Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezinárodní organizace práce oslaví 100 let na Tripartitní konferenci spolupořádané MPSV

17. 4. 2019

 

 

Praha, 16. dubna 2019: Mezinárodní organizace práce (MOP) slaví 100 let. K této příležitosti se 16. 4. 2019 koná v budovách Ministerstva zahraničních věcí Národní tripartitní konference organizovaná Českomoravskou konfederací odborových svazů za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zahraničních věcí. Kromě symbolické oslavy tohoto výročí bude tématem také budoucnost práce a výzvy, které MOP sehrává při prosazování sociální spravedlnosti. Na úvod konference vystoupila ministryně Jana Maláčová (ČSSD) i ministr Tomáš Petříček (ČSSD). 

„Bezpečnost práce a sociální spravedlnost. Tyto ideály stály za vznikem MOP už v roce 1919, a i když dnes čelíme jiným výzvám než před sto lety, je pořád důležité připomínat si význam této organizace. Československo bylo již na počátku století jedním ze zakládajících členů, a i dnes chceme patřit mezi ty, kteří pečlivě sledují, jak bude vypadat práce budoucnosti. Proto mě těší, že můžeme být spolupořadateli této akce,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. 

Kromě připomenutí 100. výročí založení MOP bude tématem konference diskuse o hlavních výzvách pro budoucnost práce, a to jak v Českém kontextu, tak na mezinárodní úrovni.

 Zástupce generálního ředitele Mezinárodního úřadu práce Moussa Oumarou představí Zprávu Globální komise k budoucnosti práce z ledna letošního roku, která se věnuje zásadním změnám v současném světě práce. Kromě technologického rozvoje jde o také o záležitosti udržitelného životního prostředí a demografických změn. Ty mohou mít vliv na trh práce nejen z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly, ale také z hlediska poptávaných služeb a výrobků, a tedy i tvorby pracovních míst v odvětvích, jež byla dosud z hlediska jejich potenciálu spíše opomíjena (mj. i v tzv. pečovatelské ekonomice). 

Úspěšný rozvoj automatizace, robotizace a využití umělé inteligence, je podmíněn rozvojem lidského kapitálu z hlediska dovedností nabízených vzdělávacím systémem a podporou celoživotního učení. Včasná příprava a tripartitní shoda na praktickém zavádění potřebných kroků pak budou klíčové pro zvládnutí těchto výzev a zajištění budoucího hospodářského rozvoje a prosperity ve prospěch celé společnosti. 

Čelní představitelé zaměstnavatelů a odborů se následně budou věnovat diskuzi nad výstupy této zprávy a dalším otázkám budoucnosti práce v České republice. Parlament bude v diskusi zastoupen Ing. Radkou Maxovou, předsedkyní Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. 

Konference také připomene a zhodnotí význam Mezinárodní organizace práce při formulování a prosazování globálních pracovních norem, při podpoře sociálního dialogu na podnikové, odvětvové i národní úrovni a napomáhání sociálnímu smíru a rozvoji. Účastníci konference si připomenou minulost MOP a význam pomoci MOP při postkomunistické transformaci Československa a ČR, ale vyjádří se také k budoucnosti MOP – co může s přihlédnutím na své dosavadní zkušenosti nabídnout pro 21. století.

 

 

 

 

 

Zdroj: Tiskové oddělení MPSV