Jdi na obsah Jdi na menu
 


MŽP vydalo souhlasné stanovisko EIA k projektu dotěžení kalů v ostravských lagunách

7. 3. 2017

 

 

Ministerstvo životního prostředí včera vydalo souhlasné závazné stanovisko EIA k záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa“. Zbylé kaly v ostravských lagunách Ostramo jsou tak o krok blíže k likvidaci. Stanovisko EIA (posouzení vlivů na životní prostředí) ukládá společnosti AVE CZ, která projekt vytěžení kalů bude realizovat, soubor 32 podmínek, jejichž splnění minimalizuje dopady těžby na zdraví obyvatel a životní prostředí. Mezi tyto podmínky patří zejména opatření k ochraně ovzduší a veřejného zdraví – například podmínka zastavení prací v případě překročení stanovených limitních koncentrací pro škodliviny sirovodík, oxid siřičitý a prachové částice či časové omezení prací v období očekávatelných zhoršených rozptylových podmínek. Společnost AVE CZ může nyní zahájit s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje řízení o změně integrovaného povolení, které povoluje vlastní dotěžbu a přebere podmínky ze stanoviska EIA.

 

„Díky závaznému stanovisku, které je výstupem z procesu EIA, a v něm stanoveným zákonným podmínkám realizace projektu budou minimalizovány vlivy odtěžení kalů na životní prostředí a veřejné zdraví v místě během realizace záměru. Obyvatelé tak budou chráněni před vlivy dotěžby kalů na jejich zdraví. Ostatně právě z předchozí etapy jsme dostatečně poučeni, že charakter tohoto konkrétního záměru vyžaduje během jeho realizace zvýšenou pozornost a důsledné dodržování opatření k minimalizaci negativních vlivů,“ komentuje dnešní rozhodnutí úřadu ministr Richard Brabec.

 

Závazné stanovisko EIA obsahuje 32 podmínek, které se zaměřují především na ochranu ovzduší. Provozovatel musí mimo jiné zajistit pravidelné měření pachových látek a omezit jejich emise, dále v areálu lagun omezit rychlost nákladních aut na 10 km/h a silnice i cesty, po nichž bude přepravován náklad, udržovat čisté a zvlhčené.

 

Následující krok společnosti AVE CZ po vydání závazného stanoviska EIA je požádat o změnu integrovaného povolení pro vlastní dotěžbu v lokalitě. Vydání změny integrovaného povolení je v kompetenci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Společnost AVE CZ spolu se státním podnikem Diamo musí souběžně také dořešit, jak a kde budou vytěžené kaly likvidovány a jaká povolení budou k likvidaci potřeba.

 

Ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko EIA k záměru v zákonném termínu do 6 měsíců od předložení dokumentace. Společnost AVE CZ by tak mohla na podzim roku 2017, po změně integrovaného povolení, začít s dotěžbou nadbilančních kalů. Kaly v lagunách by měly být vytěženy podle smlouvy AVE a s. p. Diamo do konce roku 2018. Základní podmínkou pro splnění časového harmonogramu je, že povolovací i realizační proces bude probíhat zákonně.

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: MŽP