Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis SHO ministru Pelikánovi

17. 8. 2015

 

 

1.png

2.png

 

 

Vážený pan
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
ministr spravedlnosti České republiky
 


Havířov, 14. srpna 2015

Otevřený dopis nejen k hornickým důchodům

 

Vážený pane ministře,
o sjednání spravedlivých důchodů pro horníky se pokoušíme už velmi dlouhou dobu. Vlastně od doby zrušení důchodových kategorií, tedy od roku 1993. Tehdy ještě předseda vlády pan Klaus slíbil vytvoření takových podmínek, aby zaměstnanci pracující v rizikových kategoriích mohli odejít dříve do důchodu. Bohužel se vždy jednalo a jedná jen o sliby vlád předešlých i té současné. Jediná vláda, která alespoň částečně vyřešila tento problém byla „Nečasova“, a to Nařízením vlády č. 363/2006 Sb. Tehdy pan Nečas sfáral osobně do dolu, aby se na vlastní oči přesvědčil, v jakých podmínkách horníci pracují. Technické úpravy výše jmenovaného nařízení vlády byly pak provedeny letos za Vaší vlády (zrušení omezení roku 2008 dokdy museli odpracovat 3300 směn).


Domnívali jsme se, že návrh zákona projedná vláda na jednání v Ostravě v červenci letošního roku, ale jednání k hornickým důchodům bylo přerušeno. Vaše tvrzení, že horníci přinášejí přínos pouze zaměstnavateli, je přinejmenším velmi zarážející a znevažuje těžkou hornickou práci!

 

Dovolím si připomenout několik faktů ve vztahu hornictví a vláda:


Kdo zrušil v roce 1992 důchodové kategorie bez jakékoliv náhrady?                                           VLÁDA
Kdo měl zajistit náhradu za zrušené kategorie a vytvořil komisi, která nic nevyřešila?              VLÁDA
Kdo nikdy nevalorizoval částky ve „Vyhlášce 19/1991“ (NPE) a nakonec ji zrušil?                    VLÁDA 
Kdo nechrání horníky, kteří mají poškozené zdraví dlouholetou prací a jsou vyřazováni na obecné
choroby za účinného přihlížení ministerstva zdravotnictví a potažmo také soudů?                    VLÁDA 
Kdo doslova „zpackal“ privatizaci OKD a stát tak přišel o miliardy?                                               VLÁDA 
Kdo nezajistil majoritu blokováním akcií OKD, které měly města a ty je následně prodaly?     VLÁDA 
Kdo v zásadě vyhodil miliardy a daroval byty a další nemovitosti v OKD ?                                  VLÁDA 
Kdo dlouhodobě není schopen vyřešit nezaměstnanost a sociální problémy v MSK a ÚK?     VLÁDA 
Kdo dopustil nulovou zákonnou ochranu nerostného bohatství a jeho úplného vydobytí?       VLÁDA 
Kdo nedokázal ochránit „Horní zákon“ ve vztahu k vyvlastnění?                                                    VLÁDA 
Kdo dlouhodobě neřeší Surovinovou politiku a Státní energetickou koncepci?                          VLÁDA
Kdo neřeší v rámci EU dovoz cca 240 mil tun ročně černého uhlí do Evropy?                            VLÁDA


Rovněž jakékoliv spojování problematiky hornických důchodů s vlastníky OKD je velmi ubohé, protože problémy s vlastníky si vyrobil stát a není možné se mstít horníkům!


To stát mohl již dávno zapojit vlastníky do spolupodílení se na předčasných důchodech pro horníky a pro nás z nepochopitelných důvodů tak neučinil.


Je třeba si ověřit, jak v celé Evropě řeší dřívější odchody horníků do důchodu. Asi vůbec nevíte, jaký je věk dožití našich horníků a nevnímáte veškeré zpracované studie. Nechcete slyšet, jaký je zdravotní stav horníků, počty chorob z povolání, obecných chorob a další poškození zdraví. Zcela určitě nemáte ani ponětí, v jakých podmínkách se v dole pracuje. Vůbec neakceptujete fakt, že v konečném důsledku to zatíží daňové poplatníky, tedy i Vaše voliče. Horníci jsou také občany tohoto státu a rovněž odvádějí do státní pokladny daně, a to nemalé. Vaše veřejná vyjádření jsou pak zcela opačná a neodpovídají skutečnostem.


Právem je nejen hornická veřejnost pobouřena Vašimi výroky a chováním některých členů vlády k horníkům!


Otázka tedy zní: Co stát, vláda, ministerstva, poslanci, senát atd. dělají pro nás, své občany a voliče?
Svými postoji hazardujete se zdravím horníků (a nejen jejich). Přivádíte občany ve výše jmenovaných krajích do neřešitelných sociálně vyhrocených situací. Vytváříte svým postojem sociální nepokoje a svým přístupem „přiléváte benzín“ do těchto ohnisek.


Současný stav je neudržitelný a jako vrcholný představitel tohoto státu byste si měl uvědomit, že lze očekávat sociální nepokoje v těchto oblastech. A nejen státní aparát, ale i Vy osobně budete za ně plně odpovědni!


Nemíníme již déle chlácholit kolegy horníky a slibovat jim, že se jednáním vše vyřeší. Zatím se nevyřešilo téměř nic. Pravděpodobně nejste dostatečně obeznámen, jak se podobné problémy řešily v polském hornictví. Tyto závažné události mají velmi významný vliv na naše horníky. A věřte, že horníkům je naprosto jedno, že doly nevlastní stát. Protože stát je hlavním viníkem současné situace a je povinen dát vše do pořádku.


Pokud se nevyhýbáte odpovědnosti za danou situaci, můžete se na práci horníků přijet podívat a také sfárat mezi ně do dolu. Samozřejmě i včetně všech ministrů, kteří ještě nefárali. Tento dopis považujte také jako naše pozvání na fárání do dolu. 

S pozdravem Zdař Bůh 

Ing. Pytlík Jaromír, místopředseda
OS PHGN a předseda SHO


Fila Jiří , Vladislav Pawlas,Palička Rostislav,Waloszek Jiří, Sirotiar Albin, Bc. Němcová Monika