Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kvůli vládnímu balíčku jsme ustavili stávkový výbor, říká předseda OS PHGN Rostislav Palička

3. 7. 2023

 

Zveřejnění vládního konsolidačního, údajně úsporného, balíčku rozpoutalo vlnu nesouhlasu a kritiky nejen od odborů, ale i od veřejnosti, včetně té odborné. Po návrhu důchodové reformy, podle které by lidé měli do starobního důchodu odcházet v 68 letech, to byla pro odbory a zaměstnance další vládní „jobovka“. Odborová centrála ČMKOS proto vyhlásila stávkovou pohotovost a Odborový svaz PHGN nato ustavil stávkový výbor. S jeho předsedou Rostislavem Paličkou jsme hovořili o mnohých dalších červnových událostech.


Jaký byl tedy červen z pohledu odborů? 
Byl nabitý akcemi. Troufám si říct, že z pohledu odborového svazu byl jedním z nejvýznamnějších v tomto roce. Středem pozornosti byl vládní konsolidační balíček. Kriticky na jeho obsah reagovala odborová centrála, když vyhlásila stávkovou pohotovost z důvodů bezprecedentních dopadů vládního „konsolidačního“ balíčku na zaměstnance, nespokojenosti se současným způsobem správy země, nesouhlasem s postupem ze strany vlády a nevedení dialogu se zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů. Cílem odborů je zmírnit dopady balíčku na zaměstnance a jejich rodiny. 


Jak na to reagoval OS PHGN? 
Náš odborový svaz na aktuálně svolané videoradě ustavil stávkový výbor, který si dal za cíl informovat členy o dění v ČMKOS a na politické scéně a koordinovat akce členských organizací. Rada odborové centrály rovněž vyzvala k organizování týdne protestů proti konsolidačnímu balíčku. 20. června uspořádal Odborový svaz KOVO demonstraci ve Strakonicích. 27. června se konal pochod proti zlým časům ve Zlíně od Baťovy nemocnice a v ten samý den proběhla v Ostravě na náměstí Jiřího z Poděbrad velká demonstrace kováků a ČMKOS, které se zúčastnili i členové Sdružení hornických odborů a vedení našeho odborového svazu. 29. června proběhl protestní mítink odborů ve veřejné službě a správě v kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Považuji akci v Ostravě za jednu z nejzdařilejších. Řečníci hovořili k věci. Já jsem připomněl záležitosti hornické problematiky. 


Které? 
Například vládní válečnou daň uvalenou na naše firmy, zvýšení poplatků z vydobytých nerostů nebo zdanění zaměstnaneckých benefitů. Je pobuřující, že vláda sebere zaměstnancům po 30 letech benefity, které jim umožňovaly výhodně se stravovat, starat se o své zdraví na rehabilitacích a při rekreačním sportu. 

 

Josef Středula varoval, že pokud vláda nepřistoupí k sociálnímu dialogu a neudělá požadované změny v konsolidačním balíčku, budou protesty pokračovat s větší razancí i v září. Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání s odbory jakékoliv změny odmítnul. Bude namístě přitvrdit? 
Protestní akce odborů jsou nutné a užitečně, tlak na vládu roste a občané jsou informovaní o tom, co se děje. Jsem si ale vědom, že pětikolka se chová k sociálním partnerům arogantně, a navíc je ješitná, protože premiér soustavně lže, když na veřejnosti tvrdí, jak vláda všechny problémy řeší, a navíc to dělá dobře. Opak je pravdou, vláda problémy neřeší, ale naopak je vytváří. Nemyslím si, že by Fialova vláda v této chvíli ustoupila ze svých pozic a hodlala cokoliv měnit na konsolidačním balíčku. Proto náš stávkový výbor vyzval naše členy, aby se ve svých regionech obraceli na příslušné poslance a senátory a vysvětlovali jim, jaké hlouposti tato vláda chystá a že to poškodí firmy, zaměstnance i českou ekonomiku. Doufám, že se najde alespoň jeden odvážný poslanec a předloží k balíčku pozměňovací návrhy, na které by vláda musela reagovat. Pokud bude vláda nadále odmítat sociální dialog a změny v konsolidačním balíčku, které navrhují odbory, můžeme v září očekávat, že protesty budou razantnější zejména ze stran některých odborových svazů. 


Domníváte se, že to donutí vládu, aby přistoupila ke změnám v konsolidačním balíčku? 
Odborová centrála a členské odborové svazy dělají pro věc co mohou a stojí je to značné finance. Například demonstrace Odborového svazu KOVO v Ostravě nebyla nejlevnější. Proto apeluji na zaměstnance a občany, aby byli aktivnější a více se zapojovali do protestních odborových akcí. Dopady takzvaného úsporného konsolidačního balíčku pocítí především oni a jejich rodiny na poklesu životní úrovně. 


Neměli by se ozvat také zaměstnavatelé z našich odvětví? Nebo se jich to netýká? 
Bylo by to skutečně zapotřebí. Na nedávné valné hromadě Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu jsem na toto téma ve svém vystoupení hovořil. Prostor ke spolupráci v legislativě, v otázce konsolidačního balíčku a benefitů zde určitě je. Například zvýšení úhrad za vydobytý nerost zaměstnavatele citelně poškozuje, stejně jako naprosto nesmyslné emisní povolenky nebo válečná daň. To jsou oblasti, kde bychom mohli spolupracovat. Zaměstnavatelský svaz, nebo lépe řečeno jeho vedení, však nevyvíjí žádnou činnost směrem ke spolupráci s naším odborovým svazem.


Ne všichni se chovají jako náš zaměstnavatelský svaz. Výborné vztahy máme například s vedením státního podniku DIAMO nebo s Českým báňským úřadem. Se společností DIAMO máme několik let uzavřenou dohodu o spolupráci v oblasti legislativy a bezpečnosti práce. V červnu ve Stráži pod Ralskem proběhlo již potřetí hodnocení plnění této důležité dohody. Za vynikají výsledky v rámci BOZP byli oceněni finanční odměnou dva zaměstnanci. Konstatovali jsme, že dohoda je oběma stranami plněna ve všech bodech a je ku prospěchu obou subjektů. Vedení státního podniku DIAMO hledá cesty k uzavření kvalitní podnikové kolektivní smlouvy. Musím ocenit i jejich přístup při vyjednávání odvětvové smlouvy. 


Odborový svaz podpořil rovněž petici ČMKOS k odchodu do důchodu v 68 letech. Můžete to přiblížit? 
Petiční výbor Poslanecké sněmovny ČR převzal 31. května od zástupců ČMKOS Petici proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích s 81 801 podpisy. To je zatím nejúspěšnější petice v letošním roce, která do výboru doputovala, což jen potvrzuje, jak moc velkému počtu občanů tato úvaha kabinetu Petra Fialy vadí. Předseda Josef Středula k tomu řekl, že to byla petice, která nasbírala nejvíce podpisů od roku 2011. Nechci to zpochybňovat, ale když uvážíme, že v ČR pracují více než čtyři miliony zaměstnanců, kterých se odchod do důchodu v 68 letech týká, tak 81 tisíc podpisů pod peticí není žádná velká sláva. Nebo je jim to jedno? Očekával bych z jejich strany větší zájem a aktivitu. 


Po několika letech se konal Hornický kongres 2023. Co se na něm probíralo? 
V červnu jsme se s prvním místopředsedou Josefem Zelenkou a inspektorem BP Ivo Kavkou zúčastnili Hornického kongresu v Kutné hoře. Odborné přednášky k BOZP a inovaci technologií byly velice kvalitní a přínosné. Součástí kongresu rovněž bylo vyhodnocení soutěže o ocenění Zlatý Permon, o kterém se hovoří v jiném článku. Potěšující zpráva je, že jsme jednali s majitelem pořádající společností, vydavatelstvím Montanex, o možnosti uspořádat budoucí ročník hornického kongresu v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Majitel o tento návrh projevil zájem.

 

Co nového přinesla valná hromada Majetkové správní a delimitační unie odborových svazů? 
Každoročně se konají dvě valné hromady, na této byl schválen rozpočet a účetní závěrka. Činnost unie probíhá v souladu se schválenou koncepcí, která je platná do roku 2031. Žádné změny se neočekávají. 


Začaly prázdniny a čas dovolených. Co vzkáže předseda svazu členům a zaměstnancům? 
Přeji všem členům odborového svazu a zaměstnancům našich odvětví krásnou dovolenou a aktivní odpočinek, během kterého nasbírají dostatek sil, aby v září, kdy budou zřejmě pokračovat odborové protesty proti vládnímu konsolidačnímu balíčku, měli dost sil na to, aby aktivněji a osobně podpořili protestní akce ČMKOS a posílili tak vyjednávací pozici odborů a dosáhli cíle stávkové pohotovosti ČMKOS: Nechceme chudé zaměstnance! 

 

palic--ka.png

Předseda OS PHGN Rostislav Palička

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Petr Kolev

Foto: ivz

Článek vyšel v HGN 7/2023