Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis - požadavky SHO na NWR

18. 2. 2016

 

 

Jakožto jediného akcionáře a vlastníka firmy OKD,a.s. Vás tímto důrazně vyzýváme, abyste neprodleně předložili strategii fungování OKD,a.s., a to minimálně na 2-3 následující roky. Dále požadujeme předložit informace, jak bude nadále probíhat těžba uhlí na jednotlivých lokalitách a postup pro případ řízeného útlumu těžby uhlí a to ve spolupráci s vládou ČR a státní báňskou správou. Zejména se jedná o Vaši povinnost, kterou Vám ukládá česká legislativa především ze zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).


Vzhledem k vážné ekonomické situaci a obav z možného postupného ukončování těžby Vás žádáme, aby jste zajistili finanční prostředky na tzv. „sociální program“, který by měl zahrnovat všechny činné závody OKD,a.s. a to včetně povrchových pracovišť.


Považujeme taktéž za nutné Vás upozornit na zajištění nezbytných finančních prostředků na případnou technickou likvidaci činných dolů v souladu s českou legislativou a s ohledem i na případné bezpečnostní rizika plynoucí z takovéto aktivity.


Z dosavadního Vašeho postoje k problémům, které se týkají těžební firmy OKD, a.s. vyplývá, že Vás zaměstnanci firmy vůbec nezajímají. Zřejmě si vůbec neuvědomujete, do jakého postavení jste dostali zaměstnance svými nerozvážnými rozhodnutími a nečinnosti v řešení krize. Tito zaměstnanci pro Vás dlouhodobě pracují a svou prací Vám v minulosti zajistili nemalé zisky. 
Proto Vás ve vší vážnosti důrazně vyzýváme, abyste okamžitě začali jednat zodpovědně a spolupracovali na budoucích aktivitách nejen se svými zaměstnanci, ale i se státními orgány České republiky. Uvědomte si, že veškeré Vaše zisky pocházejí z nerostného bohatství České republiky a z těžké práce zaměstnanců OKD.

 


Jménem Sdružení hornických odborů

Ing. Jaromír Pytlík
předseda Sdružení hornických odborů 
 

 

 Na stažení zde (PDF)