Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marksová: Zákoník práce lépe ochrání zaměstnance

25. 8. 2016

 

 

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) předložila dnešnímu jednání vládě návrh novely zákoníku práce, který posiluje ochranu a postavení zaměstnanců. Návrh zajistí prohloubení principu takzvané „flexikurity“, tedy posílení pružnosti základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany zaměstnance.


„Situace na trhu práce je velmi dynamická, změny jsou reakcí hlavně na požadavky praxe, především sociálních partnerů,“ uvedla ministryně Michaela Marksová. „Novinkou bude jistota návratu do původní práce a na stejné pracoviště pro zaměstnance po skončení rodičovské dovolené, povinnost zpracovat sociální plán pomoci v případech hromadného propouštění nebo například zrušení možnosti jednostranného převedení zaměstnance na jinou práci bez jeho souhlasu,“ řekla ministryně.


Zásadní věcné změny se týkají zejména:

• rozšíření garance návratu na původní práci a pracoviště i na období po skončení rodičovské dovolené, nikoliv jako dosud jen po skončení mateřské dovolené a jen na druh práce a místo výkonu práce podle pracovní smlouvy,


• zrušení institutu jednostranného převedení zaměstnance na jinou práci a jeho nahrazení dohodou smluvních stran pracovního poměru,


• úpravy hromadného propouštění stanovením povinnosti zpracovat sociální plán,


• úpravy práv a povinností v kontu pracovní doby a u způsobu rozvržení pracovní doby, posuzování práce přesčas, vzniku překážek v práci nebo v ochraně mzdových práv,


• úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr garancí dob odpočinku a ochrany odměny z dohody,


• koncepční změny v právní úpravě dovolené při stanovení práva na dovolenou i při jejím čerpání,


• posílení flexibility pracovního poměru změnou úpravy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele (homeworking a teleworking),


• zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců jako zvláštní kategorie vedoucích zaměstnanců,


• přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.


Další změny se dotýkají zejména přeložení, prevence před stresem a obtěžováním na pracovišti, doručování a průměrného výdělku. Návrh zákona obsahuje i úpravu jiných právních předpisů navazujících na změny prováděné v zákoníku práce. Výše uvedené změny byly projednány se sociálními partnery.

 

 

 

 

 

zdroj: MPSV