Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborový svaz si v poločase vede velice dobře, jen tak dál!

15. 5. 2018

 

 

Ve Starých Splavech se 12. dubna konal III. sněm OS PHGN. Přítomných delegátů se HGN zeptal, jak hodnotí uplynulé období. Většina se shodla v tom, že od sjezdu uplynuly dva roky a v poločase, vyjádřeno fotbalovou terminologií, si odborový svaz vede velice dobře. Vyjádřili přesvědčení, že jedině když budou všichni kopat za jeden tým, uhrají i druhý poločas s dobrý výsledkem.

 


Jan SMOLKA, předseda SOO Sokolovské uhelné:
jan-smolka.jpgS činností odborového svazu jsem naprostou spokojeni. Úkoly uložené sjezdem OS PHGN se daří postupně plnit především díky dobré spolupráci jednotlivých členských organizací a odborového svazu jako celku. Kéž by to takto pokračovalo i do budoucna. Dnes mohu ze zpětného pohledu říct, že náš odborový svaz si drží dobré postavení jak v odvětvích, tak i v Českomoravské konfederaci odborových svazů. Je zapotřebí, aby všechny členské organizace si to uvědomily a naopak ještě více odborový svaz podporovaly, abychom odborovou činnost, která je před námi, dělali co nejlépe ve prospěch členů a zaměstnanců našich odvětví.Arnošt ŠEVČÍK, místopředseda SOO CCG Most, předseda ÚOO Ervěnice:

arnos--t-s--evc--i--k.jpgHodnocení činnosti od posledního sněmu odborového svazu by se dalo shrnout tak, že v tomto období u všech našich nosných odborových organizací skončila platnost podnikových kolektivních smluv a odborové sdružení muselo vyjednat smlouvy nové. I když to nebylo vůbec jednoduché, podařilo se nám to. Dojednali jsme nové smlouvy s platností na tři roky. Vyjednávací tým odborového sdružení dohodnul nadstandartní mzdový růst. Spolupráci SOO CCG s OS PHGN hodnotím velice dobře i z toho důvodu, že členem týmu odborového svazu, který vyjednává kolektivní smlouvu vyššího stupně. Práce svazu kontinuálně navázala na předešlé roky a podařilo se nám i v tomto pro těžební průmysl nelehké období uzavřít novou odvětvovou smlouvu s dlouhodobou platností. Všichni funkcionáři odborového sdružení i odborového svazu odvedli maximum kvalifikované práce. Jsem rád, že se nám práce tak daří a že i spolupráce na úrovni odborového svazu je na velmi dobré úrovni.Dita HRICOVÁ, předsedkyně Revizní Komise OS PHGN:
 
dita-hricova--.jpgSpolupráce revizní komise s vedením odborového svazu a s jednotlivými zaměstnanci svazu je na velmi dobré úrovni. Podkladové materiály i připomínky nutné k naší činnosti dostáváme včas a podle potřeby řešíme vzniklé problémy bez prodlení. Díky hospodářce odborového svazu Evě Douchové, která nám potřebné materiály poskytuje bez prodlení, nemusíme kontroly a řešení odkládat na další zasedání revizní komise. Z pozice předsedkyně komise se zúčastňuji jednání rady svazu a zde se vždy přesvědčím, že její členové i vedení svazu jsou velmi zodpovědní. Snaží se pomoci všem členům a případně řešit problémy základních organizací. A nejen to, pomáhají i jednotlivcům pokud mají problémy s insolvencí. Rada dohlíží i na plnění všechn ustanovení kolektivních smluv. Proto jsem na sněmu poděkovala členům odborových sdružení a vedení svazu za příkladnou spolupráci.

 


Lubomír HOLÝ, místopředseda SOO CCG Most, předseda odborového organizace Dolu Jan Šverma:
lubomi--r-holy--.jpgOceňuji, že činnost odborového svazu je stabilní a pro jeho členy velice přínosná. Speciálně bych ale chtěl připomenout velice dobrou práci právního oddělení odborového svazu. V současnosti, když se na nás hrnou různá legislativní zadání z Evropské unie, tak právníci rozhodující měrou pomáhají orientovat se v nových zákonech, které se dotýkají i odborových organizací. Svaz jako celek pracuje velice dobře, s tím nemáme žádné problémy včetně spolupráce svazu s naším odborovým sdružením. Z jednotlivých základních organizací jsme nezaznamenaly žádné připomínky. Budu rád, když to v tomto duchu bude pokračovat i nadále.Vladimír BALDRIAN, předseda odborové organizace OS PHGN, Moravské naftové doly Hodonín:

baldrian-vladimi--r.jpgS činností odborového svazu jsem velice spokojen jak z titulu předsedy základní organizace MND tak i z pohledu funkcionáře Českomoravského sdružení, které sídlí přímo na adrese pražského pracoviště. V případě potřeby mohu jednat s předsedou svazu Janem Sábelem, s předsedou ČMS Jindřichem Jadwiszczokem, se svazovými právníky Antonínem Těšíkem a Markétou Marinkovou i s ostatními pracovníky pražského pracoviště. Kdykoliv jsme potřebovali aktuálně řešit vzniklý problém, mohl jsem ho konzultovat okamžitě telefonicky. Podle závažnosti problematiky neváhali jmenovaní pracovníci přijet na pracoviště Moravských naftových dolů. V tomto ohledu mám velmi pozitivní zkušenosti. V období od minulého svazového sněmu vybojoval náš odborový svaz i ČMKOS, které jsme členem, pro odboráře i pro nečleny velice pozitivní úspěchy, které pohnuly i našimi zaměstnavateli. Bohužel, ještě hodně zaměstnanců se na úspěších dosažených odbory pouze přiživuje a odmítá stát se členy odborů. Zvláště mě to mrzí u mladých zaměstnanců. Myslí si, že růst mezd, právní ochrana, bezpečnost práce a další vymoženosti jim spadnou samy do klína a odbory jsou zbytečné. To by se mělo urychleně změnit.Rostislav PALIČKA, místopředseda OS PHGN, předseda SHO OKD Ostrava:

palic--ka-rostislav.jpgČinnost odborového je pochopitelně daná programem schváleným sjezdem svazu. I z tohoto pohledu jsem přesvědčený, že odborový svaz funguje velice dobře a zadané úkoly postupně plní. Svaz nám otevřel a otevírá dveře k jednání s členy vlády, ministerstev, poslanci a senátory. Pokud se týká problémů, kterými si prochází důlní společnost OKD, odborový svaz byl pro Sdružení hornických odborů OKD při jejich řešení velice dobrým partnerem. Naše odborové sdružení prošlo ve firmě, která byla v insolvenci, určitými změnami a plně se osvědčilo jako zástupce zaměstnanců. Společně se zaměstnavatelem jsme to dotáhli k OKD, které může dál působit na trhu, a dosáhli velice dobrých výsledků v kolektivním vyjednávání. I v těžkých zkouškách se potvrdilo, že odborový svaz jako celek je pro zaměstnance našich odvětví nenahraditelný.Bohdan ŠTĚPÁNEK, předseda SOO Diamo, předseda odborové organizace Chemická úpravna, Důl Rožínka:

s--te--pa--nek-bohdan.jpgLoňský rok byl pro nás přelomový v tom, že se tvořila nová kolektivní smlouva vyššího stupně, jejíhož vyjednávání jsem se osobně zúčastnil. To nám pomohlo i při vyjednávání nové podnikové kolektivní smlouvy protože jsme měli dostatek informací a podkladů. Ty jsme konzultovali s vedení našeho podniku a nakonec se odvětvovou i podnikovou kolektivní smlouvu podařilo podepsat, což považuji za úspěch celého odborového svazu. Z pohledu uplynulého roku hodnotím činnost vedení odborového svazu v Praze jako velice fundovanou a akční. Jakýkoliv problém jsme mohli s pracovníky pražského pracoviště bezodkladně řešit a bylo nám vždy ochotně vyhověno a tímto bych jim chtěl i poděkovat. Praxe prokazuje, že odborový svaz a jeho odborová sdružení pracují dobře a bez nich by zaměstnancům našich odvětví bylo daleko hůře. Odborový svaz je členem největší odborové centrály v republice a ČMKOS, která jedná v tripartitě se zástupci zaměstnavatelů a s vládou. Je velice důležité a prospěšné, že i zde mají zaměstnanci své odborové zástupce.Radek TŘEŠŇÁK, předseda odborové organizace Zpracování v Sokolovské uhelné a.s.: 

bez-na--zvu.jpgJsme zhruba v polovině volebního období odborového svazu, máme dva roky za sebou a dva před sebou. Činnost svazu je velice dobrá. Když to hodnotím z pohledu našeho odborového sdružení v Sokolovské uhelné, máme tu zkušenost, že kdykoliv potřebujeme informace nebo pomoc, vždy se jí nám dostane, ať už od předsedy Jana Sábela, tak i od právníků Antonína Těšíka a Markéty Marinkové. Odborový svaz jako celek je pro odboráře a troufám si říct i pro zaměstnance prostě nezastupitelný. To mohu říct i za členy SOO Sokolovské uhelné. Jak jsme na sněmu mohli slyšet, řadu úkolů jsme vyřešili, ale celá řada na řešení teprve čeká. Když půjde odborový svaz touto cestou, budeme spokojení.Jaromír FRANTA, předseda SOO CCG Most:

franta-jaromi--r.jpgPro mě, jako pro předsedu odborového sdružení a místopředsedu odborového svazu je to otázka poměrně složitá. Osobně si myslím, že byť jednání rady odborového svazu bývá mnohdy napjaté, protože situace v těžebním průmyslu není jednoduchá, výsledky jsou pozitivní. Ukazuje se, že odborová sdružení a odborový svaz tvoří jednolitý tým. Jsem přesvědčen o tom, že to nás dává dohromady a umožňuje nám to společně usilovat o vyřešení složitých problémů. Spolupráci členů odborového svazu hodnotím velice kladně a všechny problémy řešíme ku prospěchu odborového svazu a jeho členů.

 

 

 

 

 

 

 

 


autor: Petr Kolev

foto: Petr Kolev, ivz