Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaká je minimální teplota na pracovišti a jak řešit, když je vám v práci zima?

20. 11. 2018

 

 

Teplota na pracovišti je obecně jedno z nejdiskutovanějších témat týkající se bezpečnosti práce vůbec. V létě lidé řeší příliš vysokou teplotu a v zimě zase příliš nízkou. Jaká je tedy minimální povolená teplota na pracovišti a jak řešit, když je vám v práci zima? Obyčejný člověk se v tom moc nevyzná a tak jsme pro vás připravili srozumitelný přehled. Tento článek poskytuje ucelené informace, a to nejen o teplotě na pracovišti. 

 

LEGISLATIVA PRO ZÁTĚŽ CHLADEM
Začneme od zákonných požadavků a povinností. Základním zákonem, který řeší teplotu na pracovišti, je § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zde jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Konkrétně se zde uvádí, že povinností zaměstnavatele je zajistit, aby pracovní podmínky odpovídaly BOZP a hygienickým požadavkům. Pracoviště by mělo mít stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou.

 

Klíčovým je pak § 6 a § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci související se zátěží chladem. Související povinnosti, týkající se poskytování ochranných nápojů, jsou uvedeny ještě v § 8 stejného zákona. Co tedy konkrétně z této legislativy vyplývá? Pro normálního člověka naprosto nepochopitelný a nepřehledný zákon. Pokusíme se vám ho vysvětlit.

 

 

CO JE POVAŽOVÁNO ZA RIZIKOVOU TEPLOTU NA PRACOVIŠTI?
Minimální teplota na pracovišti se hodnotí podle zátěže lidského organismu chladem. Bližší požadavky uvádíme níže.

 

NEVENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ
Expozici chladem je vystaven zaměstnanec, který vykonává práci, která odpovídá energetickému výdeji 106 W.m-2 a vyššímu na nevenkovním pracovišti, na kterém musí být udržována nižší teplota vzduchu z důvodu technologických požadavků než je minimální teplota upravená v příloze č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

 

VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ
Dále je zaměstnanec vystaven expozici chladem při práci na venkovním pracovišti, kde je teplota vzduchu 4 °C a nižší, nebo při práci v případě zdolávání mimořádných událostí.

 

 

ZAŘAZENÍ ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍ TŘÍDY
Toto je tabulka č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zaměstnavatel musí podle ní zařadit každého zaměstnance do příslušné pracovní třídy, takže si zjistěte, do které spadáte právě vy. Na tuto tabulku pak navazuje tabulka č. 2, která určuje přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek.

 

Tabulka č. 1

 

sni--mek-obrazovky-2018-11-19-v--9.46.19.png

 

MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ TEPLOTA NA PRACOVIŠTI
Tabulka č. 2 určuje přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek. Do této tabulky nespadají pracoviště, kde se teplota udržuje pomocí technologického zdroje, případně ji nelze technicky odstranit.

 

Jak tedy postupovat a zjistit, jaká teplota má být dle hygienických norem na vašem pracovišti? Je to jednoduché. V tabulce č. 1 si najděte, do které pracovní třídy spadáte. V tabulce č. 2 pak zjistíte teplotu, která má na pracovišti být.

 

Tabulka č. 2

 

sni--mek-obrazovky-2018-11-19-v--9.42.42.png

 

MINIMÁLNÍ TEPLOTA NA PRACOVIŠTI PODLE PROFESE
Protože ne každý se musí vyznat v těchto tabulkách, připravili jsme pro vás konkrétní příklady, které vám napoví, jaká musí být minimální teplota na pracovišti podle profese.

 

KANCELÁŘSKÉ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVIŠTĚ
Kanceláře spadají do pracovní třídy I, kde je energetický výdej vyšší než 80. Minimální teplota v kanceláři by tak měla být 20 °C. Maximální pak 27 °C. Stejné hodnoty platí také pro podobné práce v sedě, například sestavování a třídění drobných lehkých předmětů, laboratoře apod.

 

POKLADNÍ, NÁSTROJÁŘI NEBO ŘIDIČI OSOBNÍCH AUT
Pokladní, nástrojáři nebo řidiči osobních aut, kteří spadají do pracovní třídy IIa, jsou profese vykonávané převážně vsedě. Minimální teplota v těchto případech je 18 °C. Maximální pak 26 °C.

 

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
Pokud teplota na pracovišti klesne pod 10 °C, musí zaměstnavatel zaměstnanci zajistit teplý pracovní oděv.


Při poklesu teploty na pracovišti na 4 °C a méně musí být zaměstnanec vybaven rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem.


Při práci delší než 2 hodiny za směnu, kde teplota klesne na 4 °C a méně, má zaměstnanec právo na 10 minutovou přestávku v ohřívárně.


Při práci s materiálem, jehož teplota je 10 °C a nižší, a není možné při manipulaci používat rukavice proti chladu, má zaměstnanec právo po ukončení této práce na minimálně 5 minutovou přestávku pro prohřátí rukou.


Na pracovišti, kde je teplota od 4 °C do -10 °C nesmí práce přesáhnout 2 hodiny.
Na pracovišti, kde je teplota od -10,1 °C do -20 ºC nesmí práce přesáhnout 1 hodinu.
Na pracovišti, kde je teplota od -20,1 °C do -30 °C nesmí práce přesáhnout 30 minut.
Je-li na pracovišti teplota nižší než -30 °C, může být práce vykonávána pouze v případě, že se jedná o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných událostech.


V případě korigované teploty vzduchu -30 °C a nižší nesmí být nechráněná kůže vystavena mrazu více jak 10 minut.

 

OCHRANNÉ NÁPOJE PŘI ZÁTĚŽI CHLADEM
Zaměstnanci, kteří jsou vystaveni zátěží chladem, mají právo na ochranné nápoje. Ty se poskytují teplé a v minimálním množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před chladem se poskytuje na nevenkovním a venkovním pracovišti, na kterém je teplota nižší než 4 °C.

 

 

DALŠÍ POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ V ZIMĚ
Je-li na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky teplota nižší než -10 °C, musí být práce přerušeny.


Je-li teplota na pracovišti nižší než -15 °C nesmí zaměstnanci kácet stromy.
Je-li venkovní teplota nižší než -5 °C je zakázáno manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla.

 

 

CO DĚLAT PŘI NEDODRŽENÍ TEPLOTY NA PRACOVIŠTI?
Pokud si myslíte, že na vašem pracovišti jsou ze strany zaměstnavatele porušovány předpisy týkající se minimální teploty, přičemž zaměstnavatel s vámi odmítá tuto situaci řešit, můžete se bránit a podat stížnost. V případě, že pracujete v menší firmě, která nemá odbory ani bezpečnostního technika, obraťte se na krajskou hygienickou stanici. Jestliže firma, ve které pracujete, má více jak 25 zaměstnanců, můžete se obrátit na bezpečnostního technika firmy, případně na odbory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: www.bezpecnostprace.info

upraveno:(ivz)

článek zveřejněn se souhlasem autora