Jdi na obsah Jdi na menu
 


MF: Přebytek veřejných financí ČR za rok 2018 je druhý nejvyšší v historii

4. 4. 2019

 

 

V loňském roce dosáhla Česká republika přebytku veřejných financí ve výši 47,4 mld. Kč. Jedná se o druhý nejvyšší přebytek zaznamenaný v dostupném, mezinárodně srovnatelném vyjádření. Nejlepšího výsledku dosáhly veřejné finance v roce 2017, kdy hospodaření skončilo rekordním přebytkem ve výši 79,1 mld. Kč (1,6 % hrubého domácího produktu). Na přebytku loňského roku se kladně podílely všechny hlavní celky veřejných financí (subsektory). Dluh poklesl o 14,5 mld. Kč na 1 735,1 mld. Kč (32,7 % hrubého domácího produktu).

 

Za nižším přebytkem stála více než dvojnásobná (10,1 %) dynamika růstu výdajů vládních institucí oproti roku 2017, přičemž příjmy ve stejném období zrychlily o 8,1 %.

 

Daňové příjmy včetně příspěvků na sociální a zdravotní pojištění meziročně vzrostly o 7,4 %. S největší dynamikou i příspěvkem se zvýšil výnos ze zdanění práce (o 10,6 %), v jehož rámci příjmy daně z příjmů fyzických osob rostly o téměř 14 % a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění vzrostly bezmála o 10 %. V dynamice těchto daní se projevil jak nárůst průměrné mzdy, tažený ekonomickou konjunkturou a zvýšením minimální včetně zaručené mzdy, tak růst zaměstnanosti. Daň z přidané hodnoty, značně posílená v roce 2017 kontrolním hlášením a elektronickou evidencí tržeb, zvolnila svůj růst na 5,4 %, stejně jako výdaje na konečnou spotřebu. Ve vývoji spotřebních daní se promítl pokles výnosu daně z tabákových výrobků o 1,6 %, který se v hotovostním pokladním plnění státního rozpočtu projevil až letos. Výnosy ze zdanění spotřeby doplnily trojnásobně vyšší příjmy z prodeje emisních povolenek. S téměř totožným akruálním výnosem jako v roce 2017 odráží daň z příjmů právnických osob rostoucí podíl náhrad zaměstnancům na HDP a rovněž mírně zpomalující dynamiku ekonomiky.

 

Rekordní růst výdajů byl zapříčiněn investičními výdaji, které meziročně vzrostly o 27,7 %, tvořenými téměř ze 70 % investicemi financovanými z národních zdrojů. Investice spolufinancované fondy Evropské unie meziročně vzrostly o cca 57 %. V oblasti běžných výdajů rostly o náhrady zaměstnancům (12,7 %), tažené platy v regionálním školství, navýšenými tarifů ve zdravotnictví a ve státní správě. Výdaje na sociální dávky se zvýšily o 5,2 %, z toho téměř o 20 mld. Kč dávky důchodového pojištění. U úrokových nákladů došlo k nárůstu o 6,1 %. Také ostatní běžné výdaje na zboží a služby rostly poměrně dynamicky (9,7 %).

 

 

 

 

 

 

 

Autor, zdroj: Ministerstvo financí