Jdi na obsah Jdi na menu
 


OKD investuje do vybavení laboratoří přes 8 milionů korun

20. 3. 2024

 

Těžební společnost OKD modernizuje vybavení svých laboratoří a pořizuje pro ně přístroje za více než 8 milionů korun. Laboratoře, které provádějí rozbory pevných paliv a k zajišťování bezpečnosti také analýzy důlního ovzduší a plynů, tak mohou díky dostatečné kapacitě a výkonu přístrojů dodávat výsledky pracovištím OKD i externím firmám do 24 hodin. S provozem laboratoří počítá OKD i po ukončení hornické činnosti. 

 

Při modernizaci vybavení svých laboratoří vsadila OKD na přístroje americké firmy Leco, které již dlouhodobě využívá. Mezi nově pořízenými přístroji pro provádění rozborů pevných paliv, zejména energetického a koksovatelného uhlí, jsou nejnovější modely kalorimetru, analyzátoru obsahu síry a uhlíku a termogravimetrického analyzátoru. Nyní k nim přibudou ještě analyzátor obsahu uhlíku, vodíku a dusíku a analyzátor oxidu uhelnatého, plynného chloru a metanu pro rozbory důlního ovzduší. 

„Modernizace vybavení nám při provádění potřebných rozborů umožňuje maximální operativnost.  Přístroje jsou dublovány, nehrozí tedy výpadek z důvodu poruchy stroje, a je zajištěn flexibilní servis a případné opravy, o něž se stará dodavatelská firma,“ uvedl Matouš Novák,  vedoucí laboratoří OKD.

K vyhodnocování jakostních parametrů energetického a koksovatelného uhlí má laboratoř OKD certifikaci Českého institutu pro akreditaci, který provádí pravidelný dozorový audit.  Rozsah činnosti a její inovace vyžadují neustálé vzdělávání pracovníků laboratoří.

„Co se týče černého uhlí, umíme prakticky všechno. Výsledky slouží jak pro další řízení výroby v OKD, tak jako výstupní informace pro odběratele. Stanovujeme například hodnoty výhřevnosti, obsahu popela, vody, síry a prchavé hořlaviny i koksochemické vlastnosti uhlí. Certifikace vyhovuje i nárokům našich externích zákazníků, kteří vyžadují nejen rychlou a kvalitní práci, ale také nezávislost a akreditované výsledky,“ doplnil vedoucí laboratoří.

OKD vysoce dbá na důlní bezpečnost, laboratoře proto provádějí rozbory vzorků důlního ovzduší, kdy zjišťují hodnoty metanu, oxidu uhličitého i uhelnatého a kyslíku. 

„Od záchranářů dostáváme odebrané vzorky, u nichž zjišťujeme obsah vyšších uhlovodíků, abychom předešli vzniku záparů, které mohou vést k samovznícení uhelné hmoty. Pro případ mimořádné události v dole držíme pohotovosti, abychom mohli operativně poskytnout potřebné analýzy,“ vysvětlila Kamila Mrkvová, vedoucí laborantka.

Po ukončení těžby v revíru budou laboratoře provádět analýzy v rámci technické likvidace Dolu  ČSM a rozšíří služby pro externí zákazníky, k nimž patří chromatografické analýzy plynů a rozbory černého i hnědého uhlí. Již nyní se připravují také na rozbory dalších pevných paliv jako například dřevní štěpky.

 

dsc_3181.jpeg

Důl ČSM (OKD)

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OKD a.s.

Foto: ivz