Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přechod pod stát je nejlepším řešením pro OKD, říká předseda SHO OKD Jaromír Pytlík

10. 2. 2017

 

 

Sdružení hornických odborů (SHO) k návrhu usnesení k nevýhodné privatizaci OKD navrženého poslancem Josefem Hájkem (ANO) vydalo prohlášení, ve kterém uvádí, že plně podporuje každou iniciativu směřující ke stabilizaci těžební společnosti OKD a nápravě chyb z minulosti.Požádali jsme předsedu SHO OKD Ing. Jaromíra Pytlíka o vysvětlení a přiblížení stávající situace v OKD.

 

 

Spolupracovali jste s poslancem Hájkem při tvorbě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ukládajícího vládě vypracovat analýzu, která by zjistila, jaké jsou možnosti zajištění movitého a nemovitého majetku a finančních prostředků, které by mohly být výnosem z trestné činnosti spáchané v souvislosti s privatizací 46procentního podílu v OKD v roce 2004?

Přímo s poslancem Hájkem jsme na tvorbě usnesení nespolupracovali. Josef Hájek ale pracoval v OKD přes třicet let na různých pozicích, od horníka až po vyšší management a problematiku OKD zná dokonale. Proto jsme se rozhodli podpořit jeho návrh, a to i osobně při čtení v parlamentu. Poslanec Hájek nám pomáhal už dříve při vyjednávání předčasných starobních důchodů pro hlubinné horníky OKD. Nyní usilujeme o to, jak dosáhnout, aby se odcizené peníze vrátily od bývalých vlastníků zpátky do OKD.

 

Komu jste prohlášení SHO adresovali?

Adresovali jsme ho právě poslanci Hájkovi, který jej přečetl přímo v parlamentu při projednávání této problematiky.


V prohlášení se píše, že privatizace OKD byla zločinem na hornících a nájemnících hornických bytů, za který nesou odpovědnost předchozí vlády od působení ministra Vladimíra Dlouhého. Máte důkazy pro takové tvrzení?

Smutně proslulý finančník Zdeněk Bakala získal díky těmto vládám na úkor státu společnost OKD, která v době privatizace vlastnila obrovský movitý i nemovitý majetek. Po dvanácti letech řádění Bakaly a jeho společníků zůstaly v OKD dluhy ve výši 17 miliard korun a došlo rovněž ke zcizení desetitisíců nájemních bytů patřících do té doby OKD, ve kterých žili zaměstnanci OKD a jejich rodiny. A s tím se nechceme smířit.


Jaké by podle SHO bylo nejschůdnější řešení stávající krize v OKD?

Takové, které by bylo výhodné v první řadě pro zaměstnance OKD a Moravskoslezský kraj a současně nemělo velké dopady na daňové poplatníky. Takovým řešením by byl převod OKD státu.


Jak hodnotíte v této souvislosti návrh ministra průmyslu Jana Mládka, aby těžební společnost OKD převzal státní podnik Diamo za jednu korunu, které by pak firmu dále provozovalo?

Jestli to půjde tímto způsobem, to je teď těžko říct, nicméně pro tvrzení, že převod OKD státu je nejvýhodnější řešení pro všechny zúčastněné, máme dostatečné argumenty. Za prvé aby stát, který je vlastníkem nerostného bohatství, se o toto bohatství začal konečně starat jako zodpovědný hospodář. Stát, nebo konkrétní vláda by měla zajistit, aby se už neopakovala situace, že dnes nejsou peníze na technickou likvidaci dolů a na sociální program pro zaměstnance. To je možné zajistit pouze tehdy, když OKD bude vlastnit stát. Stát by měl být také garantem, že těžba uhlí bude řízena rozumným způsobem, stejně jako případný postupný útlum těžby.


Jaké kroky v současné situaci podnikáte, aby vývoj v OKD spěl směrem k vašim návrhům?

Dlouhodobě tvrdíme, že jediným rozumným a efektivním řešením pro všechny zúčastněné je převod OKD státu. Předsednictvo tripartity Moravskoslezského kraje schválilo už loni v lednu materiál, který zmapoval aktuální možnosti řešení problematiky společnosti OKD a doporučil vládě systémové a koncepční řešení těžby černého uhlí. Návrh vychází z požadavku členů krajské tripartity, tedy i odborů SHO, aby řešení kritické situace v OKD mělo co nejmenší negativní dopad na region a jeho obyvatele, ale i na stát. Autoři konceptu specifikovali pět možných variant dalšího vývoje. Odbory SHO, stejně jako náš Odborový svaz PHGN se přiklonili k variantě číslo pět, která zní: zestátnění OKD nebo jeho části ve veřejném zájmu. Podporujeme také postoj vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiřího Ciencialy, že nejvýhodnější pro stát bude přijatelnou formou podpořit udržení co největšího počtu stávajících pracovních míst v OKD a tím i v dalších firmách, než vyplácet sociální dávky nezaměstnaným horníkům, těžce a draze vytvářet nová pracovní místa a řešit další dramatické následky neřízeného pádu OKD. A pod to se můžeme podepsat. Takovou variantu lze nejefektivněji provést jedině zestátněním OKD. Takže my od počátku, ať už na úrovni kraje nebo vlády, kde jednání k této otázce svolává premiér, prosazujeme, aby OKD převzal stát. A to jsme prosazovali i na schůzce s premiérem 30. ledna a dalších jednáních na všech úrovních.


OKD oznámilo, že Důl Paskov na Frýdecko-Místecku zavře k 31. březnu 2017. Zhruba 300 lidí bude podle vedení OKD na Paskově dál zaměstnáno na likvidaci dolu, okolo 500 pracovníků chce firma převést na šachty v karvinské části revíru a asi 550 pracovníků dostane ke konci března výpovědi se sedmiměsíčním odstupným. Firma ale nemá peníze a požádala stát o půjčku 723 milionů korun na odstupné propouštěným zaměstnancům a technickou likvidaci dolu. Vláda to odmítla. Jaká je situace dnes?

Zmíněný záměr OKD už naplno běží. Podepsali jsme se zaměstnavatelem dohodu, jak se vypořádat s navýšením odstupného podle uzavřené a stále platné kolektivní smlouvy pro propuštěné zaměstnance. Dohoda počítá i s variantami podpory přechodu horníků na karvinskou část OKD a zaměstnanců, kteří by odešli dohodou, nebo případně výpovědí. Od ledna probíhají pohovory s horníky Dolu Paskov, aby si vybrali z naznačených variant.


A skutečnost, že vláda odmítla OKD půjčit již zmíněných 723 milionů korun?

Ministr Mládek toto rozhodnutí zdůvodnil tím, že nevidí důvod pomáhat soukromému vlastníkovi OKD, pokud šachty nevlastní státní podnik Diamo. Pokud by si podle Mládka státní podnik Diamo koupil ty šachty, tak stát převezme zodpovědnost za technický útlum a za sociální programy. Pokud by stát ale v mezidobí poskytl veřejnou pomoc, tak by to vlastně pro Diamo zhoršil a poskytl by výhodu a peníze soukromému vlastníkovi. Tolik ministr Mládek. Má to logiku a vlastně to neodporuje úsilí Sdružení hornických odborů, aby těžební společnost OKD přešla pod stát.

 

dsc_0373.jpg

Předseda Sdružení hornických odborů (SHO) Ing. Jaromír Pytlík

 

 

 

 

 

 

 


autor: Petr Kolev

foto: ivz

článek vyšel v měsíčníku Horník- geolog-naftař č.2/2017