Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministři připravili soubor opatření ke snížení sociálních dopadů útlumu těžby černého uhlí na zaměstnance společnosti OKD

11. 3. 2016

 

 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová připravili pro jednání vlády soubor opatření, která by měla eliminovat možné negativní dopady související s očekávanou redukcí těžby černého uhlí v Moravskoslezském kraji.


Soubor obsahuje celkem patnáct legislativních i nelegislativních opatření a rozvojových aktivit. V gesci Ministerstva průmyslu a obchodu jsou připravována opatření směřující k tvorbě nových pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji především rozvojem výrobní činnosti společnosti Hyundai Mobis, výstavbou průmyslové zóny Nad Barborou v blízkosti Karviné a zaměstnáním části propuštěných pracovníků OKD, a.s., státním podnikem DIAMO při realizaci projektů v rámci realizovaného Programu řešení revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji. Jedná se projekty, které mají charakter ekologické i hospodářské revitalizace kraje.


Prostřednictvím několika navrhovaných legislativních úprav iniciovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu by mělo být dosaženo eliminace předpokládaných negativních sociálních dopadů souvisejících s postupným uzavíráním jednotlivých uhelných dolů. Jedná se o přípravu nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti obchodních společností zabývajících se těžbou uhlí. Cílem připravovaného nařízení vlády je stanovit pravidla pro poskytování příspěvku zaměstnancům taxativně vymezených těžebních společností, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům skončí v přímém důsledku restrukturalizace a útlumu jejich činnosti. Účelem vyplácení finančního příspěvku je potom především zmírnění nežádoucích sociálních dopadů souvisejících se ztrátou zaměstnání.
Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž zahájilo přípravu novely zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům se zdravotním postižením v podmínkách OKD, a.s., tak, aby bylo možno vyplácet tento příspěvek již v průběhu případného insolvenčního řízení vedeného s těžební společností. Současná právní úprava toto neumožňuje.


Ministerstvo práce a sociálních věcí analyzovalo možnost využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, který se přímo na hromadné propouštění zaměřuje. V této souvislosti byla identifikována aktivizační opatření, která budou ve prospěch případně propouštěných horníků realizována. V návaznosti na definici konkrétních opatření byla zahájena oficiální jednání s odpovědnými osobami na úrovni Evropské komise.


Dále byla zpracována podrobná analýza nabídky a poptávky trhu práce v Moravskoslezském kraji s přihlédnutím k nejvíce postiženým regionům. Analýza mapuje strukturu pracovní síly dle profesí v daném regionu, zabývá se příčinami neobsazení nabízených volných pracovních míst a mapuje možnosti pracovního uplatnění propouštěných horníků v daném regionu.
Připravovány jsou konkrétní projekty zvyšujících absorpční kapacitu kraje. Pro rok 2016 disponuje Úřad práce ČR – KrP Ostrava, významnými finančními zdroji na zabezpečení rekvalifikací, tvorbě nových pracovních příležitostí, které by měly být ještě navýšeny.


V rámci konkrétních opatření se počítá zejména s vytvořením mobilního pracoviště přímo na pracovištích zaměstnavatele, kde bude prováděno základní poradenství, popřípadě přímo evidence uchazečů o zaměstnání. Úřad práce je připraven využít podpory v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a má v Moravskoslezském kraji k dispozici možnost poskytování příspěvku na regionální mobilitu, jehož smyslem je motivovat propuštěné horníky k přijetí zaměstnání mimo region svého bydliště.


Financování opatření se předpokládá z národních zdrojů a Operačního programu Zaměstnanost a současně je cíleně mapována možnost využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.


Kromě výše uvedených aktivních opatření řeší MPSV také problematiku hornických důchodů. Doposud mohou získat nárok na snížený důchodový věk pouze horníci, kteří nastoupili do zaměstnání v hlubinných dolech se stálým pracovištěm pod zemí před rokem 1993. Návrh novely příslušných právních předpisů má zajistit, že se snížený důchodový věk bude vztahovat nově také na horníky, kteří nastoupili do zaměstnání i později, a to s datem nástupu před navrhovanou účinností předložené novely, tedy do 30. září 2016 a za předpokladu splnění dalších podmínek (minimální počet směn apod.). Navrhovaná novela byla v lednu 2016 projednána v prvním čtení Poslanecké sněmovny PČR a Výborem pro sociální politiku byla doporučena ke schválení.

 

dsc_0930.jpg

Ministryně Michaela Marksová při jednání s hornickými odboráři (ilustrační foto)

 

dsc_0359.jpg

Ministr Jan Mládek při jedné z návštěv OKD (ilustrační foto)

 

 

 

 

autor, zdroj: MPO

foto:ivz