Jdi na obsah Jdi na menu
 


I v těžkých podmínkách byl svaz akční a nabízel členům stabilitu, říká předseda OS PHGN Rostislav Palička

4. 3. 2024

 

Březnové číslo HGN vychází před nejdůležitější událostí za poslední čtyři roky, to je těsně před konáním X. sjezdu Odborového svazu PHGN. Na jeho přípravě funkcionáři, zaměstnanci a rada odborového svazu intenzivně pracují již rok. A to je také hlavním tématem tohoto rozhovoru s předsedou OS PHGN Rostislavem Paličkou.


Jsou již organizační přípravy na sjezd u konce a zbývá jen pozvat hosty a delegáty do hornického hotelu Harmonie v Luhačovicích? 
Skutečně nás v současnosti nejvíce – hornicky řečeno – vytěžuje příprava desátého sjezdu. Ve chvíli našeho rozhovoru jsme těsně před finišem, kdy už je prakticky skoro vše nachystané a dojednané a řešíme poslední organizační a programové záležitosti. Funkcionáři a zaměstnanci svazu dali do příprav maximální úsilí, aby X. sjezd a 1. sněm probíhaly ke spokojenosti delegátů, a připravili vše nezbytné k fungování odborového svazu na další čtyři roky. 


Co nejdůležitějšího bude na programu sjezdu? 
Na sjezdu se bude volit nové vedení našeho odborového svazu. Stávající vedení, tvořené předsedou a dvěma místopředsedy, bude usilovat, aby je sjezd opět potvrdil ve funkcích. V uplynulém čtyřletém období udělali společně s radou maximum, aby byl náš svaz stále v pohotovosti a plnil své poslání, to je pečovat o členy svazu a zaměstnance našich odvětví. Kromě toho se na sjezdu chystám předložit svůj návrh, o co bychom se mohli v příštích měsících pokusit, abychom napomohli k energetické bezpečnosti České republiky. Doufám, že tento návrh delegáti uvítají a podpoří. O výsledku budeme naše členy a veřejnost informovat v příštím čísle HGN. 


Jaký průběh sjezdu byste si přál? 
Aby se celým jednáním neslo heslo, že odborový svaz zajišťuje členům stabilitu i v náročných podmínkách, kterými jsou válka na Ukrajině, energetická krize, rekordní inflace, vládní konsolidační balíček a další průšvihy. Bez falešné skromnosti mohu říci, že odborový svaz provedl během čtyř let své členy bez větších výkyvů. To samé lze říci i o zaměstnancích našich odvětví, kteří jsou terčem fantasmagorických opatření Evropské komise pod ideologií Green Dealu. Před nápady šílených klimatologů, zelených aktivistů, poslanců a politiků jsme varovali a zúčastnili se řady odborářských protestních akcí. Odborový svaz uplynulé čtyřleté období prošel se ctí a prokázal, že navzdory mimořádně těžkým podmínkám pracoval ku prospěchu svých členů a zaměstnanců. 


Jak jsme informovali v minulém čísle HGN, svaz spustil petici za energeticky bezpečnou Českou republiku, a na sjezdu by měl delegáty informovat, kolik podpisů se podařilo získat. Jak si zatím stojíte? 
Bohužel, k zakládání elektronické petice došlo zrovna v období, kdy se připravovala eObčanka a Cermat pořádal přijímačky na střední školy. Z toho důvodu měsíc a půl nešla petice pro právnické osoby založit a zprovoznit. Nicméně dnes je již založena a občané a zaměstnanci ji mohou podepisovat elektronicky až do 31. května 2024. Jsem přesvědčen, že petice se dotýká všech občanů, nejen členů svazu. V Česku máme nerostné suroviny, uhelné, plynové teplárny a jaderné elektrárny a dokážeme vyrábět levnou elektrickou energii. Vláda ovšem hodlá odstavovat domácí výrobu elektřiny a tepla, chce je nahrazovat drahými a nespolehlivými zdroji dotovanými ze státního rozpočtu. V programovém prohlášení vlády je přitom napsáno, že ČR odejde od fosilních paliv, až za ně bude adekvátní a spolehlivá náhrada. Všichni vědí, že aktuálně žádná adekvátní a spolehlivá náhrada za uhlí a plyn není, a ještě dlouho nebude. Přesto se nás vláda snaží dostat do pozice, kdy bude Česká republika v oblasti výroby elektřiny závislá na dovozu a na počasí. Nesmyslné zdražování ceny elektřiny a tepla dopadá na všechny občany a firmy. Petice stručně řečeno popisuje současnou situaci, ve které se energetika nachází. Varuje před energetickou krizí, která by mohla nastat, pokud se budou vláda a parlament nadále chovat nezodpovědně k tomuto klíčovému odvětví. Varuje a zároveň také navrhuje, co je třeba udělat, aby se situace zlepšila. Všem, kteří už petici podepsali, touto cestou děkuji. 


Co bude s peticí dál? 
Protože ji nebylo možné zprovoznit během ledna a půlky února, tak jsme se rozhodli, že sběr podpisů pod peticí bude pokračovat až do konce května tak, abychom ji mohli předložit na červnové tripartitě. 


Vrátím se k tripartitě, která se konala 26. února a měla na programu důchodovou reformu, která by měla řešit předčasné důchody pro náročné profese. Osobně mi vadí, že ministerstvo práce neuvažuje o tom, že by zastropovalo odchod do starobního důchodu ve věku 65 let. Hrozí tedy, že se kvůli tomu bude zkracovat doba, po kterou rizikoví zaměstnanci můžou odcházet dříve do důchodu, protože se bude navyšovat obecná věková hranice odchodu do starobního důchodu. 


Znamená to, že jsou v ohrožení také hornické předčasné důchody? 
U hlubinných horníků zatím k žádným změnám u předčasných důchodů nedochází.


Platí tedy zákonné ustanovení, které pro hlubinné horníky takřka po dvou dekádách usilování a vyjednávání na všech úrovních zařídily hornické odbory? 
Tento zákon byl schválen v roce 2016 a stále platí. 


Co vás ještě zaujalo na jednání tripartity? 
Spíše co mě mrzelo. Na programu měl být návrh nové státní energetické koncepce, což je naprosto klíčová otázka. Ne tak ale pro předkladatele návrhu koncepce, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Ten opětovně neuznal za vhodné se tripartity zúčastnit a odpovídat na dotazy sociálních partnerů. Nabízí se otázka, koho ministr Síkela vlastně zastupuje a čí zájmy prosazuje, zda Evropské komise, nebo České republiky. V každém případě plat stále dostává od občanů České republiky, jejíž zájmy a potřeby by měl prosazovat a zastupovat. Za jeho ministrování přestala pracovat Uhelná komise, pracovní skupina pro energetickou politiku i pracovní skupina pro surovinovou politiku. Přitom žádná z těchto pracovních skupin nebyla zrušena. Ministr Síkela komise nesvolává. Respektuje pouze Evropskou komisi, kam si jezdí pro rady. A bohužel to došlo tak daleko, že dnes je na stole Státní energetická koncepce, na níž se však nepodílely odbory ani odborové svazy nebo další sociální partneři. Možná je to tím, že energetická koncepce je postavena na vodě a je zranitelná. Chtěl jsem se k tomu na tripartitě za náš svaz vyjádřit. Bohužel k projednání tohoto klíčového bodu nedošlo, protože se k jednání nedostavil předkladatel ministr Síkela a tento důležitý bod byl přeložen na další tripartitu. Prosperita tuzemské energetiky a průmyslu zřejmě není hlavní prioritou ministra Síkely. 


Vidíte to také tak? 
Ano. 22. února jsem se s druhým místopředsedou svazu a předsedou Sdružení hornických odborů Jiřím Waloszkem zúčastnil demonstrace před hutnickou firmou Liberty v Ostravě. Zaměstnanci jsou již dva měsíce doma, byť jsou na překážce na straně zaměstnavatele. Jejich situace je velice obtížná až hrůzná. Chtěli by chodit normálně do práce, pobírat mzdu a věnovat se svým rodinám, jiným záležitostem svého osobního života, a ne přemýšlet nad tím, jestli se do práce ještě vrátí, nebo ne. Indický podnikatel a vlastník Liberty neplní dané sliby a je možné, že z firmy odvedl finance. Připomíná to scénář za Bakalova působení v OKD, kterým jsme si prošli a víme tedy, o čem to je. Jsem rád, že jsme se demonstrace zúčastnili, a i jménem kolegů z hnědého uhlí vyjádřili kovákům podporu. Pád Liberty by byl velkým zásahem do života lidí v Moravskoslezském kraji. 

 

 

dsc_3116-1.jpg

Předseda OS PGN Rostislav Palička

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Petr Kolev

Článek vyšel v HGN č.3/2024