Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moravskoslezský kraj uzavřel dobrovolnou dohodu se společností Veolia Energie ČR

22. 1. 2020

 

 

Moravskoslezský kraj uzavřel se společností Veolia Energie ČR dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Firma tím potvrzuje snahu o další aktivity nad rámec zákonných požadavků, které dlouhodobě splňuje. Kraj mimo jiné deklaruje, že bude podporovat vysokoúčinný systém centrálního zásobování teplem, jako ekologického způsobu vytápění.


„Průběžně investujeme do ekologizace provozů, neustále snižujeme emise a mezi naše priority patří také zodpovědný přístup. Možnost udělat něco navíc vnímáme jako další pomoc regionu, ve kterém působíme. Věříme, že se nám společnými silami podaří udržovat a rozvíjet systém dálkového vytápění, který obě smluvní strany vnímají jako prospěšný pro obyvatele, města i životní prostředí,“ doplnil technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR Marcel Vrátný.


Společnost Veolia Energie ČR se v dohodě například zavázala investovat do ekologických opatření  v období 2019 až 2021 každoročně v průměru minimálně 340 milionů korun, celkem tedy více než 1 miliardu. Mezi nejvýznamnější projekty patří výstavba multipalivového kotle v Teplárně Karviná, ekologizace kotle K12 v Elektrárně Třebovice nebo rekonstrukce Teplárny Přívoz na čisté spalování koksárenského a zemního plynu bez spalování uhlí. Veolia dále bude přispívat na ozdravné pobyty dětí, zajišťovat výsadbu nové zeleně ve svých areálech, podporovat sport, kulturu a vzdělání, spolupracovat se školami a mimo jiné také přednostně využívat odpady z Moravskoslezského kraje ve svých provozech k tomu uzpůsobených.


„Moravskoslezský kraj patří k regionům, které se stále vyrovnávají s dopady těžkého průmyslu. Dříve byly priority nastaveny bohužel jinak, důležitější byly zisky a na životní prostředí se hledělo mnohem méně. Dnes je to naštěstí jinak. Přibývá podniků, které se cítí být společensky odpovědné a jsou ochotné nabídnout nad rámec zákonných požadavků něco navíc. Emise vypouštěné z teplárenských zdrojů Veolia jsou dlouhodobě nižší, než stanovují republikové právní předpisy i požadavky Evropské unie. Jsem tedy ráda, že chce Veolia podpisem dobrovolné dohody přispět k dalšímu zlepšování životního prostředí,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová. 


Moravskoslezský kraj se v dobrovolné dohodě zavazuje k celé řadě aktivit či projektů, které mají za cíl přispět ke zlepšení životního prostředí v regionu. Kupříkladu navýší prostředky určené na nadlimitní čištění silnic. Kraj také bude pokračovat v podpoře ozdravných pobytů dětí, které odjíždějí za čistým vzduchem, aby zregenerovali síly a získali lepší imunitu. Významné prostředky půjdou z krajské pokladny také na výměny starých kotlů nebo na regionální monitoring kvality ovzduší a další aktivity, které povedou k tomu, aby lidé v kraji mohli dýchat čistější vzduch. Samozřejmostí je také snižování negativních dopadů provozu budovy krajského úřadu na životní prostředí. 


Veolia Energie ČR je už sedmou společností, která se s Moravskoslezským krajem dohodla a zavázala k aktivitám, které podnikne nad rámec zákonných požadavků, a které povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu. Dobrovolnou dohodu podepsaly jako první v dubnu 2018 Třinecké železárny, následovala dohoda s BorsodChem MCHZ v květnu téhož roku. V listopadu 2018 se přidaly společnosti TEVA, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná. V lednu 2019 se kraj dohodl se společností ROCKWOOL.

 

elektra--rna-tr--ebovice-potok.jpg

Elektrárna Třebovice

 

podpis-dohody-msk.jpg

 

 

 

 

 

 

Zdroj, foto: Veolia Energie ČR