Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpis memoranda o porozumění

7. 1. 2014

 

 

 

MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU JIŘÍ CIENCIALA A VÝKONNÝ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI OKD DALE EKMARK DNES PODEPSALI NA DOLE PASKOV MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ. UDĚLALI TAK ZÁSADNÍ KROK PRO DALŠÍ BUDOUCNOST TOHOTO DOLU A JEHO ZAMĚSTNANCŮ. MEMORANDUM VZNIKLO NA ZÁKLADĚ ŘADY JEDNÁNÍ MEZI ZÁSTUPCI MINISTERSTVA A SPOLEČNOSTMI OKD I NWR V NÁVAZNOSTI NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ŘEŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
A VYCHÁZÍ Z USNESENÍ VLÁDY ČR.

Memorandum o porozumění definuje rozsah a způsob spolupráce na přípravě opatření vedoucích ke zmírnění sociálních a regionálních důsledků plánovaného uzavření Dolu Paskov. Jeho součástí je i vznik expertní komise. „Podpis memoranda je důležitým krokem pro budoucnost Dolu Paskov a může významně přispět k tomu, aby dopady případného uzavření dolu na region byly co nejmenší,“ uvedl ministr Jiří Cienciala. Memorandum posouvá dosavadní jednání s OKD na kvalitativně i kvantitativně vyšší úroveň, umožní podrobně vyhodnotit možné postupy z ekonomického i technického hlediska a vybrat pro stát finančně nejméně nákladnou variantu.

Od počátku bylo cílem společnosti NWR najít řešení, které je výhodné pro obě strany. Dnešní podpis memoranda a ustavení expertní komise jsou důležitým vykročením k přijetí takového řešení, které bude sociálně citlivé pro region a ekonomicky akceptovatelné pro NWR, OKD a stát, řekl výkonný ředitel OKD Dale Ekmark.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v memorandu deklaruje, že připraví pro vládu ČR podklady k možnosti poskytnout OKD státní podporu k uzavření Dolu Paskov a případně také návrh na nabytí části OKD (Dolu Paskov) do vlastnictví státu ve veřejném zájmu. Společnost OKD v memorandu deklaruje ochotu přehodnotit své rozhodnutí o uzavření Dolu Paskov ke dni 31. 12. 2014 a prodloužit těžbu do 31. 12. 2016 na své náklady za podmínky poskytnutí státní podpory na následnou technickou likvidaci dolu a sociální dávky propuštěným pracovníkům Dolu Paskov.

Součástí memoranda je ustavení expertní komise, která provede analýzu možných variant. Ta již vznikla, je v ní 5 zástupců státních institucí, 5 zástupců OKD a vládní zmocněnec pro pro řešení problémů spojených s revitalizací v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Poprvé zasedne už tuto středu 8. ledna. „Budeme
v následujících týdnech společně a intenzivně pracovat na opatřeních k minimalizaci negativních dopadů tak, aby do konce března 2014 bylo jasné, jestli, jak a v jakém rozsahu stát poskytne státní podporu k uzavření Dolu Paskov,“
doplnil ministr průmyslu a obchodu.

Memorandum o porozumění vzniklo na základě iniciativy OKD a vzešlo z několika jednání zástupců MPO
a OKD a NWR v průběhu listopadu a prosince. Text memoranda schválila vláda 18. prosince 2013 a zároveň pověřila ministra průmyslu a obchodu k jeho podpisu. Podle usnesení vlády budou na zpracování podkladů spolupracovat také ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad na ochranu hospodářské soutěže a Český báňský úřad.


 foto: zde

 

 

 

autor: Jana Drónská 

tisková mluvčí MPO