Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kterých horníků se týká dřívější odchod do důchodu

9. 11. 2015

 

 

Věcně jde o úpravu obdobnou jako je v nařízení vlády č. 363/2009 Sb., ve znění č. 69/2015 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, dále jen "nařízení vlády".

Novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o důchodovém pojištění", se týká horníků, kteří začali vykonávat zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, dále jen "zaměstnání v hlubinném hornictví", před 1. říjnem 2016 a odpracovali v něm aspoň 3300 směn, popř. 2200 směn, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových dolech (popř. 3081 směn pokud zaměstnání v hlubinném hornictví skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, popř., jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových dolech 1981 směn, pokud toto zaměstnání skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice.). Při splnění těchto podmínek je důchodový věk o 5 let nižší než je důchodový věk podle § 32 zákona o důchodovém pojištění.

Pokud jde o výši důchodu, tak procentní výměra důchodu se počítá obdobným způsobem jaký stanoví nařízení vlády nebo § 76 zákona o důchodovém pojištění.

Současně jsou též stanoveny administrativní povinnosti zaměstnavatele související s touto úpravou.

Návrh novely obsahuje též další změnu, která nesouvisí s výše uvedenou úpravou. Z ustanovení § 74 se vypouští časová hranice 31. prosince 2018, což znamená, že nároky na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1. lednem 1996 po odpracování stanovené doby zaměstnání v I. pracovní kategorii zůstávají zachovány.

Mgr. Markéta Marinková
Právník OS PHGN

 

Poznámka: Dnes byl vládou schválen pouze návrh novely zákona. Návrh novely zákona teď projde přes parlamentní výbory, parlament, senát a nakonec ho musí schválit prezident. To může trvat přibližně půl roku.