Jdi na obsah Jdi na menu
 


Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců

28. 7. 2015

 

 

 1. Lhůty prohlídek vybraných profesi :
 
 
Skupina osob                                 
od 18 let do 50 let         
nad 50 let
Osoby vykonávající práce 1.kategorie
6 let
4 roky
Osoby vykonávající práce 2.kategorie
5 let
3 roky
Osoby vykonávající práce 3.kategorie a práce zařazené do 2.kategorie, o nichž, jako o rizikových rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (2R)
 
             2 roky
 
               2 roky
 
                                         
Osoby vykonávající práce 4.kategorie
1 rok
1 rok
Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen, obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů a obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů
 
 
4 roky
 
 
2 roky
Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků
 
4 roky
 
2 roky
Řízení motorových vozidel, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby (tzv. řidiči referenti
 
 
6 let
 
 
4 roky
Řidiči motorových vozidel na pozemních komunikacích
 
2 roky
 
1 rok
Nakládání s výbušninami, obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví, turbokompresorů chladících zařízení nad 40 000 kcal, vysokonapěťových elektrických zařízení
 
 
4 roky
 
 
2 roky
Osoby, které provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení
 
5 let
 
2 roky
Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 m, kdy je nutno použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu
 
 
 
4 roky
 
 
 
2 roky
Práce ve výškách nad úrovní terénu nad 1,5 m do 10 m
 
4 roky
 
2 roky
Noční práce
1 rok
1 rok
 
 
 
 
 1. Obsah periodických lékařských prohlídek :
 
 
 1. prach s fibrogenním účinkem, možným fibrogenním a karcinogenním účinkem :
-        základní vyšetření
-        spirometrie
-        RTG hrudníku poprvé po 4 leté expozici, dále 1x za 2 roky
 
 1. tepelná zátěž :
-        základní vyšetření
-        spirometrie
-        EKG, u osob nad 50 let – zátěžové EKG
 
 1. hluk :
-        základní vyšetření
-        orientační ORL vyšetření
-        screeningová audiometrie
-        po 10 letech od začátku expozice – ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie   
 
 1. vibrace s přenosem na horní končetiny :     
-        základní vyšetření
-        vodní chladový test
-        prstová pletysmografie
 
 1. chladová zátěž :
-        základní vyšetření
-        EKG
-        u osob nad 50 let věku zátěžové EKG, chladový test a prstová pletysmografie
 
 1. celková fyzická zátěž :
-        základní vyšetření
-        spirometrie
 
 1. lokální svalová zátěž končetin :
-        základní vyšetření
 
 1. nepřijatelné pracovní polohy :
            -     základní   vyšetření
 
 1. zraková zátěž :
-        základní vyšetření, oční vyšetření,
-        u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu
 
 1.  práce v hlubinných dolech :
-        viz 1. + EKG po 2 letech
 
 1. práce ve výškách a nad volnou hloubkou nad 10 m, kdy je nutno použít prostředky osobní ochrany – OOPP proti pádu :
-        základní vyšetření
-        zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu  
 
 
 
                                              
 
 
Zpracoval : SIBP V.Potomák