Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis Sdružení hornických odborů vládě

14. 2. 2017

 

 

 

Vážený pane premiére, 

 

v poslední době sledujeme s obavami politické šarvátky při řešení situace v OKD, a.s., které již tak velmi napjatou situaci jen zhoršují. 

 

Přestože jsou současné ceny uhlí poměrně vysoké, očekáváme letošní rok  finančně negativní. Předpokládá se, že  OKD, a. s.  vyčerpá  celou výši půjčky od  společnosti Prisko. Zároveň probíhá velmi složitý proces ukončování činnosti Dolu Paskov včetně ukončení pracovních poměrů s více jak tisícem zaměstnanců z tohoto dolu. 

 

Dosud není jasné, jak vyřeší stát problematiku „nerostného bohatství“ na Dole Paskov, zda  a  kdy dojde k odpisu zásob a technické likvidaci tohoto dolu. Podotýkáme, že od ukončení těžby na konci března do rozhodnutí o technické likvidaci (rozhodnutí je závislé na státních orgánech), budou náklady na udržování ve výši cca 25 mil. Kč měsíčně!  

 

Z veškerých finančních analýz vyplývá, že likvidace dalších lokalit OKD, a. s. bude do budoucna velmi nákladná (odhadem kolem 7 miliard) a to  „jen“ za technickou likvidaci. Skutečná cena bude mnohem vyšší.  Bude  závislá na způsobu technické likvidace a na tom, zda bude   ložisko přístupné pro další generace .  Je nutno brát v  úvahu i dlouhodobé náklady po uzavření dolů související s důlními plyny, čerpáním vody, rekultivace postiženého území atd.  

 

Jsme naprosto pevně přesvědčeni o tom, že je nereálné, aby případný soukromý investor byl ochoten tyto budoucí náklady kalkulovat při svých zájmech o investice do těžby uhlí a máme značné obavy, že v zájmu navrácení svých investic a při zájmu o generování zisků půjde z jeho strany jen o další „drancování“ nerostného bohatství ve svůj prospěch. Stejně jak se stalo i v minulosti za pana Bakaly.

 

Celý proces těžby včetně postupného útlumu by měl být, dle našeho názoru,  pod kontrolou  státu a jeho orgánů. Nedávná minulost nám dává za pravdu, že není jiné řešení. Stát má nyní možnost napravit chyby, které udělal v minulosti. 

 

Jsme přesvědčeni, že pod kontrolou státu bude tento proces nejefektivnější a  bude také   nejlevnější pro stát  i pro všechny daňové poplatníky. 

 

Je zarážející, že ministerstvo financí chce vyčkat až na nabídky investorů a až v případě, že žádný investor neprojeví zájem, se zapojí stát. To už může být opravdu pozdě! 

 

Vystavujeme se nebezpečí bankrotu a rozprodání majetku OKD, a. s. Hrozí nekontrolovatelné propouštění a sociální nepokoje. Státu nakonec zůstane  na bedrech celý útlum.  

 

 

Žádáme Vás i celou vládu, abyste přistoupili k  řízenému útlumu těžby černého uhlí, 

a to pod dohledem státu.

 

 

Dále Vás pane premiére, společně s celou vládou ČR, žádáme, abyste podnikli veškeré možné kroky ke stabilizaci  OKD, a.s.  a učinili tak neprodleně nabídku k odkupu OKD, a.s.

 

 

Zabraňte bankrotu OKD 

a nepřipusťte další zhoršení sociální situace zaměstnanců a jejich rodin!

 

 

 

V Karviné dne 14. 2. 2017

 

S pozdravem Zdař Bůh     

                

 

Ing. Pytlík Jaromír, Pintér Štefan, Ing. Procházka Luděk, Palička Rostislav, Waloszek Jiří, Ing. Karkoška Petr, Bc. Němcová Monika

 

 

 

 

 

Originál na stažení