Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajská tripartita se zabývala situací v OKD, v hutním průmyslu a na trhu práce

14. 12. 2016

 

 

Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje chce podpořit snahy, které povedou k minimalizaci dopadů situace v OKD na region. V otázce hrozeb, kterými aktuálně čelí evropští oceláři, se tripartita jasně staví na stranu zdejších podniků a odborů. To jsou hlavní závěry letošní poslední schůze krajské tripartity. Zabývala se také připravovanou strategií restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, programem revitalizace, technickým vzděláváním a nezaměstnaností.

 

Úvodem plenární schůze členové schválili nové složení krajské tripartity a předsednictva, které vychází z povolebních změn vedení kraje. Předsedou zůstává Jiří Cienciala, čestným předsedou je hejtman Ivo Vondrák, novým místopředsedou se stal náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

 

Hlavním bodem programu byla opět situace v OKD. „Jde nám o to, aby situace v OKD měla co nejmenší dopady na Moravskoslezský kraj. Pokud se dohodneme na rozumných návrzích, budeme je společně podporovat a prosazovat,“ uvedl hejtman MS kraje a čestný předseda krajské tripartity Ivo Vondrák.

 

Výkonný ředitel OKD Antonín Klimša připomněl zahájení procesu hledání strategického investora a seznámil tripartitu s mezistavem motivačního programu a personálních záležitostí spojených s ukončením těžby na dole Paskov. Nabídku pracovat v karvinské části OKD zatím přijalo zhruba 200 lidí, přičemž plán je až 500. Dále ředitel informoval o tom, že 15. 12. proběhne jednání představenstva, které by mělo ujasnit požadavky OKD na stát, se kterými pak management seznámí vedení kraje i tripartity a vládu. Hejtman Ivo Vondrák potvrdil, že kraj má zájem pomáhat společnosti OKD, ale za dohodnutých podmínek, které budou vycházet z analýz a reálných předpokladů.

 

Následovala problematika ocelářství, které aktuálně čelí dvěma hrozbám. V otázce ochranářských opatření EU proti dovozu levné čínské oceli našli zástupci firem, odborů a oborových sdružení kompromis, který by mělo nyní ministerstvo průmyslu a obchodu uplatnit při jednáních na úrovni EU. Složitější je situace kolem systému obchodování s emisními povolenkami. Ten může být pro zdejší hutní podniky likvidační, pokud by prošel stávající návrh. Právě koncem tohoto týdne bude výbor Evropského parlamentu ENVI hlasovat o pozměňovacích návrzích. Jan Rafaj z ArcelorMittal Ostrava upozornil na možné následky a prezentoval základní požadavek, aby zdejší podniky nebyly zatěžovány více než jiné firmy v Evropě. Hutní firmy dávají přímo a nepřímo práci desítkám tisíc lidí a odvádí miliardy do státního rozpočtu.

 

Dalším bodem programu byla připravovaná strategie restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Zítra bude vláda projednávat tzv. Strategický rámec, vypracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s kanceláří vládního zmocněnce a regiony. Cílem projektu je zastavit zaostávání a nastartovat prosperitu strukturálně postižených regionů. „Dnes začaly fungovat nové webové stránky restartregionu.cz, které umožňují veřejnosti přímo se podílet na tvorbě konkrétních opatření. Z návrhů pak budeme tvořit akční plán a věřím, že najdeme i zdroje,“ doplnil Jiří Cienciala, vládní zmocněnec a předseda krajské tripartity.

 

Tripartita se zabývala také programem revitalizace Moravskoslezského kraje, který je procesován velmi pomalu, a předkladatelé si stěžují, že jejich projekty už několik let marně čekají, až se dostanou na řadu. Vedení tripartity bude požadovat na ministerstvech průmyslu a financí, aby akcelerovala zadávání a realizaci projektů a stanovila objem finančních prostředků, se kterými je možné reálně počítat.

 

V oblasti nezaměstnanosti se tripartita zabývala problematikou nesouladu mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, technickým vzděláváním, které rovněž neodpovídá potřebám firem, a také mobilitou pracovníků. Úřad práce potvrdil, že zájem o nový příspěvek na přestěhování za novým zaměstnáním a příspěvek na dopravu do zaměstnání není příliš zájem. Tripartita se proto bude snažit propagovat a podporovat tyto nástroje, aby se zvýšila informovanost potenciálních žadatelů a potažmo využívání těchto nástrojů.

 

 

 
autor: J.D.
zdroj: MS kraj