Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odmítáním dialogu podněcuje vláda velký sociální konflikt, míní předseda OS PHGN Rostislav Palička

4. 9. 2023

 

V minulém čísle HGN předseda Odborového svazu PHGN Rostislav Palička popřál na závěr rozhovoru odborářům a zaměstnancům těžebních odvětví krásnou dovolenou, během níž mohou načerpat dostatek sil, aby na podzim, kdy budou zřejmě pokračovat odborové protesty proti vládnímu „konsolidačnímu balíčku“, měli dost energie na aktivnější podporu případných protestních akcí ČMKOS. Předsedy Rostislava Paličky se proto nyní ptáme, jaká je situace na začátku září.

 

Očekáváte podzimní protesty? 
Ukazuje se, že moje přání bylo zcela namístě. Vládní pětikolka odmítá přijmout návrhy sociálních partnerů na úpravu konsolidačního balíčku. Odboráři a zaměstnanci budou potřebovat hodně síly, aby vládní devastující konsolidaci zvládli. Panuje jednotný názor, že takzvaný úsporný balíček poškodí především zaměstnance snížením jejich životní úrovně. Vládní konsolidační balíček, jehož cílem je snížit deficit veřejných financí, nejvíce zasáhne rodiny s průměrnými příjmy.

 

Čím konkrétně? 
Například válečnou daní uvalenou na těžební firmy a uhelné elektrárny, zvýšením poplatků z vydobytých nerostů nebo zdaněním zaměstnaneckých benefitů. Je pobuřující, že vláda sebere zaměstnancům po 30 letech benefity, které jim umožňovaly výhodně a kvalitně se stravovat, starat se o své zdraví na rehabilitacích a při rekreačním sportu. Hlavními důvody nespokojenosti lidí jsou tak bezprecedentní dopady konsolidačního balíčku na zaměstnance, nespokojenost se současným způsobem správy země. Vláda svými návrhy přehazuje zodpovědnost na ty, kteří krizi nezpůsobili. 

 

Mezi odboráři, zaměstnanci, ale i zaměstnavateli vzbudilo velkou nevoli chystané zrušení daňového zvýhodnění benefitů. Odboráři s napětím očekávají, zda vláda vyslyší protesty zaměstnanců i zaměstnavatelů a ponechá daňové zvýhodnění benefitů v platnosti. 

Je dobře, že v této otázce našli společnou řeč odborová centrála ČMKOS, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských svazů, které společně poukázali na to, jaké problémy způsobí firmám a zaměstnancům zrušení daňového zvýhodnění benefitů. Společně předložili vládě úpravy asi v devíti bodech. V dnešní době jsou benefity hojně využívány a těší se oblibě jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Vláda však po 30 letech dospěla k názoru, že osvobození od daně u zaměstnaneckých benefitů je nadužíváno, zejména v případě větších společností, čímž pak údajně dochází k možným velkým ztrátám veřejného rozpočtu. 


Je to pravda? 

Je to účelová lež. Seriózní průzkumy zadané zaměstnavatelskými svazy tvrdí pravý opak. Většina zaměstnanců, zhruba 87 procent, má obavy, že v případě ukončení daňových výhod zaměstnavatelé benefity bez náhrady zruší. To potvrzuje i dřívější průzkum Unie zaměstnavatelských svazů, podle něhož by je v takovém případě zrušilo 94 procent zaměstnavatelů s tím, že by většinou nenabídli jiné řešení. Zaměstnavatelé přispívají svým zaměstnancům na různé typy aktivit, nejvíce na oblast zdraví, sportu, kultury a rekreace. Nabídka benefitů je ale opravdu pestrá a nechybí zde ani příspěvky na vzdělávání nebo dětská tábory. Příspěvky na kulturu či do posilovny okamžitě ztratí smysl i přidanou hodnotu jak pro zaměstnavatele, tak samotné zaměstnance. Navržené opatření také ohrozí společnosti, které nepeněžní benefity dodávají.

 

Jak odborový svaz podpoří úsilí ČMKOS o zachování zaměstnaneckých benefitů a dalších výhod? 

Stávkový výbor odborového svazu vyzval své členy, aby se ve svých regionech obraceli na příslušné poslance a senátory a vysvětlovali jim, jaké hlouposti tato vláda chystá a jak to poškodí firmy, zaměstnance i českou ekonomiku. Doufám, že se najde alespoň jeden odvážný poslanec a předloží k balíčku pozměňovací návrhy, na které by vláda musela reagovat. Pokud však budou ministři nadále odmítat sociální dialog a změny v konsolidačním balíčku, které navrhují odbory, můžeme očekávat, že protesty budou razantnější zejména ze strany některých odborových svazů. 


Slyší vláda na připomínky sociálních partnerů? 

Vládní koalice se dohodla na úpravách konsolidačního balíčku, které se týkají například zaměstnaneckých benefitů či daní. Změny jsou ovšem minimální a dopady na státní rozpočet zůstávají zhruba stejné jako v původním návrhu. Schválené změny se mají promítnout do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně. Návrh má být projednán na schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. září.

 

A jak se kabinet staví k sociálnímu dialogu – stále ho odmítá?

Je to naprostá hrůza. Vláda převzala odborové návrhy a řekla, že o nich bude jednat, ale ve skutečnosti se sociálními partnery nadále ne jedná. Proto se velice složitě dostáváme k vládním materiálům, abychom je mohli včas posoudit a připomínkovat. Zástupci ČMKOS se však zúčastňují projednávání těchto otázek v poslaneckých výborech. Oslovovali jsme poslance, aby tento nešvar odstranili. Sociální dialog vinou arogance vlády nicméně stále nefunguje, a proto pokračuje stávková pohotovost vyhlášená odborovou centrálou ČMKOS.

 

Zpřísněná vládní úprava předčasných důchodů a jejich dopad na hornické důchody rovněž příliš klidu nepřinesla. Můžete to komentovat? 

Návrh ministerstva práce a sociálních věcí k předčasným důchodům, který vláda nechává schvalovat, bude mít trojí negativní dopad na zaměstnance, kteří se rozhodnou jít do předčasného důchodu například ze zdravotních důvodů. Za prvé, zvyšuje se doba pojištění z obecné doby 35 let na 40 let. Tuto podmínku splní málokdo. Za druhé, vláda potrestá tyto lidi snížením výše důchodu. A za třetí, po dobu pobírání předčasného důchodu se těmto lidem důchody nebudou valorizovat. Tímto způsobem zamýšlí vláda trestat zaměstnance, kteří chtějí ze zdravotních důvodů odejít do předčasného důchodu. A to není vše. Naši právníci musí z vládních materiálů složitě vychytávat další jobovky, které koaliční pětikolka chystá na zaměstnance.

 

Například? 

Doposud bylo možné členské odborové příspěvky odečítat z daňového základu. Vypadá to, že to ve vládním balíčku už nebude, což poškodí členy odborů. Právě k materiálům s podobnými záměry se sociální partneři dostávají velice složitě, neboť vláda nekomunikuje. 

 

Vypadá to, že se koaliční strany chtějí pomstít odborům za organizování protivládních protestů. Souhlasíte? 

Odbory v Česku plní své poslání, což znamená, že účinně hájí odborová a zaměstnanecká práva a protestují na demonstracích proti vládní zvůli. Odborové svazy sdružené v ČMKOS jsou v této zemi jediná síla, která toto poslání účinně naplňuje. Uvedu příklad. Ve firmě, která má 300 zaměstnanců, odborová organizace s 50 členy kolektivně vyjednává navýšení mezd a benefity pro všechny zaměstnance, i ty, kteří členy odborů nejsou. Něco takového v ostatních organizacích a spolcích nenajdete. Proto si odboráři právem zaslouží, aby se členské příspěvky mohly nadále odečítat z daňového základu. 

 

Co kromě těchto událostí řešil svaz o prázdninách, a co se podařilo dokončit? 

Podařilo se definitivně vyřešit spor s majitelem bývalého Domu odborových svazů v Praze, kde náš svaz dlouhá léta sídlil. Se současným majitelem jsme se dohodli na smíru, neboť finance vynaložené na advokáty, mediátory a soudy by daleko převýšily částku, o kterou se vedl spor. Tím jsme stěhování do nového sídla definitivně ukončili. 


Na radě ČMKOS jsme rozhodli, že stávková pohotovost bude pokračovat, stejně jako úsilí o napravení zhůvěřilostí vládního konsolidačního balíčku. Jednali jsme také o složení zástupců ČMKOS na jednáních tripartity. Věřím, že náš odborový svaz bude v týmu ČMKOS mít i nadále svého zástupce. 


V Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů v současné době řešíme fotovoltaiku v hotelu Olšanka v Praze. Zajímavé je, že odborový hotel má v současnosti snad nejvyšší vytíženost ve své historii.

 

A co se v nejbližší době chystá? 

Čeká nás jednání se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu o plnění odvětvové smlouvy za první letošní pololetí. Budeme se zástupci zaměstnavatelů hledat způsob, jak odstranit nebo zmírnit problémy, které zatěžují firmy a škodí zaměstnancům. 


Uvidíme, zda se ČMKOS podaří prosadit navýšení minimální mzdy a poté budeme se zaměstnavatelským svazem jednat o růstu mzdových tarifů v rámci odvětvové smlouvy. 


14. září proběhne zasedání rady, která bude mít na programu přípravu X. sjezdu OS PHGN v březnu v Luhačovicích a přípravu návrhu rozpočtu svazu na příští rok. Před jednáním rady zasedne revizní komise. Rada rovněž uctí Den horníků a vzpomene i na kolegy, kteří zahynuli v práci. 


Čeká nás společné hodnocení Dohody o spolupráci s Českým báňským úřadem. Při této příležitosti tradičně předáváme ocenění Zlatý Permon za výsledky dosažené v oblasti BOZP. Letos k tomu dojde 10. října v sídle našeho odborového svazu a ocenění převezme svazový inspektor bezpečnosti práce Petr Trieb. Slavnostního předání se zúčastní i ostatní svazoví inspektoři a kolegové Petra z jeho domovské firmy Sev.en. Těším se, že HGN o tom přinese reportáž. 

 

dsc_6296.jpg

Předseda OS PHGN Rostislav Palička

 

 

 

 

 

 


Autor: Petr Kolev

Článek vyšel v HGN 9/2023

Foto: ivz