Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSPHGN vyjádřil podporu deklaraci

9. 10. 2019

 

a189eed1-2e7e-40b5-90e6-cb946c83ae63.jpeg

 

Na stažení (PDF)

 

 

 

 

 

 

98fb3dcb-2a7d-4743-9ede-fe5ab9e8c5af_4_5005_c.jpeg

 

SPOLEČNÁ DEKLARACE
zástupců zaměstnanců, odborových organizací a asociací hutního průmyslu v rámci České republiky, Polska a Slovenska

 


Ve dnech 18. - 19. září 2019 proběhlo v Dolní Lomné 5. setkání zástupců zaměstnanců, odborových organizací i odborových svazů z většiny firem ocelářského průmyslu působících na území České republiky, Polska a Slovenska.


Jako významní hosté a také s důrazem na vážnost situace v sektoru evropského ocelářství se jednání zúčastnili zástupci asociací hutních podniků daných zemí: statutární ředitel Ocelářské unie Daniel Urban, předseda rady Polské asociace (HIPH) Mirosław Motyka, ředitel pro styk s vládou a Europskou únii Michal Pintér a Peter Zima z U. S. Steel Košice. Dále předseda OS KOVO Jaroslav Souček, OZ KOVO Emil Machyna a předseda Národní sekce hutnictví NSZZ „Solidarność“ Andrzej Karol.


Účastníci jednání po výměně informací o aktuální situaci v jednotlivých firmách i zemích konstatovali, že ocelářský průmysl nejenom v jejich zemích, ale i celé Evropské Unii je ve velmi složité, až kritické situaci a značně ohrožen z pohledu zachování produkce oceli na potřebné úrovni a tím i pracovních míst a firem.


Účastníci jednání se shodli, že je aktuálně bezpodmínečně nutné krizi evropského ocelářství společně čelit všemi dostupnými prostředky a přijali jednomyslně tuto Společnou deklaraci, jejímiž hlavními aktuálními body k řešení a požadavky jsou:


• Ocelářský průmysl je nedílnou a potřebnou součástí průmyslu EU, jeho rozvoje, tvorby pracovních míst a musí být i jako dědictví historického vývoje zachován a podporován. Na ocelářský průmysl v Evropě a jeho globální konkurenceschopnost doléhá několik negativních faktorů včetně počínajícího ochlazování evropské ekonomiky, neutuchajícího nárůstu objemu dovážené oceli ze třetích zemí, nákladů na emisní povolenky a pokračující ekologizaci a volatilní ceny vstupních surovin, což vyžaduje výjimečná celoevropská opatření.

• Realizovat v rámci EU účinná dotačně podporovaná opatření v oblasti rekvalifikací zaměstnanců ocelářského průmyslu a programů školství pro výuku a zachování ocelářských (technických) profesí v budoucnu.
• Zajistit rovné podmínky pro evropské oceláře na globálním trhu prostřednictvím omezení dovozu tzv. špinavé oceli do EU ze třetích zemí, které nedodržují ekvivalentní environmentální a sociální standardy, pomocí uhlíkového cla či podobného nástroje. Jen tak lze dlouhodobě zamezit přestěhování průmyslu mimo EU, které by způsobilo vyšší únik uhlíkových emisí v globálním měřítku.
• Je nutné pravdivě informovat o dopadech podílu ocelářského průmyslu na globální ekologii ve srovnání s ostatními vlivy.
• Spravedlivé podmínky prostřednictvím posílení regulací obchodních obranných nástrojů a zrychlení předběžné investigativní fáze v případě přezkumu anti- dumpingové stížnosti, aby bylo umožněno urychlené přijetí preventivních ochranných opatření, jako tomu již je v případě USA.
• Pozastavit v krizovém období zpřísňování ekologických limitů v rámci EU a členských zemí s nalezením nástrojů ekonomické podpory EU do ekologických investic ocelářských firem.
• Realizovat opatření pro ekonomicky přijatelnou energetickou politiku EU i členských zemí z pohledu cen, investic, emisních povolenek apod.
• EÚ musí zachovat konkurenceschopnost své průmyslové základny a zabezpečit shodné podmínky pro podnikaní svých energeticky náročných odvětví, které čelí mezinárodní konkurenci ze strany výrobců z třetích krajin, na které se nevztahují obdobné omezení a závazky v oblasti klimatické nebo environmentální politiky.
• Podpořit návrh designované předsedkyně Evropské komise von der Leyen implementovat na hranicích EÚ opatřeni na zpoplatněni dovozu, které mají rozdílnou uhlíkovou stopu oproti evropské výrobky (tzv. carbon border adjustments).
• Poskytování kompenzace nepřímých nákladů EU ETS promítnutých do cen elektřiny v co nejvyšší možné míře v souladu s evropskými předpisy.
• Zachování těžby černého uhlí s cílem zásobovat domácí hutě domácím uhlím až do té doby, dokud to bude ekonomicky a technologicky možné.
• V členských státech EU se snažit o snížení rozdílu mezi mzdami zaměstnanců v daných odvětvích a zároveň podporovat a realizovat změnu důchodových systémů s možností ekonomicky přijatelných předčasných důchodů v důsledku restrukturalizace a vlivů krize ocelářského průmyslu.
• Oceláři žádají evropskou zaměstnavatelskou organizaci Eurofer a evropskou odborovou organizaci IndustriAll, aby zorganizovali v Bruselu protestní akci před Evropským parlamentem k předání akčního plánu pro zachování průmyslu v EU.

 

Všichni účastníci jednání se shodli, že výše uvedené požadavky jsou adresované Evropské komisi i parlamentu EU, vládám, odborovým evropským centrálám i členským svazům, zaměstnavatelům a je bezpodmínečně nutné, aby se jimi efektivně a urychleně zaobírali. Zároveň bylo ve shodě všech konstatováno, že jsou ze svých úrovní připraveni požadavky plně podporovat, vzájemně spolupracovat, medializovat a prosazovat.


Další společné jednání kvyhodnocení efektivity postupů a řešení požadavků, sebereflexi i další spolupráci se uskuteční dle vážnosti situace v EU, nebo do konce prvního pololetí roku 2020.

 


V Dolní Lomné dne 19.9.2019


Souček Jaroslav v.r. Předseda OS KOVO
Machyna Emil v.r. Předseda OZ KOVO
Andrzej Karol v.r.
předseda Národní sekce hutnictví NSZZ „Solidarność“
Urban Daniel v.r.
Statutární ředitel Ocelářské unie
Pintér Michal v.r.
Ředitel pro styk s vládou a Evropskou Unii U. S. Steel Košice
Motyka Mirosław v.r.
předseda rady Polské asociace (HIPH)