Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministr Jiří Havlíček jednal v Ostravě o dořešení sanace lagun Ostramo

5. 5. 2017

 

 

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes v Ostravě jednal s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem a primátorem statutárního města Ostrava Tomášem Macurou. Hlavním tématem jejich setkání bylo dokončení sanace lagun Ostramo. Hovořili i o přípravě strategické průmyslové zóny Nad Barborou a nových rozvojových ploch v regionu.

 

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice se dostala do patové situace. Rozhodující instituce se dosud neshodly na navržených řešeních sanace kontaminovaných zemin, která bude následovat po odtěžení kalů. Ministerstvo financí stále odkládá rozhodnutí o optimální variantě a jejím financování a tím blokuje další postup sanačních prací. Ministr Jiří Havlíček proto navrhl vedení Moravskoslezského kraje a města Ostravy, že Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří variantu, která bude odpovídat představám a potřebám regionu.

 

„Dospěl jsem k názoru, že by Ostrava neměla trpět za to, že se příslušné instituce nedokázaly shodnout na postupu sanace kontaminovaných zemin a že Ministerstvo financí otálí s rozhodnutím o financování. Nemůžeme stále jen přešlapovat na místě. Příprava odtěžení zbylých kalů běží podle plánu a je nejvyšší čas začít připravovat sanaci zemin, která bude navazovat,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

 

„Informoval jsem proto pana hejtmana a pana primátora, že jsme připraveni podpořit požadavky města a regionu a pomůžeme prosadit variantu, která je pro Ostravu nejvýhodnější. Jsem připraven namísto Ministerstva financí převzít iniciativu a urychlit dořešení sanací, potřebuji však zároveň podporu jak vedení kraje, tak města Ostravy,“ uvedl ministr Jiří Havlíček.
„Pro nás je prvořadým cílem, aby se Ostrava konečně zbavila této ekologické zátěže. Je však nutné najít shodu všech dotčených orgánů na řešení, protože se jedná o velký finančně i technicky náročný projekt,“ dodal Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO, který má areál lagun ve své správě.

 

„Jsem rád, že MPO projevilo zájem o spolupráci a to i v případě budování průmyslové zóny Nad Barborou. Dobrou zprávou je, že zónu bude možné financovat z dotace ministerstva i v případě, že k jejímu kompletnímu dokončení dojde až po roce 2020. Ministerstvo totiž připravuje navazující dotační program, ze kterého bude možné hradit přípravu průmyslových zón krajů a měst. Věřím, že se nám podaří přivést firmy s vysokou přidanou hodnotou,“ sdělil Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

 

Ministr Jiří Havlíček si v rámci své pracovní cesty prohlédl rovněž areál státního podniku DIAMO ve Vítkovicích a lokalitu bývalého dolu a koksovny Trojice ve Slezské Ostravě.

 

 

 


zdroj: MPO