Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přesvědčili jsme vládu, aby schválila kompenzace i pro severočeské havíře

16. 11. 2016

 

 

jaromi--rfranta.jpgVláda těsnou většinou schválila na počátku října finanční kompenzace pro propuštěné horníky z dalších dolů. Havíři pracující na povrchu budou ale dostávat nižší kompenzace než horníci z OKD, kterým je vláda schválila už v květnu. Proti vyplácení kompenzací dalším horníkům byl, podobně jako v případě kompenzací pro OKD, ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jak rozhodnutí vlády vnímají odboráři v Ústeckém kraji, na to jsme se zeptali předsedy Sdružení odborových organizací CCG Most a prvního místopředsedy Odborového svazu PHGN Jaromíra Franty.

 


Za kompenzace i pro havíře na povrchu jste museli tvrdě bojovat. Nakonec jsou nižší, než jste žádali. Jste i přesto spokojeni s výsledkem?


Rozhodnutí vlády jsme přivítali, i když havířům z lomu ČSA má být vyplaceno 5300 namísto 7000 korun. Začal bych s hodnocením ne od konce, ale od počátku. Na základě rozhodnutí vlády z roku 2015, že nebudou prolomeny ekologické územní limity, začalo ministerstvo práce a sociálních věcí za součinnosti ministerstev průmyslu a financí připravovat pro Ústecký kraj sociální program. Diskuse v průběhu jeho přípravy byly vyhrocené a zástupci Úřadu vlády měli problém pochopit, že neprolomení územních limitů bude mít negativní dopady na zaměstnance a jejich rodiny, potažmo na celý Ústecký kraj.


Sociální program se ale nakonec podařilo připravit?


Ano a jeho součástí je právě kompenzace pro propouštěné havíře. Ministři v prvním kole schválili kompenzace pro OKD, což jsme s ohledem na jejich situaci přivítali. Proti návrhu ČSSD byl opět ministr financí Andrej Babiš. Naší snahou hlavně v období prázdnin bylo přesvědčit vládu o potřebnosti rozšířit platnost příspěvku na další zaměstnance hornických společností. Nové znění návrhu reagovalo na dohodu odborů s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a se zástupci KDU-ČSL. Po bouřlivých diskuzích kvůli odmítavým argumentům ministra Babiše nakonec ministři za ČSSD a ministr Daniel Herman z KDU ČSL kompenzace schválili. Toto rozhodnutí odborový svaz přijal s úlevou.


Jak jste rozhodnutí vlády přijali?


Po všech diskutabilních a často vysloveně špatných rozhodnutí koaliční vlády ve směru k těžebnímu průmyslu to považujeme za rozhodnutí, které alespoň částečně ošetří rány uštědřené těžebnímu průmyslu už minulými vládami. Je potřeba také zmínit, že jsme dosáhli na kompenzace i přes snahu některých odborových svazů naše snažení zhatit, hlavně svazu KOVO, jehož vedení dělalo vše proto, abychom úspěšní nebyli. Sobotkovou vládou schválené kompenzace každopádně usnadní situaci propuštěným havířům na trhu práce a zamezí poklesu kupní síly obyvatel na severozápadě a severovýchodě Čech. Havíři budou mít možnost snáze přijmout i hůře placenou práci a výdělky, na které byli zvyklí v dole, jim dorovnají právě schválené kompenzace. Pochopitelně pokud jinou práci v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v Česku vůbec seženou. Oceňujeme proto, že premiér Bohuslav Sobotka, ministryně práce Michaela Marksová a ministr průmyslu Jan Mládek, všichni za ČSSD, i ministr kultury Daniel Herman za KDU-ČSL, pochopili situaci, ve které se severočeští havíři ocitli a pomohli.


Co ještě nabízí sociální program pro Ústecký kraj?


Sociální program ministerstva práce a sociálních věcí kromě běžných opatření počítá s mobilními pracovišti úřadu práce působících přímo v dolech. V případě propouštění by zaměstnanci mohli operativně řešit své problémy přímo na pracovišti, což by zjednodušilo jejich nelehkou situaci. Sociální programu počítá i s příspěvkem firmám, které by propuštěné havíře zaměstnali a s dalšími nadstandartními opatřeními. O sociálním programu z dílny MPSV vláda ke konci října opět jednala, ale ministr Babiš byl opět proti. Takže o dalším osudu sociálního programu bude vláda ještě jednat. Chceme věřit, že nakonec zvítězí zdravý rozum nad emocemi a předpojatostí miliardářů v politice a ministři za hnutí ANO se vymaní z nadvlády jednoho muže.


Jaká je současná situace na lomu ČSA, už se propouští?
Platné ekologické územní limity už měly za následek, že došlo k odstavení dvou dobývacích technologických celků. Na konci roku dojde k odstavení dalšího technologického celku. Rozhodnutí vlády, že územní limity nebudou prolomeny, nutí majitele připravit se na útlum těžby hnědého uhlí na lomu ČSA a na související snižování počtu zaměstnanců. Byla dokončena organizační změna, v jejímž důsledku bylo odejito 30 lidí. V tuto chvíli probíhá další změna, v důsledku které odejde 40 lidí. K dalším změnám a odchodům bude v rámci útlumu těžby hnědého uhlí docházet až do úplného konce těžby na lomu ČSA. Předpokládá se, že těžba bude ukončena kolem roku 2024, v závislosti na výši těžeb. Kompenzace pro propouštěné havíře byly schváleny na poslední chvíli, v pravý čas.


Ekologické organizace přispěchaly s prohlášením, že považují schválené kompenzace stvrzením těžebních limitů v severních Čechách na věčné časy. Souhlasíte?


Vyjadřovat se k hloupým a nekompetentním vyjádřením ekologických organizací je takřka nemožné. Na lidskou hloupost a fanatismus se dá reagovat opět jedině lidskou hloupostí a do toho se pouštět nebudu. Jedno je však jisté. Ekologickým organizacím, jejichž financování je velice nejasné, je naprosto lhostejný osud české energetiky, těžebního průmyslu a jeho zaměstnanců, je jim lhostejná energetická bezpečnost této země. Bohužel, Evropskou komisi ovládá zelená móda, která ohrožuje průmysl, způsobuje rostoucí ceny energií, má negativní dopad na životy občanů členských zemí a na osud zaměstnanců v energetice a těžebním průmyslu. Snad se dočkáme toho, že i tato vlna fanatismu a nezodpovědnosti jednou opadne. Obávám se ale, aby už nebylo pozdě.


V říjnu jste hodnotili společně se zaměstnavateli jak se plní ustanovení kolektivní smlouvy vyššího stupně. Jste šéfem vyjednávacího týmu odborového svazu. Co jste zjistili?


Hodnotíme plnění odvětvové smlouvy za pololetí a na konci roku. Nyní jsme hodnotili plnění smlouvy za první pololetí 2016. Na jednání se zástupci Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu jsme šli s ujištěním od členských organizací odborového svazu, že ustanovení odvětvové smlouvy se na jejich pracovištích plní. Pouze kolegové z Moravských naftových dolů Hodonín nás upozornili, že na konci roku by nemusela být naplněna kolektivní smlouva ve mzdové oblasti. Informaci jsme předali sociálním partnerům a vývoj v MND budeme dál sledovat a hodnotit na konci roku.
V této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout, že i za velmi složité, někde i kritické situace v odvětvích těžebního průmyslu, jsou vztahy s představiteli zaměstnavatelského svazu férové a na vysoké úrovni. Odbory oceňují, že i za této situace kolektivně vyjednáváme a dokážeme se dohodnout a vyjednávání, byť i složitá, dotáhnout do přijatelného stavu a kolektivní smlouvu podepsat. Doufáme, že v tomto trendu budeme pokračovat i přes všechny problémy, které jsou a které nás čekají i v budoucnu.


V říjnu se konal I. sněm Odborového svazu PHGN v Luhačovicích. Co z jednání vzešlo?


Sněm projednal zprávu o činnosti rady svazu za uplynulé období, ve kterém se odehrála řada negativních věcí. Například již zmíněná krize v důlní společnosti OKD Ostrava či na lomu ČSA na Mostecku. Delegáti zvolili nové členy revizní komise odborového svazu na další volební období. Na sněmu zástupci odborových sdružení seznámili delegáty se situací v konkrétních firmách a regionech. Rada i vedení odborového svazu se s problémy budou zabývat a řešit je. Delegáti sněmu ocenili schválení předčasných důchodů pro hlubinné horníky a finanční kompenzace pro propouštěné zaměstnance důlních společností. V této souvislosti ocenili práci rady a vedení odborového svazu, kteří dokázali tyto výhody pro horníky vyjednat.

 

 

 

 

 

 

 


autor: Petr Kolev

článek vyšel v měsíčníku Horník - geolog - naftař, číslo 11/2016