Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministryně Marksová a ministr Mládek jednali s hornickými odboráři o situaci v Moravskoslezském kraji

14. 3. 2016

 

 

 

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministr průmyslu a obchodu
Jan Mládek v pátek jednali s Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Řeč byla zejména o aktuální situaci ve společnosti OKD.


Oba resorty spolupracují na přípravě opatření, která by měla eliminovat dopady na zaměstnance společnosti. O práci by mohlo v letošním roce přijít až 1800 horníků a dalších pracovníků. Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno posílit činnost Úřadu práce v regionu včetně zřízení mobilního pracoviště. Na pracoviště, které jim poradí s dalším profesním uplatněním, se mohou zaměstnanci obracet už v průběhu výpovědní lhůty. V souvislosti s hromadným propouštěním na Dole Paskov vypracoval Úřad práce v Ostravě nový projektový záměr „Outplacement v MSK“, financovaný z Operačního programu Zaměstnanost


(OP Z). Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním, s rozpočtem cca 50 milionů Kč. Současně byl navržen k realizaci další regionální individuální projekt (RIP) s podporou OP Z, jehož cílem je zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných osob, zejména starších a s nízkou či neuplatnitelnou kvalifikací. Podpoří se minimálně 600 osob z postižených okresů Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava s celkovým rozpočtem 118.325.000 Kč po dobu 30 měsíců.


Pro rok 2016 disponuje ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Ostrava následujícími finančními
zdroji:


 národní prostředky: 100 milionů Kč, z toho disponibilních (nezávazkovaných): 47 milionů
Kč, dojde k navýšení rozpočtu o cca 20 milionů Kč, celkem by mělo být tedy v roce 2016 disponibilních 67 milionů Kč. Jedná se o prostředky na zabezpečení zejména rekvalifikací, poradenství, společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a veřejně prospěšné práce (VPP).
 NIP Nové pracovní příležitosti (OP Z) určené k financování VPP a SÚPM: 754 milionů
Kč,
 RIP (regionální projekty): 418 milionů Kč.
Dále pak:
 projekt POVEZ II (Podpora vzdělávání zaměstnanců) – podpora vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů, včetně refundace mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na odborném rozvoji: celkem 291,7 milionů Kč, z toho na rok 2016 116,7 milionů Kč,
 projekt VDTP (Vzdělávání a dovednosti pro trh práce) – financování rekvalifikačních
kurzů a poradenských aktivit: 137 milionů Kč, z toho na rok 2016 orientačně 54,8 milionů Kč, předpokládáno je nicméně navýšení rozpočtu.


Celkově je k dispozici pro Moravskoslezský kraj 1,486 miliardy Kč, přičemž tato částka obsahuje finance na zabezpečení projektů na delší období než jeden rok.


MPSV řeší také problematiku hornických důchodů. Doposud mohou získat nárok na snížený důchodový věk pouze horníci, kteří nastoupili do zaměstnání v hlubinných dolech se stálým pracovištěm pod zemí před rokem 1993. Nově se snížený důchodový věk bude vztahovat také na horníky, kteří nastoupili do zaměstnání i později, a to s datem nástupu před navrhovanou účinností novely, tedy do 30. září 2016 a za předpokladu splnění dalších podmínek (minimální počet směn apod.).

 

V gesci MPO jsou připravována opatření směřující k tvorbě nových pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji především rozvojem výrobní činnosti společnosti Hyundai Mobis, výstavbou průmyslové zóny Nad Barborou v blízkosti Karviné a zaměstnáním části propuštěných pracovníků OKD státním podnikem DIAMO. Rovněž MPO připravuje nařízení vlády, které stanoví pravidla pro poskytování příspěvku zaměstnancům taxativně vymezených těžebních společností, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům skončí v přímém důsledkurestrukturalizace a útlumu jejich činnosti. Dále se připravuje novela zákona č. 98/1987  Sb., o zvláštním příspěvku horníkům se zdravotním postižením v podmínkách OKD, a.s., tak, aby bylo možno vyplácet tento příspěvek již v průběhu případného insolvenčního řízení vedeného s těžební společností.

 

dsc_0376.jpg

 Michaela Marksová a Jan Mládek na VIII. Sjezdu OS PHGN

 

 

 

 

 

 

autor: P.H. (TZ)

zdroj: portal.mpsv.cz

foto:ivz