Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministerstvo průmyslu a obchodu řeší důsledky po chemické těžbě uranu

19. 9. 2017

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo vládě Zprávu o postupu prací a čerpání finančních prostředků spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem a jejího dalšího financování v letech 2018 – 2022.


Ministerstvo financí (MF) uzavřelo s DIAMO v roce 2012 smlouvu o postupu prací a čerpání finančních prostředků, resp. o úhradě nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem.


Na začátku roku 2017 MF provedlo kontrolu stavu finančních prostředků na zvláštních účtech Fondu národního majetku a finančních prostředků z výnosu prodeje privatizovaného majetku. Z tohoto zjištění vyplynulo, že závazky a finanční požadavky, vztahující se k Fondu privatizace, přesahují finanční možnosti jejich krytí. Pro řešení této situace MF navrhlo a vláda odsouhlasila postup, při kterém dojde k vyloučení z financování prostřednictvím Fondu privatizace některých výdajových titulů, jež lze financovat z jiných zdrojů. To se, kromě jiného, týkalo také dotace zasílané státnímu podniku DIAMO k řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem.


"Na základě tohoto zjištění jsme ve spolupráci s MF vypracovali nový návrh způsobu financování odstraňování negativních důsledků po chemické těžbě uranu, pro roky 2018 až 2022. Pro toto období je vyčleněna celková částka ve výši téměř 6,9 mld. Kč," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.


Financování odstraňování následků těžby uranu ve Stráži pod Ralskem bude v roce 2018 ještě zajištěno z prostředků Fondu privatizace, ale od roku 2019 dojde ke změně spočívající v navýšení finančních prostředků kapitoly státního rozpočtu MPO s tím, že se finanční prostředky na krytí nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem stanou závazným ukazatelem státního rozpočtu MPO. Současně dojde k ukončení stávající Smlouvy mezi MF a státním podnikem DIAMO o úhradě nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem.

 

 

 

 

 

 

zdroj: MPO