Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimořádné kontroly inspekce práce v oblasti vysílání zaměstnanců z tzv. třetích států do ČR

29. 9. 2017

 

 

V rámci mimořádných kontrol se Státní úřad inspekce práce (SÚIP) tentokrát zaměřil na kontroly v oblasti vysílání zaměstnanců z tzv. třetích států do ČR. Celkem inspektoři provedli 48 kontrol a odhalili 97 lidí, kteří zde pracovali nelegálně. V 96 případech se jednalo o cizince ze zemí mimo EU vyslaných z Polska za prací do ČR.


„Tyto mimořádné kontroly budeme provádět opakovaně, jelikož stále více se setkáváme se zneužíváním zaměstnanců, kteří jsou vysílání za prací do ČR ze zemí mimo EU“, řekla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).


Tito zaměstnanci byli předmětem kontrol u českých odběratelů služeb od partnerů z jiných států EU. V souvislosti s těmito kontrolami byly uloženy pokuty ve výši 2 408 000. korun, a to převážně za výkon nelegální práce.


Vzhledem k tomu, že obecně neklesá počet takových případů, bude SÚIP pokračovat v intenzivních kontrolách v této oblasti, a to i ve spolupráci s ostatními státními orgány. Kontroly budou zaměřeny především na dodržování právních předpisů v oblasti zaměstnávání a zákoníku práce. Konkrétně půjde například o kontrolu náležitostí pracovního povolení, způsobu odměňování atd.


Orgány inspekce práce nově také přistoupí ke kontrolám zaměstnavatelů, kteří vysílají své zaměstnance na území ČR v sektoru silniční nákladní dopravy. Účelem plánovaných kontrol bude ověřit, zda také v tomto sektoru zaměstnavatelé dodržují právní předpisy upravující právní postavení vyslaných zaměstnanců (tzn., zda je vysílaným zaměstnancům vyplácena minimální mzda, příplatky za práci přesčas a jsou dodržovány právní předpisy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků).


Kontroly ze strany orgánů inspekce práce budou prováděny v součinnosti s Policií ČR a Centrem služeb silniční dopravy.

 

 

 

 

 

 

zdroj: MPSV