Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představitelé Moravskoslezského kraje budou jednat s premiérem

11. 5. 2015

 

 

 

Na základě žádosti vládního zmocněnce, hejtmana a krajské tripartity proběhne dnes v Praze jednání s předsedou vlády ČR o budoucnosti Moravskoslezského kraje. Vedení tripartity kraje připravilo pro vládu podkladový materiál, který obsahuje návrh konceptu strategie dokončení hospodářské restrukturalizace a rozvoje Moravskoslezského a také Ústeckého kraje.

 

„Byli jsme informováni, že premiér souhlasí s naším návrhem, aby se na Ostravsku uskutečnilo výjezdní zasedání vlády. Mělo by proběhnout v červenci. Považujeme to za velkou příležitost ovlivnit další vývoj Moravskoslezského kraje, a proto jsme už začali připravovat podklady pro vládu, které odrážejí problémy a potřeby kraje nejen z pohledu útlumu těžby,“ uvedl Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro MSK a ÚK.

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák doplňuje: Při jednání chceme panu premiérovi předložit konkrétní návrhy řešení problémů, které vzešly z našich jednání tripartity a vycházejí z poznání skutečného stavu regionu. Uvědomujeme si i na základě zkušeností jiných zemí, že bez spolupráce vlády a místních reprezentací se žádná účinná náprava úspěšně nastartovat a realizovat nedá.“

Podkladový materiál obsahuje v první části výčet hlavních problémů Moravskoslezského
(a Ústeckého) kraje zejména z pohledu zaměstnanosti – od obecně známých problémů v čele s vysokou nezaměstnaností a nedostatečnými pracovními příležitostmi, přes nízkou podnikatelskou aktivitu zdejších lidí, až po absenci strategie restrukturalizace kraje, neplnění některých dřívějších usnesení vlády, nedostatečný vliv evropských dotací, „chudnutí“ obyvatel nebo také absenci významné státní instituce v MSK.

Dále podklad koncept obsahuje návrhy systémových i obecných opatření a také 27 konkrétních návrhů opatření. Za zásadní považuje vedení krajské tripartity, aby Moravskoslezský a Ústecký kraj byly zvýhodněny v programech financovaných z národních zdrojů a zároveň i v nových operačních programech a výzvách, což vychází ze základního principu evropských dotací ve smyslu vyrovnávání hospodářské úrovně regionů. Velká část návrhů se týká podpory podnikání a vytvoření příznivějších podmínek pro podnikání a investování v MSK a ÚK jak pro zahraniční tak i tuzemské firmy. Cílem je udržet stávající pracovní místa a zároveň vznik nových míst ve větší míře. „Při tvorbě nových pracovních míst kraj vsadil už v minulosti mimo jiné na budování průmyslových zón, ať už na „zelené louce“ nebo v území typu „brownfield“. Stejně tak neustále komunikujeme s potenciálními investory, kteří by v kraji mohli umístit své zejména průmyslové aktivity. V současné době například vedeme jednání o podpoře investic, obchodu a spolupráci s čínskými provinciemi Hebei a Jiangsu,“ dodává hejtman Miroslav Novák.

Některé návrhy jsou zaměřené přímo na zaměstnance v hornictví - speciální programy pro zahájení podnikání, rekvalifikační a vzdělávací programy pro propuštěné horníky a pracovníky navázaných firem apod.. Členové krajské tripartity se už dříve shodli na tom, že důležitým opatřením je možnost dřívějšího odchodu horníků do důchodu, kterou by měla vláda urychleně dořešit.

„Budeme se snažit přesvědčit vládu, že Moravskoslezský a Ústecký kraj potřebují nejen účinná okamžitá opatření, ale i dlouhodobé koncepční kroky, které budou řešit dokončení hospodářské restrukturalizace a další rozvoj kraje. Přestože zaznamenáváme pozitivní zprávy z některých firem, stále nemáme důvod k optimismu, protože obavy z dopadů útlumu těžby jsou značné,“ shrnuje cíl krajské delegace Jiří Cienciala.

Jednání u premiéra se zúčastní kromě vládního zmocněnce a hejtmana Moravskoslezského kraje také místopředsedové krajské tripartity Jan Březina (za zaměstnavatele) a Ivan Strachoň (za veřejnou správu). Dále zástupce odborů Martin Štefek a prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš. Podle předběžných informací si premiér na jednání přizval také ministryni práce a sociálních věcí a ministra průmyslu a obchodu.
autor: Ing. Jana Dronská