkrétní návrh prošel připomínkovým řízením a je v gesci legislativní rady vlády. Vše je nachystáno a zbývá pouze předložit vládě ke schválení nařízení vlády číslo 342/2016, které má stejné podmínky jako novelizované nařízení číslo 167/2016 pro OKD. 


Kdo by měl předložit materiál vládě? 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. V této chvíli se sice na propouštěné zaměstnance tlakové plynárny nevztahuje vládní nařízení a státní příspěvek, v návrhu je ale zapracovaná retroaktivita k 1. červenci letošního roku. Pokud bude schválen, tito lidé by dostali příspěvek v plné výši. V tuto chvíli vše záleží na vládě. 


Je svaz účastníkem všech jednání na ministerstvech a na vládě k uvedené problematice? 
Vrcholových jednání svaz účasten není. V této chvíli jsme dostali materiály na jednání tripartity 2. listopadu, kde je náš svaz zastoupen, a tam by se o této otázce mělo jednat. Poté by měl jít návrh na kompenzační příspěvek pro SUAS ke schválení na vládu. Uvědomujeme si složitou situaci, ve které se vláda v souvislosti s epidemií nachází, ale situace propouštěných zaměstnanců tlakové plynárny je rovněž složitá, a proto věříme, že ke schválení vláda přistoupí bez dalších zbytečných průtahů. 


Datum útlumu využívání uhlí v Česku doporučí uhelná komise vládě na příštím zasedání v půlce listopadu. Kabinet by pak měl do konce roku rozhodnout. V uhelné komisi zastupujete ČMKOS. Jaké jsou vaše poznatky z jednání? 
Komise se sešla v říjnu asi po třech měsících, mezitím došlo k určitému posunu. Byly projednány některé materiály především v pracovní skupině číslo jedna. Mám dojem, že čím více se blíží datum, kdy má uhelná komise doporučit datum útlumu těžby uhlí v České republice, tím víc se vyostřují názory jednotlivých zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů a ekologických organizací. Na poslední komisi se hovořilo o roku 2038 jako o konci těžby a využívání uhlí. Ekologické organizace by nejraději zahájily útlum okamžitě. Diskuse o bezuhelném roku 2038 či jakémkoliv jiném je předčasná, neboť chybí výpočet celkových nákladů útlumu, aktualizace plánu transformace teplárenství a popis podmínek, které jsou nutné pro realizaci jednotlivých scénářů. Komise z toho důvodu nerozhodla o konkrétním roku a požádala o doplnění materiálů. Abych jako zástupce ČMKOS a zaměstnanců mohl o doporučení uhelné komise vůbec hlasovat, musím být přesvědčen, že uhelná komise doporučuje a hlasuje pouze na základě komplexních analytických materiálů a dopadových studií, včetně sociálních programů pro zaměstnance, kterých se dotkne útlum uhlí, a nikoliv pod vlivem zelených ideologií. Vláda by měla být také připravena na scénář, kdy astronomické ceny emisních povolenek a z toho vyplývající rostoucí náklady těžebních společností, elektráren a tepláren, mohou způsobit, že k útlumu uhlí dojde daleko dříve. Další jednání uhelné komise by se mělo uskutečnit 20. listopadu, ale dosavadní vývoj pandemie tomu příliš nenahrává.

 

V Česku se rozjela druhá vlna koronavirové krize. Pracovníci odborového svazu pracují podle možností z domova. Vláda rozhodla o dalších restrikcích a o rozšíření karantény. Za této situace by se v listopadu měla sejít a jednat II. rada OS PHGN. Je to reálné? 
Rada by se měla uskutečnit 11. listopadu. Za stávající situace hledáme náhradní možnosti. Na jaře jsme na sjezdu změnili jednací řád svazu a můžeme tedy rozhodovat a hlasovat per rollam. Chceme být moderní svaz a podobně jako další organizace jednáme i prostřednictvím videokonferencí. V tuto chvíli hledáme způsoby a možnosti, jak radu uskutečnit.

 

Předsedou odborového svazu jste byl zvolen na jaře na sjezdu v Luhačovicích, den před vypuknutím koronavirové krize. Řídíte svaz společně s radou ve velice složitém období. Je svaz schopen splnit úkoly vyplývající z usnesení sjezdu a poskytovat nadále služby svým členům? 
Doba je skutečně složitá a konec není v dohledu. Problémy doléhají i na svaz. V březnu na sjezdu, kdy nebylo zřejmé, co ještě koronavirus způsobí, jsme odsouhlasili řadu opatření. V této chvíli je pro nás situace složitá, zejména v oblasti financí. Odpouštíme část nájmů v hotelech Harmonie v Luhačovicích, ve kterých došlo k omezení počtu návštěvníků, náklady však zůstaly ve stejné výši. Podobné je to i s příjmy z Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů. Nájmy a plánované prodeje odborového majetku jsou pozastaveny. To představuje výpadek ve svazovém rozpočtu. Na sjezdu jsme přitom schválili korunový příspěvek za člena na svaz. Chci věřit tomu, že těch devět korun, o které jsme příspěvek za člena na svaz snížili, pomůže odborovým organizacím a nám do budoucna nebude chybět. Za této situace zaměstnanci a funkcionáři svazu pracují v plném nasazení. Jednáme například s ministerstvem práce a sociálních věcí o tom, zda by bylo možné zajistit některým důlním horníkům dřívější odchod do důchodu, aniž by splnili nastavené podmínky, tedy odpracování 3300 směn. Byli jsme zvyklí na osobní jednání, což už nějaký čas kvůli pandemii není možné. Například náš návrh na navýšení mzdových tarifů v odvětvové smlouvě jsme museli písemně doručit na svaz zaměstnavatelů a nyní čekáme na jejich odpověď. Všechno je bohužel zdlouhavé a jen velice těžce se komunikuje. Já osobně jako předseda svazu překlikávám z jednoho jednání na druhé, například na radu ČMKOS, tripartitu, uhelnou komisi, Sdružení hornických odborů OKD. Navíc musím absolvovat řadu jednání kvůli rekonstrukci bazénové haly v našem hotelu Harmonie v Luhačovicích. Zatím všechno zvládáme a chci prostřednictvím HGN poděkovat zaměstnancům pražského pracoviště a všem funkcionářům, kteří se starají o to, aby odborový svaz poskytoval svým členům i ve výjimečně složitých podmínkách stejně kvalitní služby jako v minulosti.

 

 

dsc_4576.jpeg

Předseda OS PHGN Rostislav Palička

 

 

 

 

 


Autor: Petr Kolev

Foto: ivz