Jdi na obsah Jdi na menu
 


Michal Pícl: Těžba uhlí končí, angažmá státu musí pokračovat

16. 5. 2016

 

 

V posledních dnech se naplnil neradostný scénář, který předpovídal, že se černouhelná společnost OKD a její mateřská společnost NWR stanou v brzké době insolvenčními. V pondělí Krajský soud v Ostravě vyhlásil úpadek OKD a jmenoval jejího insolvenčního správce. Nevíme přesně, jak bude proces insolvence probíhat. Snad by mohl umožnit, aby staré dluhy, které těžební firma má vůči současným majitelům, byly odsunuty na vedlejší kolej. Firma by tak mohla mít více peněz na vlastní provoz a výplaty mezd svým zaměstnancům. Vláda přesto zareagovala promptně: schválila materiál Českého báňského úřadu, podle něhož musí OKD i po vyhlášení insolvence dál zabezpečovat své doly proti haváriím, odvádět platby za vytěžené uhlí a provádět rekultivace.

Není třeba zdůrazňovat, že okamžité úplné uzavření OKD by mělo zásadní dopad na zaměstnanost na severní Moravě. Společnost OKD – NWR má téměř 10 tisíc zaměstnanců, 2500 zaměstnanců pracuje v dodavatelských firmách a další tisíce lidí v navazujících profesích. Společnost je dlouhodobě největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji. Vláda si tuto skutečnost plně uvědomuje a nehodlá se vzdát své role garanta sociálních jistot zaměstnanců, horníky nevyjímaje. Na posledním jednání vláda stanovila zákonný mechanismus, podle kterého budou moci úřady horníkům zajistit výplatu nevyplacených mezd a odstupného.

Současná situace je obecně vykládána jako důsledek pádu výkupních cen černého uhlí v posledních čtyřech letech. To je však jen jeden z mnoha faktorů současné dramatické situace. Nárůst těžby zemního plynu z břidlic ve Spojených státech způsobil velký nadbytek uhlí a stlačení jeho cen na dumpingovou úroveň. To zasáhlo celou Evropu. Registrujme však i výrazný pokles poptávky kvůli ekologickým závazkům, nižšímu ekonomickému růstu Číny, ale také investicím do těžebních kapacit v Austrálii a Jižní Africe. I tyto faktory zesílily již tak vysokou nabídku uhlí na trhu.

Situaci OKD bychom měli vnímat v širším evropském kontextu postupného útlumu těžby černého uhlí. Západoevropské země, zejména někdejší vůdčí „uhelné velmoci“, Francie a Velká Británie, se na tento proces začaly připravovat již od 60. let. Ve Spolkové republice Německo začal proces útlumu v 70. letech. Podle zákona schváleného v roce 2007 má být poslední hlubinný černouhelný důl uzavřen v roce 2018. Podobně jako jiné země, tak i Německo reflektuje rozhodnutí Evropské rady z roku 2010, které právě k tomuto roku stanovilo konec subvencované těžby.

Je pochopitelné, že země středovýchodní Evropy přistupují k obdobným opatřením s určitým zpožděním. Maďarsko svůj poslední důl Márkushegy uzavřelo loni, Rumunsko hodlá uzavřít zbývající tři černouhelné doly do roku 2018. V Polsku, jehož společnosti náleží k největším v Evropě, má těžba uhlí v jistém smyslu výsadní pozici. Nepřekvapuje tedy, že vláda našeho severního souseda v posledních dvou letech dost dramaticky měnila názory na budoucnost černouhelného průmyslu. Avšak i parlament ve Varšavě v současnosti projednává zákon o uzavření nerentabilních dolů do roku 2018.

Zkušenosti těchto zemí dokládají, že role státu je v transformaci, v útlumu těžby černého uhlí i v garanci sociálních jistot zaměstnanců nezastupitelná. Zkušenosti těchto států nám připomněly, že je třeba, abychom důkladně promysleli a připravili další přechodové mechanismy řešící situaci před vlastním odchodem horníků do důchodu. Německo dosáhlo v posledních dvaceti letech v oblasti rekvalifikace horníků značných úspěchů. V nových profesích se uplatnily desítky tisíc někdejších pracovníků hlubinných dolů, celkově až 70 % zaměstnanců.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nařízení, kterým má snížit míru negativního působení sociálních důsledků spojených s uvolňováním pracovníků společnosti OKD. Součástí opatření je i tento týden vládou schválený příspěvek, který budou dostávat propouštění zaměstnanci společnosti: ti v hornických profesích měsíčně obdrží sumu 8000 Kč, ostatní zaměstnanci částku 7000 Kč, která jim bude vyplácena po dobu od tří měsíců až po pět let. Obdobně bude stát, ve spolupráci s místní samosprávou, participovat na příchodu dalších investorů do severomoravského kraje. Díky tomu bude možné dále tlumit sociální problémy spojené s předpokládaným propouštěním horníků. Vláda současnou situaci v OKD nadále pozorně vyhodnocuje a je připravena podpořit další fungování společnosti i sociální situaci jejich zaměstnanců.autor: Michal Pícl

zveřejněno se souhlasem autora