Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis SHO předsedovi vlády ČR

5. 3. 2015

 

 

Otevřený dopis k hornickým důchodům

Vážený pane premiére,

už velmi dlouhou dobu se snažíme dojednat spravedlivé důchody pro horníky. Vlastně se o to pokoušíme od doby zrušení důchodových kategorií, tedy od roku 1993. Tehdy ještě předseda vlády pan Klaus slíbil vytvoření takových podmínek, aby zaměstnanci pracující v rizikových kategoriích mohli odejít dříve do důchodu. Bohužel vždy se jednalo a jedná jen o sliby vlád předešlých i současné. Jediná vláda, která alespoň částečně vyřešila tento problém, byla „Nečasova“, a to Nařízením vlády č. 363/2006 Sb. Tehdy pan Nečas sfáral osobně do dolu, aby se na vlastní oči přesvědčil, v jakých podmínkách horníci pracují.

Vůbec neberete na zřetel, jak v celé Evropě řeší předčasné odchody horníků do důchodu. Nevnímáte, jaký je věk dožití našich horníků a ignorujete veškeré zpracované studie. Nechcete slyšet, jaký je zdravotní stav horníků, počty chorob z povolání, obecných chorob a další poškození zdraví. Pravděpodobně vůbec nemáte ani ponětí, v jakých podmínkách se na šachtě pracuje. Vůbec neakceptujete fakt, že v konečném důsledku to zatíží daňové poplatníky, tedy i Vaše voliče. A prakticky činíte pravý opak a dokonce z Vašich úst zaznívají slova o diskriminaci ostatních skupin.

Skutečnost je bohužel taková, že sliby, které jsme dostali od Vás před volbami, jsou velmi daleko od skutečnosti.

Právem se celá hornická veřejnost domnívá, že byla podvedena. Je vlastně ze strany státu podváděna neustále!

Je zde třeba připomenout fakta, která současný katastrofální stav zaměstnanců v hornictví způsobila:

- zrušení důchodových kategorií bez jakékoliv náhrady,
- nepodařená privatizace OKD, při které stát přišel o miliardy korun a kontrolu nad nerostným bohatstvím,
- „předání“ ostatního majetku OKD současným majitelům doslova za „hubičku“, a to včetně bytů bez jakékoliv ochrany nájemníků,
- žádná zákonná ochrana nerostného bohatství a jeho úplného vydobytí,
- neustálé odkládání zpracování Surovinové politiky státu a Státní energetické koncepce,
- samotná Evropská unie není nijak chráněna proti neustále se zvyšujícímu se dovozu uhlí ze států mimo EU,
- nedokázali jste ochránit „Horní zákon“ ve vztahu k vyvlastnění,
- horníci, kteří mají poškozené zdraví dlouholetou prací, jsou vyřazováni na obecné choroby za účinného přihlížení ministerstva zdravotnictví a potažmo také soudů,
- v Moravskoslezském a Ústeckém kraji se dlouhodobě nepodařilo vyřešit vysokou nezaměstnanost.

Otázka tedy zní: Co stát, vláda, ministerstva, poslanci, senát atd. dělají pro nás, své občany a voliče?

Musím s plnou odpovědností říci, že hazardujete se zdravím horníků (a nejen jich). Přivádíte občany ve výše jmenovaných krajích do neřešitelných sociálně vyhrocených situací. Vytváříte svým postojem sociální nepokoje a svým přístupem „přiléváte benzín“ do těchto ohnisek.
Současný stav je neudržitelný a jako vrcholný představitel tohoto státu byste si měl uvědomit, že lze očekávat sociální nepokoje v těchto oblastech. A nejen státní aparát, ale i Vy osobně budete za ně plně odpovědni!

Nemíníme již déle uklidňovat horníky a slibovat jim, že se jednáním vše vyřeší. Zatím se nevyřešilo nic a nemáme ani žádné signály, že by tomu tak v nejbližší době bylo.
Pravděpodobně nejste dostatečně obeznámen, jak se v poslední době řešily problémy v polském hornictví. Tyto závažné události mají velmi významný vliv na naše horníky. A věřte, že horníkům je naprosto jedno, že doly nevlastní stát. Stát je hlavním viníkem současné situace a je povinen dát vše do pořádku.

Dne 18. 3. 2015 bude v OKD, a.s. fárat do dolu předseda ČMKOS pan Josef Středula. Pokud se nevyhýbáte odpovědnosti za danou situaci, můžete se na práci horníků přijet podívat a také sfárat mezi ně do dolu. Samozřejmě i včetně všech ministrů, kteří ještě nefárali do dolu. To považujte jako naše pozvání Vás i všech členů vlády na fárání do dolu.


Zároveň bych Vás a všechny členy vlády rád pozval na setkání s moravskoslezskými horníky, které se uskuteční dne 27. 3. 2015 v 10 hodin v „Domě PZKO“ ve Stonavě.

S pozdravem Zdař Bůh


Ing. Pytlík Jaromír, místopředseda OS PHGN a předseda SHO
Pintér Štefan předseda ZV Dolu ČSM
Ing. Procházka Luděk předseda ZV Dolu Darkov
Palička Rostislav předseda ZV Dolu Paskov
Waloszek Jiří předseda ZV Dolu Karviná
Riedl František předseda ZV Dolu Karviná, Lazy
Bc. Němcová Monika předsedkyně ZO PP OKD

 

 

Na vědomí:
Středula Josef předseda ČMKOS, Sábel Jan předseda OS PHGN, Babiš Andrej 1.místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, Němeček Svatopluk ministr zdravotnictví, Bělobrádek Pavel místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Mládek Jan ministr průmyslu a obchodu, Zaorálek Lubomír ministr zahraničních věcí, Stropnický Martin ministr obrany, Marksová-Tominová Michaela ministryně práce a sociálních věcí, Novák Miroslav hejtman MS kraje, Jiří Cienciala vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj, Valenta Vladimír hlavní hygienik ČR a všem poslancům za Moravskoslezský kraj.

 

d1.jpg

d2.jpg