Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejvyšší hornické ocenění letos převzal odborový předák Jaromír Franta

12. 1. 2017

 

 

Od roku 2003 se každoročně uděluje u příležitosti svátku patronky horníků sv. Barbory nejvyšší hornické ocenění – medaile Jiřího Agricoly. Letos 12. prosince převzal toto ocenění v Praze z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, předsedy Českého báňského úřadu Martina Štembery, předsedy zaměstnavatelského svazu pana Zdeňka Osnera a předsedy OS PHGN Jana Sábela první místopředseda Odborového svazu PHGN a předseda Sdružení hornických odborů CCG Most Jaromír Franta.


Medaile je každoročně udělovaná jako ocenění pracovníků v organizacích podléhajících dozoru státní baňské správy, ministerstev a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím. Díky osobní iniciativě bývalého místopředsedy OS Františka Nekoly jsou již několik let mezi vyznamenanými pracovníky i odboroví funkcionáři. V minulosti se držiteli tohoto nejvyššího hornického vyznamenání stali například dlouholetý předseda OS PHGN Cyril Zapletal, stávající předseda OS Jan Sábel, předseda SOO Sokolov Jan Smolka, předseda odborové organizace na Dole Paskov v OKD Josef Nejezchleba, předseda ZO PHGN závodu 3 - 9. květen z Dolu Darkov Pavel Hliněný, předseda Dolu ČSA Jaroslav Vlach, František Nekola a předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík.


Základní myšlenkou zřízení tohoto rezortního vyznamenání je mít možnost ocenit dlouhodobou a obětavou práci jednotlivců ve prospěch českého hornictví.

 


Curriculum vitae Jaromíra Franty

Narodil se 31. března 1967 v Mostě Chomutově a po složení maturitní zkoušky nastoupil na do dolů jako zámečník. V průběhu následujících patnácti let se vypracoval až do pozice vedoucího řidiče velkostroje na lomu Československá armáda. V roce 2000 byl zvolen předsedou odborové organizace Mostecké uhelné společnosti, a.s., závod ČSA a začal plně pracovat pro odbory. V roce 2008 se stal předsedou Odborového sdružení Czech Coal Group Most a o čtyři roky později ho delegáti sjezdu svazu zvolili za 1. místopředsedou Odborového svazu PHGN.
Jaromír Franta je dlouholetým a zkušeným vyjednavačem kolektivních smluv jak na podnikové, tak na svazové úrovni. Zároveň zastupuje OS PHGN ve sněmu ČMKOS, dále v Pracovní skupině pro surovinovou politiku ČR na Ministerstvu průmyslu a obchodu a je také členem Hospodářské a sociální rady Mostecka.


Jaromír Franta se z pozice 1. místopředsedy svazu a předsedy odborového sdružení velmi aktivně zapojoval a zapojuje do jednání o prolomení územně ekologických limitů těžby na Mostecku a o budoucnosti kraje, podniku a jeho zaměstnanců i po rozhodnutí stávající vlády limity v tuto chvíli pro lom ČSA ponechat v platnosti. Jaromír Franta inicioval vznik kompenzací ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. Účastní se připomínkových řízení k mnoha zákonům, nařízením vlády a jejich novelám týkající se sociální politiky a hornictví.


Po celou dobu svého působení ve všech pracovních i odborových funkcích se odborový předák J. Franta aktivně věnoval hornické problematice a přispíval k rozvoji hornictví. K udělenému vyznamenání pro HGN uvedl:
„Nesmírně si vážím mého ocenění medailí Jiřího Agricoly zejména, když jsem viděl seznam významných osobností, které v hornictví něco dokázaly a byly rovněž tímto vyznamenáním v minulosti poctěny. Považuji to za uznání odvedené práce, po celou dobu, kdy se v hornictví pohybuji a odvádím práce pro odvětví, odbory, odboráře a zaměstnance dolů. Přesto v tento slavnostní okamžik pociťuji i smutek z nad tím, v jaké situaci se v současné době nachází uhelného hornictví v Česku. Kam až ho od roku 1990 přivedli politici a poslanci vládních garnitur, které se za tu doby vystřídaly. Výhledy našeho odvětví nejsou nijak růžové, přesto věřím, že se uhlí i nadále bude významně podílet na energetickém mixu České republiky. Doufám, že stávající ekologické šílenství zelených a nezodpovědnost politiků pominou a k uhlí se v Česku zůstane nenahraditelnou strategickou surovinou. To však bude stát velké úsilí jak odbory, tak zaměstnavatele i majitele důlních společností.

 

img_agricola.jpg

Jaromír Franta přebírá vyznamenání z rukou ministra průmyslu a obchodu Jan Mládka.

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Petr Kolev