Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslední zasedání tripartity v roce 2016

22. 11. 2016

 

 

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se včera sešli na posledním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR v letošním roce. Tématem byla aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017, zvýšení dávek nemocenské pro dlouhodobě nemocné, podpora zaměstnávání postižených či prioritní dopravní stavby.

Tripartita se včera sešla už podeváté v tomto roce. Premiér Bohuslav Sobotka poděkoval sociálním partnerům za dobrou celoroční spolupráci, díky které se podařilo přijmout celou řadu prospěšných opatření. Patří mezi ně například dohoda na prioritních dopravních stavbách, řešení problémů OKD, dohoda na zlepšení platových podmínek v ČR a další. Předseda vlády zároveň připomněl dobrou spolupráci také s tripartitou na Slovensku a zasedání tripartit zemí Visegrádské skupiny. Další zasedání české a slovenské tripartity se uskuteční 30. března 2017 ve Štiříně.

Prioritou aktualizovaného Akčního plánu je využití investičních prostředků

Sociální partneři a zástupci vlády projednali aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017. Plán reaguje na dobrou situaci české ekonomiky, kdy klesá nezaměstnanost a stoupá hospodářský růst.

V příštím roce je prioritou vlády co nejefektivnější využití investičních prostředků, které zahrnuje také čerpání evropských fondů. Chce se soustředit také na podporu exportu a podporu malých a středních podniků tak, aby se mohl trh práce lépe strukturovat, či na zkvalitňování situace v regionálním školství. Důležitá bude také digitalizace, vláda se letos přihlásila ke konceptu Průmysl 4.0 a následovat budou iniciativy Vzdělávání 4.0 a Práce 4.0, které odráží potřeby moderní společnosti propojené elektronickou komunikací. V současné době probíhá meziresortní řízení, schválen by měl být do konce tohoto roku.

Akční plán přijala vláda 1. prosince 2014 po projednání se všemi sociálními partnery. Představuje klíčový dokument, který reaguje na aktuální hospodářské potřeby země a shrnuje legislativní i nelegislativní opatření na podporu hospodářského růstu.

Více peněz pro dlouhodobě nemocné


Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová předložila sociálním partnerům návrh na zvýšení dávek nemocenského při déletrvající pracovní neschopnosti. Dlouhodobá nemoc může zvláště u nízkopříjmových rodin způsobit svízelnou finanční situaci. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí počítá se dvěma variantami. V případě odsouhlasení zvýšení nemocenské od 31. dne dostanou dlouhodobě nemocní od 31. dne 66 procent a od 61. dne dále 72 procent. U druhé varianty dojde ke zvýšení nemocenského až od 61. dne, a to na celkových 78 procent, ale dlouhodobě nemocní lidé si polepší více. Zástupci odborů představili také vlastní variantu, navrhují zvýšení od 31. dne na 78 procent.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví konkrétní návrh na zvýšení nemocenské. Tuto středu se bude tématem zabývat také jednání koaliční rady. Následně bude Poslanecké sněmovně předložen pozměňující návrh tak, aby ještě tato vláda v aktuálním funkčním období zvýšení nemocenské pro dlouhodobě nemocné prosadila.

Usnadnění přístupu na trh práce pro osoby se zdravotním postižením

Vláda si dala za kol usnadnit přístup na pracovní trh pro zdravotně znevýhodněné. Nyní chce více motivovat zaměstnavatele, aby přijali zaměstnance se zdravotním postižením.

V současnosti jsou poskytovány příspěvky zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než polovinu lidí se zdravotním postižením, ve výši až 75 procent mzdových nákladů. Příspěvek 2 700 korun je pak určen na provozní náklady u invalidních osob a 1 000 korun u zdravotně znevýhodněných.

Od začátku roku 2017 navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí sjednocení příspěvku, kdy by měl dosahovat až 11 500 korun, a zároveň navrhuje jeho celkové zvýšení o další 700 korun. Tímto opatřením chce vláda reagovat na situaci na trhu práce.

 

Digitální agenda zůstává prioritou vlády pro rok 2017

Sociální partneři projednali strategický dokument, který umožňuje České republice být moderní, vysoce efektivní a konkurenceschopnou zemí. Konkrétně je zaměřen na témata ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a rozvoje eGovernmentu. Materiál byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Úřadem pro ochranu osobních údajů, Národním bezpečnostním úřadem a dalšími resorty.

Vláda Bohuslava Sobotky považuje digitální agendu za jednu z priorit pro rok 2017. Na jednotlivá témata se zaměřil i národní koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza. V následujícím roce chce vláda dokončit rozpracované úkoly v oblasti sdílené ekonomiky, věnovat se tématu ochraně osobních údajů a elektronickým neschopenkám.

 

Příprava prioritních dopravních staveb

Ministr dopravy Dan Ťok předložil na jednání tripartity aktualizovaný přehled přípravy prioritních dopravních staveb. Dobrá dopravní infrastruktura je prioritou vlády, protože dobré dopravní propojení v regionech i napojení na mezinárodní trasy je klíčové po rozvoj hospodářství v České republice.

V současné době jsou podány žádosti o vydání závazných stanovisek ke všem prioritním dopravním záměrům. U šesti prioritních dopravních záměrů MŽP uznalo dostatečnost podkladů. Závazná stanoviska pro první dva prioritní dopravní záměry na úseku D1 a D11 by tak měla být vydána nejpozději do konce listopadu 2016. U dalších dvou úseků na D3 a D49 počátkem prosince. Na úseku D55 a modernizaci trati Sudoměřice – Votice budou na přelomu roku. U zbývajících 3 prioritních dopravních záměrů jako je úsek D35 Opatovice – Ostrov, či obchvat Frýdku-Místku nebo na D6 Nové Strašecí - Řevničov - Krušovice + Lubenec se zajišťuje doplnění požadovaných podkladů. Toto bude splněno do konce listopadu.

Na příštím jednání se sejdou zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dne 16. ledna 2017.

 

img_6065.jpg

Tisková konference po jednání tripartity

 

 

 

 
zdroj, foto: Úřad vlády ČR