Jdi na obsah Jdi na menu
 


Premiér Sobotka na Evropském jaderném fóru zdůraznil význam jaderné energie pro ČR

5. 10. 2016

 

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se v úterý 4. října 2016 zúčastnil společně s předsedou vlády Slovenské republiky Robertem Ficem 11. ročníku Evropského jaderného fóra v Bratislavě. Tématem fóra byla mimo jiné role jaderné energetiky v novém uspořádání trhu s elektřinou, finanční podmínky pro výstavbu nových jaderných zdrojů v EU a havarijní připravenost a posílení systému jaderné bezpečnosti po jaderné havárii v japonské elektrárně Fukušima-Daiči. Fóra se zúčastní v odpoledních hodinách také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.Úvodní slovo předsedy vlády na Evropském jaderném fóru 2016 v BratislavěVážený pane premiére Fico, vážené dámy a pánové, vážení hosté,

dovolte mi, abych poděkoval organizátorům za pozvání na 11. Evropské jaderné fórum.

Je mi ctí, že tady mohu dnes jménem České republiky opět toto důležité fórum spoluzahájit. Jeho význam podtrhují mimořádně vzácní vystupující a hosté. Jako tradičně bude řeč o výzvách, jimž čelíme v energetice.

O některých byla řeč na minulých ročnících, některé jsou nové. A zcela zásadní. Chceme ale také hovořit o jejich řešeních. Již několik let se musíme vyrovnávat s nestabilními cenami energie. Tento jev bohužel do velké míry ohrožuje naši konkurenceschopnost na světových trzích. Vzestup nových ekonomik náš pocit jen umocňuje.

Na unijní úrovni se snažíme novým výzvám čelit celostním přístupem. Usilujeme o zásadní změnu vnímání energetické politiky skrze vytváření Energetické unie, která má do problematiky vnést komplexní náhled. Na tomto místě bych chtěl poděkovat Evropské komisi. Oceňuji vydání Ilustrativního programu pro jádro, který sumarizuje budoucí investice do jaderného sektoru v EU.

Je rozhodně pozitivním signálem, že Evropská komise vydala dokument, ve kterém dává najevo, že se s jadernou energetikou do budoucna počítá. Čeká nás představení legislativního návrhu na nové uspořádání trhu s elektrickou energií a nová legislativa pro obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. Opět lze čekat diskusi o tom, jakým způsobem zabezpečit udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energetiku.

Důležitý je přitom i samotný způsob, jakým tuto diskusi vedeme – komplexnost tématu znamená, že není vždy snadné nalézt kompromis. Napříč státy EU vnímáme řadu názorů – což je přirozeně legitimní. V energetice prostě nelze připravit jedno uniformní řešení; naopak právě zde platí unijní slogan „jednotná v různorodosti“. Tuto diverzitu je třeba respektovat a mít na paměti a unijní energetickou politiku nesvazovat zbytečně rigidními pravidly.

Jsme tu dnes proto, že jadernou energetiku považujeme za dobrý vklad do této diskuse a za vhodné doplnění dalších čistých zdrojů. Výzvy, o nichž jsem hovořil, bez jaderné energetiky nevyřešíme. Region střední a východní Evropy je toho jasným důkazem. Jaderná energetika je jedním ze základních kamenů české energetické soustavy. Její využívání ale i výzkum a vývoj u nás mají dlouhou a úspěšnou tradici.

Jedná se o zdroj, který v České republice zcela zásadním způsobem přispívá k zajištění bezpečnosti dodávek elektrické energie. Především dnes, v době masivního rozvoje obnovitelných zdrojů energie, je potřeba mít k dispozici zdroj, který zajistí stabilní dodávky čisté energie v základním zatížení sítě. Ačkoliv vnímáme přínos rozvoje obnovitelných zdrojů a jejich posilující roli do budoucna, za stávajících podmínek na ně nelze výhradně spoléhat.

A právě proto je hlavním cílem České republiky mít vyvážený a racionálně nastavený energetický mix.

V posledních letech, zejména po událostech v japonské Fukušimě, jsme svědky ideologizace jaderné energetiky a snahy o její marginalizaci. Tyto názorové proudy nejsou příliš konstruktivní – diskusi posouvají mimo racionální rámec. Dnes jsme tady i proto, abychom se pokusili diskusi do racionálního rámce vrátit. Chceme zdůraznit, že jaderná energetika je symbolem stability. Nejen z hlediska bezpečnosti sítě, ale také z hlediska dlouhodobé energetické soběstačnosti země. Že je to zkrátka rozumná volba.

Před dvěma lety zde byla prezentována studie dokazující, že jaderná energie je stále nejlevnějším zdrojem při započtení všech externalit. Pro tento region tato teze platí i dnes.

Je nezbytné dbát na to, aby ceny energie přispívaly ke konkurenceschopné ekonomice a abychom také minimalizovali riziko energetické chudoby. Stabilně nízké ceny energií jsou navíc nezbytnou podmínkou rozvoje průmyslu. Chci v té souvislosti připomenout plán EU zvýšit podíl průmyslu na HDP Evropy. Pro ČR je proto důležité, aby bylo jádro nedílnou součástí evropského energetického mixu.

Do budoucna počítáme s tím, že by až 50 % elektrické energie bylo vyrobeno z tohoto zdroje.

I z tohoto důvodu jsem rád, že se během naší vlády podařilo představit Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky a zahájit práci Stálého výboru pro jadernou energetiku. Právě na této platformě v České republice v současné době vznikají plány, jak uskutečnit výstavbu nového jaderného zdroje v České republice. Tak abychom České republice zajistili budoucnost našich tepelných elektráren, ať již jde o jadernou elektrárnu Dukovany, nebo jadernou elektrárnu Temelín. Tato cesta je na svém začátku a pevně věřím, že na jejím konci bude výstavba nových jaderných zdrojů v naší zemi, které přispějí k posílení energetické bezpečnosti nejen v ČR, ale v celém regionu a v EU.

Shrnuto a podtrženo: jádro považuji za legitimní a bezpečný zdroj energie pro nízkoemisní evropskou ekonomiku 21. století. Samozřejmě vnímám, že jaderná energie budí vášně. Mrzí mě ale snahy tyto emoce využít pro nevěcnou diskreditaci jádra – je to velmi často čirý populismus. Na jedné straně tedy naprosto respektuji rozhodnutí zemí, které se rozhodly jádro ve své energetice nevyužívat. Na druhé straně očekávám, že tyto země budou plně respektovat princip svobodné volby energetického mixu. Jde o svobodu, která je garantována primárním právem EU. Diskuse o využití jádra musí být racionální, nesmí být založena na předsudcích, argumenty bez racionálního základu založené na emocích nejsou řešením. Musíme komunikovat a vysvětlovat a musíme hledat racionální argumentaci.

I proto jsem rád, že máme možnost setkávat se pravidelně v rámci platformy ENEF a otevřeně a transparentně debatovat o postavení jaderné energetiky v moderním světě.

Přeji i tomuto ročníku Fóra úspěch, přeji zajímavou diskuzi a chci poděkovat za vaši pozornost.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
zdroj: úřad vlády ČR