Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministerstvo průmyslu a obchodu se zaměří na moderní high tech suroviny

15. 6. 2017

 

 

Vláda na včerejší schůzi schválila Surovinovou politiku České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Jednou z priorit státu, jakožto vlastníka nerostného bohatství, je zabezpečení dostatku nerostných surovin pro domácí ekonomiku a důslednou ochranu ložisek, což deklaruje státní surovinová politika.


Dobrá kondice surovinového průmyslu, jako sektoru, jehož produkty představují základní a nenahraditelné vstupy pro téměř veškerý průmysl a energetiku, disponuje schopností podpořit další růst ekonomiky. Surovinová politika se zaměřuje na oblast vědy a výzkumu, především v segmentu materiálově úsporných technologií, nových moderních dobývacích metod, hledání nových druhů surovin a jejich využití.


"Nová surovinová politika se zaměřuje na nové moderní high tech suroviny, bez nichž si nelze představit ekonomiku 21. století. Přesun zájmu od klasických, tradičních surovin k moderním high tech surovinám je jednou z našich priorit surovinové politiky," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.


Česká republika bude aktivně provádět surovinou diplomacii a využije velký proexportní potenciál, kterým je ve světě velmi dobře vnímaná značka česká/československá geologie. Aktualizovaná surovinová politika je formulována tak, aby umožnila danému sektoru potřebný rozvoj, podporu dynamiky tohoto odvětví žádoucí z důvodu dalšího úspěšného rozvoje ekonomiky.


"Získané nerostné suroviny chceme co nejlépe a nejúplněji využívat, tedy s nerostnými zdroji šetrně a hospodárně zacházet s cílem postupně snižovat surovinovou náročnost domácího průmyslu a zvyšovat přidanou hodnotu vyráběných produktů," dodal ministr Havlíček.


Do aktualizace platné státní surovinové politiky jsou zapracovány nové evropské integrované strategie Raw Materials Initiative, které vznikly v návaznosti na nárůst důležitosti bezpečnosti členských států EU v této oblasti. Využívání nerostných surovin vyžaduje splnění přísných kritérií ochrany životního prostředí a maximální využívání moderních dobývacích i zpracovatelských metod s minimálními dopady na životní prostředí.

 

 

 

 

zdroj: MPO