Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počet pracovních úrazů neklesá

29. 1. 2015

 

 

Bezpečnost práce je pro odbory zásadní...

Proto jsem položil několik otázek svazovému inspektorovi bezpečnosti práce /SIBP/ Ing. Vladimíru Potomákovi.


Jak dopadl minulý rok z hlediska klíčových ukazatelů úrazovosti?


V loňském roce došlo prakticky u všech ukazatelů úrazovosti ke zhoršení. Bylo sice nahlášeno o 55 pracovních úrazů méně, ale z registrováno z nich bylo 213, což je o 5 více než v roce 2013. Tím byla vyšší i úrazová četnost (8,23), stejně tak i úrazová závažnost (8,31). Z tohoto pohledu je dosažení stanoveného cíle úrazové četnosti 5,00 v roce 2015 dost nereálné. Nejpodstatnější údaj je však úrazovost smrtelná, která dopadla katastrofálně - bylo registrováno 8 smrtelných úrazů (v roce 2013 to byly 2 smrtelné úrazy).


V čem vidíš příčiny takového vývoje?


Domnívám se, že zde působí více faktorů. Jedním z nich je nedobrá atmosféra v naší společnosti i v organizaci OKD a nejasná perspektiva zaměstnanců z hlediska udržení jejich pracovních míst. Dalším faktorem je snaha o splnění výrobních úkolů za každou cenu, kdy zaměstnanec i jeho nadřízený mnohdy přimhouří oko nad striktním dodržováním bezpečnostních předpisů a technologických postupů. Roli hraje také jakási rutina zaměstnance, kdy se mu se mu při nedodržení předpisů sto krát nic nestalo, ale po sto prvé se stane. V některých případech pracovních úrazů nedodržel předpis zaměstnavatel /například stav cest pro chůzi/, v jiných případech to vypadá, jakoby zaměstnanec snad ani neměl pud sebezáchovy.


Co by se dalo v praxi zlepšit?


V oblasti BOZP pracuji 35 let a domnívám se, že nic nového podstatného v této oblasti již nelze vymyslet. Bude nutno důsledně dodržovat dané předpisy ze strany zaměstnance a jejich nadřízení musejí vyvíjet patřičný tlak na jejich dodržování. K dalším opatřením patří zjednodušení technologických postupů na pracovišti, měsíční poučení neprovádět formálně, ale třeba probrat jenom jednu problematiku důsledně. Při školeních se nebát promítnout i drastické snímky dopadu nedodržení bezpečnostních předpisů a nevyhýbat se ani sankčním opatřením, když nebude zbytí.
Dodržování bezpečnostních předpisů se musí dostat libovolnými způsoby do podvědomí každého zaměstnance OKD.


Díky za rozhovor.

 

dsc_0771.jpg

SIBP Ing.Vladimír Potomák

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Ing. Vojslav Klepáč

článek vyšel v časopise Zdař bůh č. 2/2015