Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nezákonný postup Karvinské hornické nemocnice

28. 7. 2017

 

 

Karvinská hornická nemocnice, a.s., vybírá za vydání posudku o neuznání nemoci z povolání částku 2000Kč. Pokud žadatel tuto částku nezaplatí, KHN mu posudek nevydá. 

 

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu je názoru, že takový postup je v rozporu se současnou právní úpravou a obrátil se v této věci na Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

 

Z dopisu, který ministerstvo zaslalo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, vyplývá, že Krajský úřad MSK věc prošetřil a postup KHN „posvětil“. Ministerstvo se však s jeho názorem neztotožnilo. V dopise poskytlo podrobný právní výklad, z něhož vyplývá, že vybírání poplatku za vydání posudku o neuznání nemoci z povolání a podmiňování jeho vydání zaplacením takového poplatku je v rozporu se zákonem a požádalo Krajský úřad MSK o zjednání nápravy. 

 

Ze stanoviska ministerstva citujeme:

  • „Vydání posudku (…) nepředstavuje samostatnou zdravotní službu oddělitelnou od samotného procesu posuzování.“
  • „(…) vydání tohoto posudku nelze od posuzování zdravotního stavu jako takového v žádném případě oddělovat.“
  • „Pokud by mohlo být zpoplatňováno písemné vydání posudku, byla by tím také nepřímo zpoplatňována možnost žadatele či posuzované osoby se proti neuznání nemoci z povolání bránit podáním návrhu na jeho přezkoumání (přičemž podáním tohoto návrhu je podmíněno využití všech dalších navazujících zákonných opravných prostředků). To považujeme za odporující smyslu opravných prostředků, které mohou být zpoplatněny pouze způsobem, který výslovně stanoví příslušné zákony (…)“
  • „(…) vydání lékařského posudku, bez ohledu na jeho závěr, tedy i posudku o neuznání nemoci z povolání, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.“
  • „Po posuzované osobě či žadateli tedy nelze vyžadovat platbu za to, že poskytovatel splní svou zákonnou povinnost vydat jí posudek (…)“.

 

Zjedná Krajský úřad MSK nápravu v souladu s právním stanoviskem ministerstva nebo  bude dál hájit KHN, s níž „sedí“ v jednom kraji? Je Odboru zdravotnictví KÚ MSK bližší košile nebo kabát? O tom budeme své členy informovat. 

 

Těm, kteří již KHN poplatek za vydání negativního posudku zaplatili, lze doporučit, aby se  na KHN obrátili se žádostí o jeho vrácení s odvoláním se na výše uvedené stanovisko ministerstva zdravotnictví ze dne 10. července 2017. 

 

 

 

V Praze dne 27. července 2017

 

Mgr. Markéta Marinková, právník OS PHGN