Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komentované NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 363/2009 Sb.

22. 4. 2015

 

Z důvodu délky byl dokument na stránkách zkrácen !!!

Celý dokument na stažení zde (kompletní znění)

 

 

 

 Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

 

 
Komentované
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY
 
č. 363/2009 Sb.,
 
ze dne 5. října 2009,
 
o stanovení důchodového věku a přepočtu
 
starobních důchodů některých horníků,
 
kteří začali vykonávat své zaměstnání
 
před rokem 1993
 
 
ve znění
 
nařízení vlády č. 69/2015 Sb.,
 
ze dne 25. března 2015
 
(kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb.,
 
o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993),
účinného od 1. června 2015
 
 

2015-04-20_083245.jpg

 
duben  2015
 
 
 
JUDr. Antonín Těšík
právník svazu


 
Úvod
 
Vydáním nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993 (dále jen „nařízení vlády“), byla úspěšně završena dlouhodobá snaha svazu vyřešit nově důchodový věk pro horníky hlubinných dolů (bývalá pracovní kategorie IAA), kteří do tohoto zaměstnaní nastoupili za trvání pracovních kategorií a po jejich zrušení v tomto zaměstnání dále pokračovali, a odpracovali ve vymezeném období srovnatelnou dobu (15, 10 let) jako ti, kterým vznikl nárok na starobní důchod v 55 letech podle původních předpisů.
Podařilo se rovněž dohodnout, že pro výpočet procentuální výměry tohoto starobního důchodu se použije úprava o zvýšení hornických starobních důchodů, začleněná do zákona o důchodovém pojištění z podnětu svazu v roce 2006. Tím se tento nový typ hornického starobního důchodu plně srovná se stávajícími hornickými důchody co do jejich výpočtu, a tedy i výše.
Přijatou právní úpravou byla beze zbytku splněna dohoda svazu s bývalým ministrem práce a sociálních věcí RNDr. Petrem Nečasem o vyřešení problému, když následná legislativní realizace dohody byla podpořena napříč politickým spektrem.
Po úporném jednání svazu s představiteli současné koaliční vlády se podařilo prosadit změnu nařízení vlády spočívající ve vytvoření legislativního předpokladu, aby stanovené podmínky pro vznik nároku na snížený důchodový věk mohl splnit skutečně každý horník, který zaměstnání v hornictví začal vykonávat před 1. lednem 1993, kdy byly zrušeny pracovní kategorie. Změna stanovená nařízením vlády č. 69/2015 Sb., účinná od 1. června 2015, spočívá zejména ve zrušení omezujícího data 31. prosince 2008, do kdy musel být podle původního znění stanovený počet směn v zaměstnání v hornictví skutečně odpracován.   
Upravené komentované nařízení vlády se vydává pro vnitřní potřebu Odborového svazu horníků, geologie a naftového průmyslu odborů a odborových organizací v něm sdružených, pro zaměstnavatele v jeho působnosti a hornickou veřejnost.
Případné výkladové problémy nutno obratem uplatnit u svazu písemně, či elektronicky (tesik.antonin@cmkos.cz, marketa.marinkova@cmkos.cz).
Dne 28. dubna 2010 se konalo zasedání SZK OSPHGN za účasti příslušných personalistů, odborníků z MPSV a ČSSZ Praha, kde došlo k podrobnému projednání obsahu nařízení vlády, způsobu prokazování potřebné doby zaměstnání – směn a způsobu uplatnění žádosti o tento nový typ důchodu. Výpis ze zápisu je přiložen.
Počátkem roku 2010 byly svazem organizovány semináře pro odborové funkcionáře a oprávněné osoby v hornických regionech.
Materiál byl projednán Grémiem právníků OS PHGN dne 11. listopadu 2009 v Havířově.
 
 
Komentované
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 363/2009
ze dne 5. října 2009,
o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
ve znění
nařízení vlády č. 69/2015 Sb.,
 
 
Vláda nařizuje podle § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb.
 
Komentář
 
Nařízení vlády bylo vydáno na základě zmocnění obsaženého v § 107 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění, dle kterého „Vláda může nařízením stanovit, že u pojištěnců, kteří začali před 1. lednem 1993 vykonávat zaměstnání v hornictví, uvedené v § 76a větě první, se důchodový věk s přihlédnutím k délce zaměstnání v hornictví stanoví v nižších věkových hranicích, než jsou věkové hranice stanovené podle tohoto zákona, podmínky pro stanovení těchto nižších věkových hranic, přičemž tyto nižší věkové hranice a podmínky pro jejich stanovení nebudou stanoveny výhodněji, než tomu bylo podle právních předpisů účinných k 31. prosinci 1992, a dále způsob, jak se toto zaměstnání vykonávané po 31. prosinci 1992 prokazuje; zaměstnavatelé, kteří po 31. prosinci 1992 zaměstnávali tyto pojištěnce, jsou přitom povinni výkon tohoto zaměstnání potvrzovat. Vláda dále může stanovit, jakým způsobem se přepočtou starobní důchody pojištěnců uvedených ve větě první, kteří splnili podmínky pro stanovení těchto nižších věkových hranic.“
 
 

Z důvodu délky byl dokument na stránkách zkrácen !!!

 

Celý dokument na stažení zde (kompletní znění)